Aproape de oameni! Dănuț Stoica, primar la Găvojdia. Alin Nica, președinte la Consiliul Județean Timiș

– Domnule primar, cum ați descrie infrastructura din comuna Găvojdia?
– În ceea ce privește infrastructura comunei, am să prezint situația pentru fiecare localitate în parte. În localitatea Găvojdia, străzile au fost asfaltate în proporție de 90%, însă la finalizarea lucrărilor de extindere a rețe­le­lor de apă și a celor de ca­nalizare, în Planul Urbanistic Zonal de lo­cuințe vom avea un procent de 100%. De asemenea, în Găvojdia există în lucru încă două străzi, care sunt finanțate din fonduri europene. S-au pa­­vat aproximativ 4 km de tro­tuare și există aproximativ 1 km de rigole betonate cu po­dețe de acces la locuințe.
În localitatea Lugojel, sun­tem în curs de finalizare în ceea ce privește asfaltarea stră­zilor. Există deja asfalt pe străzile principale ale Lugojelului, iar lucrările au fost fi­nan­țate prin atragerea de fon­duri europene. La finalizarea lucrărilor de extindere a re­țelei de apă, canalizare și re­țea electrică din PUZ-uri de locuințe și zonă industrială se va realiza proiectul tehnic pen­tru execuția lucrărilor de as­faltare în toată localitatea. Ur­mătoarele pla­nuri includ lo­calitățile Je­na și Lugojel, unde se vor realiza trotuare și rigole betonate. Aceste proiecte vor fi executate după instalarea canalizării în Jena și finalizarea podețelor cu accese, în Lugojel.
În localitatea Jena, cea mai mare parte a străzilor este asfaltată. De asemenea, strada ci­mitirului se află în curs de exe­cuție, iar fi­nan­țarea este asi­gurată din fonduri europene. Mai mult, sunt în curs de finalizare lucrările de pavare a unei străzi laterale din Jena.
În localitatea Sălbăgel s-a asfaltat drumul comunal Gă­vojdia-Sălbăgel. Și o parte din străzi au fost asfaltate, iar recent a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție pentru asfaltarea unei străzi de aproximativ 750 m. În ceea ce privește trotuarele, acestea au fost reparate de curând.
– Care este situația rețelei de canalizare în comuna Găvojdia?
– În localitatea Găvojdia și Lu­gojel au fost realizate rețele de canalizare, iar în Jena și Săl­băgel am depus docu­men­ta­ții la Compania Națională de Investiții, care cu siguranță vor fi finanțate de Guvernul PNL, cu sprijinul viitorului pre­ședinte al CJ Timiș, Alin Nica.
– Care sunt cele mai importante proiecte în curs de dezvoltare, pe care le veți finaliza în următorul mandat?
– Suntem în curs de dezvoltare cu extinderea rețelei electrice în PUZ-uri. În localitatea Găvojdia, deja s-a realizat rețea electrică nouă în PUZ – lo­cu­inț­e. Acum se lucrează la ex­tin­derea rețelei electrice în PUZ Lugojel. De asemenea, în Planurile Urbanistice Zonale Găvojdia și Lugojel se lucrează la extinderea de apă și canalizare. Prioritatea comunei este racordarea la magistrala cu gaz metan. Avem întocmit studiul de fezabilitate în vederea finanțării prin fonduri europene. Acestea sunt pro­iectele pe care le vom finaliza în următorul mandat, alături de echipa de consilieri din comună. Căci, până la urmă, resursa cea mai importantă, este omul.
– Exceptând partea de infrastructură, educație și celelalte obiective finalizate, ce alte proiecte ați mai atins în anii în care ați condus comuna Găvojdia?
– În toate localitățile comunei au fost realizate proiecte. Spre exemplu, localitatea Jena dispune de rețea de apa cu foraje proprii și stație de pompare de mulți ani. În fiecare dintre lo­ca­lități, au fost reparate drumurile agricole, pentru ca oamenii să își poa­tă desfășura muncile agricole cu ușurință și mai mult de atât, în lo­ca­li­tățile Jena și Găvojdia s-au de­colmatat canalele din pă­șu­ne. De asemenea, în acest man­dat a fost modernizat iluminatul public în fiecare localitate din comună.

