Anul acesta, mii de ploieşteni au beneficiat de facilităţi fiscale la plata dărilor

N. Dumitrescu

Pe lângă faptul că, la Ploieşti, taxele şi impozitele locale percepute anul acesta au fost mai mici cu 10% decât cele de anul trecut, sunt destule categorii de contribuabili care au beneficiat şi de o serie de facilităţi fiscale. Este vorba despre ploieştenii ale căror venituri lunare nete au fost mai mici sau egale cu 650 de lei, inclusiv cei fără venituri, de veterani sau văduve de război, persoane cu dizabilităţi etc. De asemenea, de facilităţi au avut parte şi zecile de persoane pentru că s-au încadrat în categoria contribuabililor scutiţi de la plata impozitului pe clădire şi pe terenul de sub construcţia clădirii clasate ca monument istoric. Totodată, anul acesta, alte câteva zeci de ploieşteni au beneficiat de facilitatea ce viza scutirea de 50% la plata impozitului în cazul mijloacelor de transport hibride şi scutire de 100% de la plata impozitului pentru autovehiculele acţionate electric. La polul opus,însă, conform unei situaţii centralizate până la jumătatea lunii trecute, de la începutul acestui an au fost emise peste 20.000 de somaţii pe adresa contribuabililor încadraţi în categoria „rău-platnici”.

Până la jumătatea lunii noiembrie, la casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti s-au prezentat peste 131.000 de contribuabili, proprietari de imobile, terenuri sau autovehicule, cu menţiunea că, anul acesta, cuantumul taxelor şi al impozitelor locale a fost diminuat cu 10% faţă de nivelul perceput în 2016. De asemenea, destule categorii de contribuabili s-au încadrat în a fi scutite de la plată, facilitățile fiscale fiind acordate fie prin efectul legii – pentru persoanele stabilite prin Codul Fiscal, fie prin hotărâri ale Consiliului Local Ploieşti, în conformitate cu aceeaşi legislaţie fiscală. Concret, în anul 2017, pentru persoane fizice au fost acordate, prin efectul legii, următoarele facilități fiscale: scutire pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor – beneficiari fiind 540 de contribuabili; scutire pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent acesteia și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – 570 de beneficiari; scutire pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate – 6.415 contribuabili.
De asemenea, anul acesta, de facilităţi fiscale au mai avut parte şi 481 de ploieşteni ale căror venituri lunare nete au fost mai mici sau egale cu 650 lei sau au declarat că sunt chiar fără niciun fel de venit, dar şi alţi 42 de contribuabili, din categoria acelora care au beneficiat de scutire de la plata impozitului pe clădire şi pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric. Nu în ultimul rând, printre cei care au fost scutiţi de plată – s-au mai numărat şi 82 de ploieşteni, aceştia făcând parte din categoria contribuabililor care pot beneficia de scutire de 50% la plata impozitului în cazul mijloacelor de transport hibride și de scutire de 100% de la plata impozitului pentru autovehiculele acționate electric.

20.000 de somaţii pentru rău-platnici

spflPe lângă categoriile de contribuabili care şi-au achitat la timp taxele şi impozitele locale sau cei care au beneficiat de facilităţi fiscale, la polul opus se regăsesc rău-platnicii. Astfel, conform unei situaţii centralizate de Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, de la începutul anului şi până la jumătatea lunii noiembrie au fost emise un număr de 20.525 de somaţii de plată. Pentru persoanele fizice, valoarea totală a somaţiilor a fost în valoare de 4.945.994 de lei, iar pentru persoanele juridice – 1.321 de somaţii – valoarea totală a fost de 23.107.331 de lei. În conformitate cu prevederile legale, impozitele pe clădiri, pe teren şi impozitul auto se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1% din obligațiile fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*