Branişte: A doua şansă, program pentru elevii mai ”vârstnici”

Colegiul Tehnic ”Valeriu Branişte” din Lugoj va derula în anul şcolar 2018-2019 programul ”A doua şansă”, ciclul secundar inferior. Acesta se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de18 ani la 1 septembrie 2018 şi care, din diverse motive, nu au finalizat una dintre clasele V-VIII. Proiectul educativ este conceput a fi flexibil, modu­lar, adaptându-se astfel la nevoile şi interesele beneficiarilor. În funcţie de nivelul ultimei clase absolvite, programul presupune maxim patru ani de şcolarizare la finalul cărora absolvenţii primesc certificate de absolvire de zece clase, ciclul secundar in­ferior, respectiv certificat de calificare în domeniul Industriei Textile şi Pielărie. ”Credem că acest program vine să răspundă unor nevoi reale existente în co­mu­nităţile din estul judeţului. Încurajăm persoanele care se încadrează în acest program să ne contacteze la sediul colegiului, de ce nu, chiar şi pentru un serviciu de consi­liere şcolară. Fiecare persoană are dreptul şi nevoia la e­du­ca­ţie, motiv pentru care <<A doua şansă>> reprezintă un răspuns la acest drept şi a­ceas­tă nevoie. Nu e vorba aici de ruşine, agenţii econo­mici sprijină şcolarizarea an­gajaţilor, productivitatea acestora creşte în baza nivelului de şcolarizare de care dispun” a declarat prof. Cosmin Gheorghe, directorul Colegiului Tehnic ”Valeriu Branişte”. Persoanele interesate își pot depune actele [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*