– Atunci când vine vorba de tineri, ce ați făcut pentru a facilita șederea lor în comună?
– Mereu mi-a plăcut să cred că sunt un primar al tuturor vârstelor, dar am vrut mereu să ofer tinerilor ceea ce noi, generațiile noastre, nu am avut. Pentru a le veni în ajutor, s-au atribuit concesiuni gratuite pentru tinerii din comună care au solicitat loturi de teren pentru construcția de lo­cu­in­țe. Printr-un proiect guvernamental, au fost atra­se fonduri pentru intabularea a 2090 hectare de terenuri extravilane din comună. Aces­ta a fost finalizat, iar proprietarii au intrat în posesia extraselor de carte funciară. Pentru dife­ren­ța de 5400 hectare, terenuri intravilane și extravilane, au fost atrase din nou fonduri europene, proiectul fiind în proce­dură de licitație. După sem­­narea contractului, se va trece la intabularea gratuită a tuturor terenurilor intravilane și extravilane din comună. Fondurile europene sunt asigurate prin Programul Ope­ra­țional Regional.
– Domnule Dănuț Stoica, în comuna Găvojdia, fiecare localitate are propriile uni­tăți de învățământ. Cum se va des­fă­șura activitatea elevilor în această perioadă și în ce condiții învață elevii și preșcolarii?
– Cursurile se vor desfășura fizic, în instituțiile de învăță­mânt, iar mediul online se va folosi doar în cazul în care situația o va cere. Instituțiile de învățământ au fost pregătite pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice, cât și per­­­so­nalului auxiliar cele mai sigure condiții. În fiecare școa­lă și grădiniță s-au luat măsurile necesare împotriva virusului. S-au făcut lucrări de dezinsecție și igienizare, vor fi montate panouri de plexiglas unde este necesar, iar elevii și cadrele didactice vor avea la dispoziție dezinfectant și măști de protecție. Pentru a o­feri elevilor cele mai sigure con­diții de distanțare fizică, transportul școlar a fost suplimentat cu încă un microbuz. În ceea ce privește condițiile, pentru a facilita mediul în care elevii și preșcolarii învață, s-au făcut lucrări de modernizare în fiecare instituție de învățământ din localitățile comunei. Grădinițele din Lugojel, Jena și Găvojdia sunt rea­bilitate complet, școala din Jena este renovată, iar la școa­la din Găvojdia și Sălbăgel au fost executate lucrări de zugrăvire interioară. Îmi doresc ca elevii să își amintească cu drag de primii ani de școală, tocmai de aceea am asigurat un mediu propice în care să învețe și să își dezvolte a­bilitățile.
– Știm că la dumneavoastră în comună, cultura este la loc de cinste, iar dumneavoastră iubiți sportul. Ce realizări aveți în aceste direcții? 
– Așa este! Investițiile în cultură și sport au fost prioritare de când administrez comuna. Cum am mai spus, întotdeauna am susținut tinerii și totodată și activitățile sportive. Astfel, am construit cea mai modernă sală de sport din estul județului. Este dotată cu sală de fitness, teren de hand­bal, minifotbal, volei, tenis de masă și baschet. Am acordat sprijin clubului de fotbal Progav, pentru participarea echipei la competiții. Tot în privința sportului, urmează să deschidem un club de lupte. De asemenea, am con­struit baze sportive cu noc­turnă în fiecare localitate din comună. Avem și Ansamblul Folcloric Bănățeanul, pe care l-am în­fiin­țat prin colaborarea cu in­struc­torul coregraf Puiu Mun­­teanu, din Lugoj. Ne mân­drim cu acest an­samblu, care a câștigat numeroase premii la concursurile naționale și internațio­nale. Din categoria culturii fac par­te și renovările căminelor culturale. În acest sens, au fost renovate și dotate căminele culturale din Jena și Lugojel, iar acum s-a obținut finanțarea pentru modernizarea Căminului Cultural din Sălbăgel. La Găvojdia, deja s-a început lucrarea pentru modernizarea că­min­ului.
– Domnule primar Dănuț Stoica, aveți și alte obiective pe care le-ați realizat până acum și poate nu ați avut ocazia să le menționați? 
– O serie de obiective finalizate în acest mandat sunt legate de reparația si mo­de­rnizarea sediului de poliție din Găvojdia, organizarea cu succes a sărbătorilor de ruga bănățeană în toate localitățile comunei, dar și sprijinirea bisericilor din comună, conform solicitărilor, căci până la urmă, toate se pot îndeplini cu ajutorul lui Dumnezeu.
– Care este suma pe care ați reușit să o atrageți prin fonduri europene? 
– În ultimii ani am adus în comună, din fonduri europene, aproape 5 milioane de euro, care au fost investiți în lucrările de infrastructură. Împreu­nă cu Alin Nica, viitorul pre­ședinte al Consiliului Ju­­dețean Timiș și cu sprijinul Consiliului Local Găvojdia, vom dezvolta și alte proiecte importante pentru comuna noastră.

Afis Danut Stoica

Comandat de PNL Timiș Cod mandatar: 21200012
Executat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj S.R.L.

Articolul Aproape de oameni! Dănuț Stoica, primar la Găvojdia. Alin Nica, președinte la Consiliul Județean Timiș apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*