BILANTUL pe anul 2017 al PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA LUGOJ

In anul 2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au manifestat preocupare pentru obtinerea unor rezultate pozitive in desfasurarea activitatilor profesionale.La calcularea volumului total de lucrari au fost avute in vedere pe de o parte cauzele penale existente la inceputul anului, cele inregistrate pe parcursul anului 2017, numarul de lucrari intrate din anul 2016, cele noi intrate in 2017, cauzele penale si civile judecate cu participarea procurorului in sedintele de judecata, iar pe de alta parte hotararile judecatoresti verificate in vederea executarii cailor de atac in materie penala si civila, apelurile, recursurile contestatiile declarate in materie penala si civila, sesizarile, reclamatiile, cererile si memoriile de solutionat, plangerile pe actele procurorului, plangerile pe solutii, notele de audienta.

In anul 2017 la nivelul unitatii au desfasurat activitati de supraveghere a cercetarilor si de urmarire penala 3 procurori cu functii de executie, respectiv procurorii Dragan Gabriela, Pop Monica, Ursulescu Dorel, comparativ cu 5 procurori cu functii de executie ce au desfasurat activitatea in anul 2016. Pentru suplinirea deficitului de personal de executie, in anul 2017 activitati de supraveghere a cercetarilor si de urmarire penala a desfasurat si prim procuror Tatar Dan Cristian. Potrivit datelor statistice intocmite la nivelul unitatii, in anul 2017, pe rolul Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj au existat un numar de 10283 total lucrari de solutionat, din care un numar de 5190 dosare penale de solutionat. Din totalul lucrarilor au fost solutionate un numar de 6455 de lucrari si respectiv un numar de 1505 dosare penale. Prin urmare media de lucrari de solutionat pe procuror in anul 2017 a fost de 2570,75 lucrari pe procuror si respectiv 1713,83 lucrari pe schema.

Din datele statistice la nivel national rezulta ca media nationala de lucrari de solutionat este de 2533,12 lucrari / procuror si 1956,81 / schema. Media dosarelor penale de solutionat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj in anul 2017 a fost de 1297,50 dosare penale / procuror si respectiv
865 dosare penale / schema, comparativ cu media nationala de 1552,26.dosare penale de solutionat / procuror si 1199,41 dosare penale / schema Media de lucrari solutionate in unitate in anul 2017 a fost de 1613,75 lucrari / procuror si respectiv 1075,83 lucrari / schema, comparativ cu media nationala de lucrari solutionate pe procuror de 1405,41 / procuror si respectiv 1085,67 / schema. Media de dosare solutionate in anul 2017 pe procuror a fost de 376,25 dosare / procuror, comparativ cu media nationala de dosare solutionate pe procuror de 455,20 dosare / procuror.

Pe rolul parchetului in anul 2017 au fost inregistrate un numar total de 2026 cauze penale noi din care 2011 cauze la supravegherea cercetarilor penale si 15 dosare penale la urmarire penala proprie. Au ramas de solutionat un numar de 1105 dosare penale cu autor cunoscut, din care 1099 dosare la supravegherea cercetarilor si 6 dosare la urmarire penala proprie. In ceea ce privesc dosarele nesolutionate cu AN au ramas de solutionat un numar 2396 dosare din care 2394 dosare la supravegherea cercetarilor si 2 dosare la urmarire penala proprie. Pe materii, la cauzele nou intrate situatia statistica se prezinta astfel:

infractiuni contra persoanei – 682 cauze;
infractiuni contra patrimoniului 796 cauze;
infractiuni contra autoritatii si frontierei de stat – 8 cauze;
infractiuni contra infaptuirii justitiei – 24 cauze;
infractiuni de serviciu 33 cauze;
infractiuni de fals – 17 cauze;
infractiuni contra sigurantei publice 273 cauze;
infractiuni prevazute de legi speciale 141 cauze
infractiuni electorale 1 cauza.

La acestea se adauga un numar total de 3164 cauze ramase nesolutionate la inceputul perioadei, inclusiv cu autori necunoscuti, din care 3156 la supravegherea cercetarilor si 8 cauze la urmarire penala proprie, inclusiv cu autori necunoscuti. Asadar, la nivelul anului 2017 numarul total al cauzelor penale de solutionat a fost de 5190 cauze penale, ceea ce reprezinta, asa cum s-a mentionat anterior o medie de 1297,50 cauze penale / procuror si respectiv 865 cauze penale / schema

Solutiile adoptate de procurori au fost urmatoarele:

– 221 rechizitorii cu 250 inculpati, din care 220 rechizitorii la supravegherea cercetarilor, 1 rechizitoriu la urmarire penala proprie si corespondent 249 inculpati trimisi in judecata la supraveghere si un inculpat trimis in judecata la urmarire penala proprie.
– 14 acorduri de recunoastere a vinovatiei, toate aflate in supravegherea cercetarilor procurorilor.
– 88 de solutii de renuntare la urmarire penala din care 53 cauze cu suspecti.
– 1182 de solutii de clasare in care a fost dispusa efectuarea in continuare a cercetarilor fata de 283 suspecti si inculpati.

Pe materiile de infractiuni, solutiile se prezinta astfel:

1. Solutii emise prin rechizitoriu = 221 (cu 250 inculpati):
infractiuni contra persoanei – 23 cauze;
infractiuni contra patrimoniului – 23 cauze;
infractiuni de fals – 1 cauza;
infractiuni contra sigurantei publice 117 cauze;
infractiuni prevazute de legi speciale – 47 cauze;
infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala – 10 cauze.

