Acordarea de facilităţi fiscale pentru agenţii economici care şi-au întrerupt activitatea din cauza pandemiei, la mâna aleşilor ploieşteni

N. Dumitrescu

La două luni și jumătate după ce România, populația și toate domeniile s-au confruntat, din cauza pandemiei, cu instituirea stării de urgență, în municipiul reședință al județului Prahova apar primele semne că se ia în calcul susţinerea mediului economic. Pentru mâine a fost anunțată convocarea Consiliului Local Ploiești în ședință extraordinară, pe ordinea de zi regăsindu-se și proiectul de hotărâre care vizează acordarea unor facilităţi fiscale pentru persoane fizice sau juridice ale căror activităţi au fost întrerupte pe perioada stării de urgenţă. După o serie de analize, calcule și promisiuni pe această temă, venite inclusiv de la reprezentanții formațiunilor politice de pe plan local, este pentru prima dată când o astfel de inițiativă se supune discuției și votului în plenul legislativului local. Având însă în vedere că inițiator al proiectului de hotărâre este primarul Adrian Dobre, rămâne de văzut dacă, într-un final, propunerea sa va fi și votată. Nu de alta dar, pe final de mandat, relațile dintre edil și grupurile de consilieri, respectiv cei doi viceprimari, au rămas la fel de încordate, contrele manifestându-se mai ales în timpul întrunirilor Consiliului Local Ploiești. Iar cum mai este puțin timp și vin și alegerile locale, inițiativele considerate a fi cu tentă electorală, chiar dacă sunt benefice pentru ploieșteni, în timpul ședințelor sunt întoarse și atacate din toate părțile. Conform proiectului de hotărâre ce va fi analizat mâine, propunerile vizează reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 25%, dacă se respectă anumite condiţii. Dacă inițiativa va fi aprobată, proprietarii clădirilor vor avea obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la fiscul local ploieștean o cerere de acordare a reducerii la impozitului pe clădiri, însoțită de o declaraţie pe proprie răspundere.

sedinta CL

Așa cum se arată în proiectul de hotărâre ce va fi supus analizei și votului în Consiliul Local Ploiești din data de 5 august, se propune reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 25 %, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, în clădirile pentru care se solicită reducerea impozitului. De asemenea, se propune și scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, în cazul în care proiectul va fi aprobat, urmând să ducă la îndeplinire prevederile menționate. ”Prezenta procedură se va aplica pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, daca în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activității economice, în clădirile pentru care se solicită reducerea impozitului”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul de hotărâre, în care se menționează și faptul că, dacă proiectul va fi aprobat, proprietarii clădirilor vor avea obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la fiscul local ploieștean o cerere de acordare a reducerii la impozitului pe clădiri, însoțită de o declaraţie pe proprie răspundere. În proiectul de hotărâre se mai menționează faptul că, în cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidențiale date în folosinţă pentru desfașurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declaraţia pe proprie răspundere ar trebui să reiasă faptul că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii: au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, a redevenței sau a altei forme de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență; cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să-și întrerupă total și/sau parţial activitatea economică, proprietarii care deţin clădiri nerezidențiale urmând să verifice și dacă, din suprafaţa totală deţinută și dată în folosinţă pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, cel puţin 50% a fost afectată de întreruperea totală și/sau parţială a activității acestora la data de 14 mai 2020. ”În cazul în care persoanele fizice sau juridice pentru care se propune facilitățile fiscale au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, pînă la primul termen de plată, acestea pot solicita compensarea cu alte obligaţii prezente/viitoare sau restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile legale. Persoanele cu atribuţii în stabilirea impozitelor și taxelor locale vor verifica solicitarea de reducere a impozitului pe clădiri și declaraţia pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarităţi în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declaraţia contribuabilului, fiscul local va solicita lămuriri din partea contribuabilului, care are obligaţia de a prezenta clarificările solicitate în termen de maximum 30 de zile, dar nu mai târziu data limită de depunere și soluţionare a cererilor de acordare a facilităților fiscale – 15 septembrie 2020”, se mai precizează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Fiscul local ploieștean va emite decizia privind aprobarea sau respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri, iar în cazul aprobării solicitării, impozitul anual pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei de reducere de 25% la valoarea impozitului datorat pentru anul 2020.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*