Anunț de presă: ”Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic „Transilvania ” din Municipiul Baia Mare”, cod SMIS 119845

Anunț de presă: ”Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic „Transilvania ” din Municipiul Baia Mare”, cod SMIS 119845

Data: august 2020

Beneficiar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Baia Mare

Contract de finanțare nr. 4907 din 06.12.2019 și Actul adițional nr. 1 din 13 iulie 2020

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Scopul proiectului

Creșterea calității infrastructurii educaționale de tip atelier școală aparținând Liceului Tehnologic Transilvania din Baia Mare, cu scopul de a deveni relevantă pentru piața forței de muncă locală și regională.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic a Liceului Tehnologic Transilvania din Baia Mare
  2. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin crearea unui confort termic adecvat actului educațional
  3. Dotarea adecvată a atelierelor școală în scopul creșterii calității infrastructurii relevante pentru piața forței de muncă
  4. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor, aparţinând Liceului Tehnologic Transilvania Baia Mare prin lucrări de reabilitare termică, având ca efect reducerea emisiilor de CO2
  5. Imbunătăţirea aspectului urbanistic şi creşterea valorii arhitecturale a Municipiului Baia Mare.
  6. Reducerea efortului bugetar datorită scăderii cheltuielilor cu utilităţile aferente construcțiilor modernizate, care fac obiectul proiectului.

Cererea de educare și formare profesională pe profilul tehnic este în creștere, iar Liceul Tehnologic Transilvania deține, ca bază materială, tradiție și profil profesional al personalului didactic, resurse considerabile neutilizate. Proiectul răspunde acestei necesități, prin reabilitarea, echiparea și dotarea clădirii liceu, cantinei, căminului 1, căminului 2 și atelierului scolar.

În clădirea atelierului școlar vor funcționa ateliere de de prelucrare la rece, debitare, tinichigerie-vopsitorie auto, tâmplărie, măsurări tehnice, electrice, automatizări și lăcătușerie. În clădirea liceului se vor dota 15 săli de clasă și 5 laboratoare, în scopul de a crește calitatea actului educațional. Cantina și cele două cămine vor beneficia, de asemenea, de dotări pentru buna desfășurare a activității și un confort sporit .

Beneficiarii proiectului sunt cei 750 de tineri care vor frecventa cursurile Liceului Tehnologic ”Transilvania”, precum și cadrele didactice. Beneficiarii indirecți sunt firmele și companiile angajatoare ale acestor tineri după absolvirea cursurilor, societăți comerciale de profil tehnic/industrial din zona Baia Mare interesate în angajarea de forță de muncă deținând calificare corespunzătoare, precum și ansamblul comunității băimărene.

Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv din data de  15.03.2017  până la data de 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este 25.040.186,68 lei.
Valoarea totală a contribuției publice este de 23.638.784,28 lei.

Această valoare este defalcată în :
– valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională : 20.092.966,66 lei
– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 3.073.041,93 lei
– valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, UAT Municipiul Baia Mare: 472.775,69 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv TVA, asumată de Beneficiar, este de : 1.401.402,40 lei.

Dr. Ec. Cătălin Cherecheş

Primarul Municipiului Baia Mare

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*