ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT: S.C ROEL TRANS SERV SRL: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

S.C ROEL TRANS SERV SRL                                                                   19.04.2021

 

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT

S.C ROEL TRANS SERV SRL: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Titlul proiectului : „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Beneficiar:

S.C ROEL TRANS SERV SRL  , cu sediul în Judetul Prahova, localitatea Ploiesti,, str. Rafinorilor, nr.4,camera S18 telefon (0722)912999, înregistrată sub nr. J29/1691/2008 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 24050669, reprezentată legal prin Knall Adrian Mihai.

Obiectivul masurii:

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultate în urma implementării proiectului:

Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pe o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoare proiect : 348295,44 RON

Beneficiarul a primit grantul în valoare de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019

Grant = 302865,60 RON Cofinanțare = 45429.84 RON

Date de contact:(0722)912999

Data începerii :08.04.2021

Data finalizării proiectului:08.04.2022

Contract de finanțare Nr. M2-5762 din 08.04.2021

Cod unic Raport : 483933554

Durată proiect:

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade :

– o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil;

– cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.

Proiectul se implementeaza la punctul de lucru al Societatii S.C ROEL TRANS SERV SRL  , situat in Judetul Bucuresti, Municipiul Bucuresti,Str. Herman Orbeth nr 27.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Axa prioritară 3 -Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19

Prioritare de investiție 3d-Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a angaja în procesul de inovare

Ordinul de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19

Date contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la punctul de lucru al firmei, la tel: 0722.912.999, e-mail: mihai.knall@gmail.com, persoană de contact: Adrian Mihai Knall

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*