2. Solutii emise conform acordului de recunoastere a vinovatiei = 14:
– infractiuni contra patrimoniului – 1 cauza;
– infractiuni prevazute de legi speciale – 13 cauze;

3. Solutii emise ca urmare a renuntarii la urmarire penala = 88:
– infractiuni contra persoanei – 6 cauze;
– infractiuni contra patrimoniului – 52 cauze;
– infractiuni contra infaptuirii justitiei – 2 cauze;
– infractiuni de serviciu – 2 cauze;
– infractiuni de fals – 1 cauza;
– infractiuni contra sigurantei publice – 20 cauze;
– infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala – 1 cauza;
– infractiuni prevazute in legi speciale – 4 cauze.

4. Solutii emise prin clasare = 1182:
– infractiuni contra persoanei – 489 cauze;
– infractiuni contra patrimoniului 453 cauze;
– infractiuni contra autoritatii – 4 cauze;
– infractiuni contra infaptuirii justitiei – 17 cauze;
– infractiuni de serviciu – 41 cauze;
– infractiuni de fals – 20 cauze;
– infractiuni contra sigurantei publice – 59 cauze
– infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala – 35 cauze;
– infractiuni electorale 1 cauza;
– infractiuni prevazute de legi speciale – 63 cauze.
Este de remarcat faptul ca s-a procedat la sesizarea instantei de judecata prin rechizitoriu intr-un numar de 39 de dosare avand ca obiect infractiunea de contrabanda prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 si 2 cauze vizand infractiuni silvice prev. de Legea 46/2008.

In ceea ce priveste activitatea judiciara, in anul 2017 procurorii unitatii au participat la sedintele de judecata intr-un numar de 890 cauze, din care 796 cauze penale si 94 cauze civile.
Au fost verificate in vederea exercitarii cailor de atac un numar de 882 hotarari judecatoresti din care 795 hotarari penale si 87 hotarari civile. In anul 2017 s-au declarat un numar total de 24 cai de atac, din care au fost solutionate 19 cai de atac , admise 13 si respinse 6, toate in cauzele penale. Nu au fost declarate cai de atac in materia civila.

 

Potrivit datelor statistice la nivel national, procurorii unitatii au avut de solutionat un numar total de 5190 dosare penale, avand astfel o medie de 1297,50 dosare de solutionat / procuror si 865 dosare pe schema. Din aceste dosare au fost solutionate un numar de 1505 dosare penale, rezultand o medie de 376,25 dosare / procuror si respectiv 301 dosare pe schema.

In cursul anului 2017, potrivit datelor statistice la nivel national ,procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au avut de solutionat un numar de 10283 lucrari, rezultand o medie de 2570,75 lucrari de solutionat / procuror si respectiv 1713,83 lucrari / schema. Din acestea au fost solutionate un numar de 6455 de lucrari, rezultand astfel o medie de 1613,75 lucrari solutionate / procuror si respectiv 1075,83 lucrari solutionate / schema.
In anul 2017 din totalul de 1505 cauze penale solutionate:

– 781 cauze au fost solutionate intr-un termen de pana la 6 luni de la sesizare, adica un procent de 51,89%;
– 371 cauze solutionate intr-un termen cuprins intre 6 luni si 1 an de la sesizare, ce reprezinta un procent de 24,65%;
– 244 cauze solutionate peste 1 an de la data sesizarii, ce reprezinta un procent de 16,21%;
– 109 cauze au fost solutionate dupa implinirea termenului de prescriptie, aceste cauze reprezentand AN, pentru care in anul 2017 s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale.
In anul 2017, potrivit datelor din statistica, din totalul cauzelor de 1105 dosare ramase nesolutionate fara AN:
– 711 cauze sunt cu o vechime de pana la 6 luni de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 64,3%;
– 351 cauze sunt ramase intre 6 luni si un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 31,7%;
– 43 cauze sunt ramase de peste un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 0,8 % din totalul cauzelor de solutionat si 3,8% din numarul dosarelor ramase nesolutionate fara AN .

In ceea ce privesc dosarele nesolutionate, ramase cu AN, numarul acestora se ridica la 2396 dosare, comparativ cu cifra 2139 astfel de cauze raportate pentru anul 2016. Din datele mentionate mai sus se observa ca in anul 2017 a crescut numarul dosarelor ramase nesolutionate fara AN la 1105 dosare, comparativ cu un numar de 1025 dosare in anul 2016, rezultand un numar de 80 dosare in plus, adica o crestere de 7,8%.

Cu privire la cele 2396 dosare ramase nesolutionate cu AN, comparativ cu anul 2016 se observa o crestere cu 257 de dosare, ceea ce inseamna o crestere de aproximativ 10,7%. Daca la finalul anului 2016 au rezultat un numar de 26 de dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare cu autori cunoscuti, in anul 2017, la finele anului existau un numar de 43 de dosare mai vechi de un an de la prima sesizare, rezultand astfel un numar de 17 dosare in plus fata de anul trecut, cifra ce reprezinta, asa cum s-a mentionat mai sus, un procent de 3,8% din numarul dosarelor ramase nesolutionate fara AN. Cu toate acestea, se poate observa ca numarul dosarelor ramase nesolutionate cu autori cunoscuti mai vechi de 1 an de la prima sesizare este simtitor scazut, comparativ cu volumul de activitate a procurorilor.

Este de remarcat faptul ca atat volumul de activitate obtinut la solutionarea dosarelor penale, a lucrarilor solutionate cat si a celor ramase in lucru mai vechi de un an de la data sesizarii este raportat la activitatea unui numar de 3 procurori cu functii de executie, care si-au desfasurat activitatea in anul 2017, comparativ cu 5 procurori care si-au desfasurat activitatea in unitate in anul 2016.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*