Administraţia comunei Blejoi vrea să ridice viaţa locuitorilor aşezării la standarde urbane

Luiza Rădulescu Pintilie

Aflat în stadiul de proiect şi supus dezbaterii publice, un ambiţios program de dezvoltare a comunei Blejoi va schimba în mod cert în bine viaţa locuitorilor aşezării, aliniind-o standardelor urbane.
Blocuri ca la oraş pentru tineri, construite în zona Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, astfel încât aceştia să nu mai fie tentaţi să părăsească localitatea, modernizarea reţelei de iluminat (prin îngroparea cablurilor electrice), extinderea reţelei de canalizare a apelor menajere şi pluviale pe toate străzile secundare din comună şi refacerea carosabilului deteriorat în zonele în care s-au efectuat şi vor continua să se efectueze asemenea lucrări, creşterea capacităţilor de stocare a apei potabile prin construirea unor rezervoare şi realizarea de foraje pentru noi surse de alimentare cu apă, extinderea reţelei edilitare în zonele cu potenţial de dezvoltare imobiliară, crearea de noi infrastructuri pietonale şi pentru circulaţia cu bicicletele,amenjarea de noi spaţii verzi, reconfigurarea zonelor cu trafic intens şi de risc – acestea sunt câteva dintre priorităţile strategiei de modernizare şi dezvoltare a localităţii desfăşurate la nord și nord-est de municipiul capitală de judeţ Ploiești, pe malul drept al Teleajenului, a căror realizare va „şterge” cumva graniţa rural-urban dintre cele două localităţi învecinate. Pentru unele dintre aceste obiective vor fi continuate programe mai vechi asumate de administraţia locală, pentru altele vor fi deschise direcţii noi de acţiune, scopul fiind acela de a răspunde unor cerinţe şi exigenţe actuale , dar şi de perspectivă în ceea ce priveşte viaţa oamenilor şi dezvoltarea în ansamblu a comunităţii.
Şi pentru că serviciile reprezintă un indicator mai mult decât elocvent pentru calitatea vieţii , transportului public şi salubrităţii li s-au alocat capitole distincte în strategia la care ne referim, avansându-se atât soluţia realizării unor servicii proprii, subordonate direct Consiliului Local, cât şi cea a încheierii unor parteneriate cu autorităţile din localităţile limitrofe.Nu în ultimul rând, un accent important este pus pe domeniul sănătăţii publice, cel adus şi mai mult în actualitate de pandemia de coronavirus, vizându-se asigurarea asistenţei medicale la domiciliu prin implementarea proiectului „Asistenţi comunitari pentru Blejoi”, dar şi susţinerea de către administraţia locală a unor iniţiative private sau de stat privind construirea unor clinici private.În fapt, este vorba despre un amplu program de dezvoltare, argumentat astfel de primarul Adrian Dumitru: ”Obligaţia şi datoria noastră este să implementăm proiecte menite să contribuie la creşterea confortului , a standardului de viaţă şi să prioritizeze principalele direcţii de dezvoltare ale comunităţii”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*