Biserici fără preoți! Mai multe parohii din zona Lugoj-Făget nu au întâistătător

Mitropolia Banatului, prin Consiliul Eparhial anunță că în zona Lugojului, sunt va­can­te parohiile – Jdioara, cu hra­mul ”Sf. Apostoli Petru şi Pa­vel“ din Protopopiatul Lu­goj, 161 familii cu 386 cre­dincioşi, Târgovişte – bise­ri­ca cu hramul ”Învierea Dom­nului“, 120 familii cu 270 credincioşi, Fădimac – bi­serica ”Naşterea Maicii Dom­nului“, 55 familii cu 171 credincioşi, începând cu data de 1 oc­tom­brie, Jureşti – bi­se­rica ”Naşterea Maicii Dom­­nului“, 50 familii cu 150 cre­dincioşi, filia Boteşti, ca­pela ”Acoperământul Ma­i­cii Dom­nu­lui“ 1980, 15 fa­milii cu 60 cre­dincioşi și Mât­nicu Mic – Bi­serica ”Naş­terea Maicii Dom­nului“, 55 familii cu 149 cre­dincioşi, filia Drăgşineşti – Biserica „Cuv. Paraschiva“, 52 familii cu 160 credincioşi. Tot­o­dată, Centrul Eparhial din Ti­­­mi­şoa­ra, va organiza în 2 no­iem­brie un nou colocviu de ad­mitere la gradul I în preo­ţie, pre­cum și susţinerea lu­crărilor pentru obţinerea gradului I, de către candidaţii care au pro­movat colocviul de admitere la gradul I în anul precedent. În­scri­erea can­di­da­ţilor la co­loc­viul de ad­mitere se va face pe baza unui dosar care va cuprinde documentele pre­vă­zute în meto­dologie. Can­­di­da­ții își vor putea de­pu­ne do­sarele la Sectorul în­­vă­ţă­mânt al Cen­trului Eparhial Ti­mişoara în perioada 2 – 20 oc­tombrie.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*