Bâlbâială, incompetență sau strategie? Consiliul Județean Prahova anulează pe bandă licitațiile pentru proiectele europene!

Violeta Stoica

 

Proceduri de achiziție aferente unor contracte de finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional sau Programul Operațional Infrastructură Mare, aflate în derulare spre finalul anului trecut, au fost anulate de reprezentanții Consiliului Județean Prahova. Majoritatea – pe motiv că firmele participante la selecție au depus “oferte inacceptabile și/ sau neconforme”. Așa s-a întâmplat cu licitațiile pentru extinderea și reabilitarea ambulatoriului de la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești și ambulatoriului de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza – toate cu contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional -, dar și pentru achiziția de echipamente medicale și dispozitive destinate Spitalului Județean de Urgență Ploiești, proiect depus prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Toate licitațiile pentru proiectele europene menționate au fost anulate fie la sfârșitul anului trecut, fie în primele două luni ale acestui an.
Cam aceeași soartă – a anulării procedurii de achiziție – ar fi putut avea și o altă licitație lansată de Consiliul Județean Prahova pentru un mare proiect de infrastructură rutieră, însă Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor i-a dat câștig de cauză constructorului care a făcut plângere împotriva deciziei autorității contractante.
Mai mult decât atât, în timp ce funcționarii au fost puși pe liber, CJ Prahova a organizat achiziție directă pentru consultanță în domeniul… achizițiilor, pentru două dintre procedurile aflate încă în derulare, pentru care plătește 225 de lei pe ora prestată.

După restructurările cu repetiție încercate de conducerea actuală a Consiliului Județean Prahova, mulți dintre funcționari au plecat din instituție, inclusiv din cadrul compartimentului de achiziții. Acest lucru s-a repercutat asupra nivelului crescut de proceduri de achiziție aflate în lucru la Consiliul Județean, printre acestea fiind și cele extrem de dificile, ale proiectelor cu fonduri europene contractate de autoritatea județeană în anii 2019 și 2020.
Așa cum am arătat anterior, mai multe licitații au fost anulate și s-au reluat procedurile de achiziție. La un pas de a fi anulată a fost și una dintre cele mai mari proceduri, care se afla pe final, chiar înainte de semnarea contractului de execuție a lucrărilor.
Este vorba despre licitația deschisă pentru execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumurilor județene DJ 102K, DJ102D, DJ 100C, parte a unui Traseului Regional 3 – tronsonul Prahova. Trei asocieri de firme au depus oferte pentru realizarea acestui proiect de infrastructură: o asociere de firme – lider Chirulli Andrea, o a doua asociere – lider SOS Service SRL și o a treia asociere – lider Coni SRL.
După deschiderea ofertelor, a avut loc parcurgerea etapelor de evaluare normale pentru orice licitație. La prima dintre etape – evaluarea tehnică – toate ofertele au fost considerate conforme, însă după evaluarea financiară, în cursă a rămas doar asocierea al cărei lider este Coni SRL, a cărei ofertă a fost declarată admisibilă, obținând maximum de puncte. CJ Prahova a cerut prelungirea ofertelor depuse de firmele înscrise în procedura de achiziție, ca urmare a prelungirii duratei de evaluare a ofertelor. Pentru că autoritatea contractantă a considerat că asocierea cu lider Coni SRL nu a transmis acordul de prelungire a valabilității ofertei, a decis respingerea ofertei depusă și de acest ultim participant rămas în evaluare.
Coni și asociații săi au contestat rezultatul procedurii la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care a hotărât, prin Decizia nr. 192/C8/2947 din 27 ianuarie 2021, să admită contestația formulată de SC Coni SRL, în contradictoriu cu Consiliul Județean Prahova, a anulat raportul procedurii în partea vizând oferta depusă de Asocierea Coni SRL – Metabet CF SA – Hidrostroy AD SRL și în cea referitoare la decizia de anulare a procedurii de atribuire. Mai mult decât atât, a obligat Consiliul Județean Prahova ca, în termen de maximum 20 de zile de la primirea deciziei Consiliului, să continue procedura de atribuire în cauză, prin reanalizarea ofertei asocierii conduse de Coni SRL.

Firmă de consultanță în achiziții, iar funcționarii sunt dați afară

Am solicitat informații despre starea actuală a procedurii de achiziție privind modernizarea și reabilitarea drumurilor județene menționate, prin intermediul unei adrese înregistrate la CJ Prahova în Registrul pentru evidența solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public, sub nr. i /27/5878/15.03.2021.
“Ulterior procesului de evaluare a cererii, răspunsul urmează să vă parvină într-unul din termenele de soluționare prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 10 zile sau 30 zile, după caz”, este singurul răspuns primit de la Consiliul Județean Prahova până la închiderea ediției tipărite de astăzi a ziarului Prahova.
În schimb, ce fac șefii de prin Consiliul Județean Prahova când văd că nu e de glumit cu decizia CNSC de reluare a evaluării ofertei depuse de Coni, în cadrul licitației pentru reabilitarea și modernizarea DJ101K, DJ102D și DJ 100C?
Organizează de urgență o altă procedură de achiziție directă pentru servicii de consultanță în domeniul… achizițiilor! Am solicitat explicații și în această privință de la reprezentanții Consiliului Județean Prahova.
Până le vom primi, serviciile de consultanță în domeniul achizițiilor se referă strict la două proceduri: ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 – km. 30+000” și “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritarea 1 a Regiunii Sud – Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova: DJ 102 K, DJ 102 D, DJ 100 C ”.
Costul serviciilor de consultanță? 27.000 de lei, la tariful de 225 de lei ora fără TVA.
Ce ar trebui să presteze firma care a depus oferta acceptată de Consiliul Județean Prahova? Următoarele servicii de consultanță: întocmirea documentației de atribuire (instrucțiuni pentru ofertanți, caiet de sarcini, strategie de contractare, draft contract, modele formulare,); revizuirea documentației de atribuire în conformitate cu observațiile ANAP; redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări pe parcursul desfășurării procedurii; redactarea procesului verbal de deschidere a ofertelor, analiza garanțiilor de participare, analiza formularelor DUAE; analiza propunerilor tehnice, financiare în conformitate cu cerințele documentației de atribuire; analiza răspunsurilor la solicitările de clarificări privind ofertele tehnice, financiare și realizare raport. Documentații care erau efectuate până acum de către angajații Consiliului Județean Prahova.
Bâlbâială, incompetență sau strategie?
P.S. – Vom publica răspunsurile ce vor fi transmise de către Consiliul Județean Prahova, când acestea ne vor fi remise.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*