Cadrul de reguli privind întoarcerea spectatorilor pe stadioane

Liga Profesionistă de Fotbal a elaborat, în baza documentației UEFA, un set minim de condiții ce trebuie îndeplinite de către cluburi și autorități pentru ca iubitorii fotbalului din România să se poată întoarce, în condiții de siguranță, în tribunele stadioanelor care găzduiesc meciuri din cadrul Campionatului Național Casa Liga 1.

Documentul a fost elaborat în urma poziției publice exprimate ieri, 8 februarie 2021, de către MTS cu privire la „necesitatea de a crea un cadru clar pentru revenirea spectatorilor la competițiile sportive”.

 

1. Preambul
Liga Profesionistă de Fotbal a elaborat prezentul document în conformitate cu recomandările UEFA și
stabilește o serie de cerințe minime pe care cluburile membre LPF, participante în competiția Campionatul
Național CASA Liga I, urmează să le asigure la momentul la care autoritățile vor permite întoarcerea
spectatorilor în tribune, în condițiile prezentate pe scurt în adresa nr. 52 din data de 03.02.2021 transmisă
Ministerului Tineretului și Sportului.
Măsurile sanitare și de igienă sunt elaborate pentru a fi folosite în completarea Protocolului de desfășurare
competiții emis de Federația Română de Fotbal și cu respectarea limitei de spectatori stabilită de autoritățile
competente.
În situația în care decizia autorităților competente este aceea de a da aviz favorabil solicitării Ligii
Profesioniste de Fotbal de a permite accesul spectatorilor pe stadion, în limita a 30% din capacitatea acestuia,
măsurile urmează să fie îndeplinite de către organizator.
Obiectivul acestor măsuri este acela ca, la orice meci care implică participarea spectatorilor în tribune,
organizatorul meciului să poată adopta cele mai bune decizii, bazate pe recomandările autorităților medicale,
cu scopul de a reduce la 0 (zero) riscul de infectare.
Fiecare organizator de meci va elabora un plan sanitar și de igienă, care să acopere cerințele specifice
locației pe care își dispută meciurile, cu participarea spectatorilor. Acest plan trebuie să respecte
recomandările autorităților competente, să cuprindă măsurile din prezentul material și va fi comunicat LPF
de către fiecare club organizator în parte.
Având în vedere faptul că acest document indică o serie minimă de măsuri (lista acestora nefiind una
exhaustivă), acestea vor fi considerate obligatorii, setul complet de măsuri adoptate de organizatorii
meciurilor urmând a fi completate de situația specifică locală ( gradul de infectare zonal, dimensiunea și
infrastructura arenei, nivelul de digitalizare, procesul de ticketing etc) și de prevederile speciale și deciziile
luate de autoritățile competente la nivel local. Acest document vine în completarea regulilor și reglementărilor stabilite de autoritățile naționale/locale.
Deciziile cu privire la numărul de spectatori permis nu va avea impact asupra numărului de persoane
stabilite de Protocolul de desfășurare competiții în ceea ce privește numărul reprezentanților organizatorului,
reprezentanților media sau deținătorilor de drepturi, acestea fiind persoane fără de care partida de fotbal nu
se poate desfășura.
Programul și organizarea meciurilor nu vor fi periclitate de decizia privind accesul spectatorilor pe
stadioane.
Organizatorul meciului este direct și singur responsabil pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce se
impun cu ocazia disputării meciurilor programate în competiția Campionatul Național CASA Liga I.
Aceste măsuri pot fi completate/modificate în concordanță cu evoluția situației pandemiei de COVID-19 la
nivel național.

 

2. Scopul și aplicabilitatea
Accesul spectatorilor pe stadion la partidele de fotbal programate în cadrul competiției oficiale va fi permis
cu respectarea următoarelor condiții:
1. Adoptarea de măsuri sanitare și de igienă;
2. Numărul spectatorilor va respecta limita maximă de spectatori acceptată de autorități.
Fiecare club membru LPF va numi o persoană din cadrul clubului responsabil cu asigurarea măsurilor de
igienă asumate, persoana însărcinată cu ducerea la îndeplinire a acestora, orice neajuns sau încălcare urmând
a fi comunicată LPF de către observatorul de joc delegat.

3. Evaluarea riscurilor
Măsurile minime stabilite prin prezentul document au fost elaborate luându-se în considerare nivelul de risc
scăzut specific fotbalului, fapt probat la nivel global de o serie de specialiști în domeniu.
În orice situație, organizatorul meciului are obligația de a consulta și verifica constant măsurile adoptate de
autoritățile competente teritorial.
4. Capacitatea stadioanelor și alocarea locurilor
Limita maximă de spectatori pe stadioane va fi stabilită proporțional cu capacitatea și infrastructura
acestuia. Aici vor fi luate în considerare condițiile și facilitățile pe care locația le pune la dispoziție. La
momentul prezentului discutăm de prezența spectatorilor în limita a 30% din capacitatea fiecărui stadion.Zonele de tribună care nu dispun de scaune nu vor fi folosite, toți spectatorii
urmând a avea desemnat un loc pe scaun prestabilit, doar în zonele de tribună
care permit acest lucru. Pentru situația în care există zone de tribună fără scaune,
acestea nu vor fi luate în considerare la stabilirea procentului de spectatori permiși
și nu vor fi folosite în acest sens.
Emiterea biletelor va fi făcută în așa fel încât să asigure distanța necesară între
spectatori stabilită de autoritățile competente.
Pe durata evenimentelor, obligatoriu vor fi luate măsuri specifice pentru a
asigura evitarea la minim a contactelor și respectarea distanțării sociale, așa cum
este ea prevăzută în legislația națională.

5. Măsuri generale de igienă
Obligațiile organizatorului de meci:
– Pentru perioada meciului (înainte, în timpul și după meci), să curețe și să dezinfecteze zonele
din stadion accesate de spectatori. Aici vor fi incluse locurile stabilite, zona de ospitalitate, zona
de catering, zonele destinate reprezentanților media, zonele sanitare, precum și suprafețele și
obiectele atinse frecvent de spectatori;
– să instaleze dozatoare pentru soluții dezinfectante în zonele de stadion folosite
– să solicite tuturor reprezentanților implicați în organizarea de meci să poarte masca și să-și
dezinfecteze cu regularitate mâinile.

6. Ticketing
Obligațiile organizatorului de meci:
– să comercializeze doar bilete personalizate, bilete ce vor conține informații
suplimentare care pot duce la identificarea fiecărui spectator, informații ce vor fi
furnizate autorităților sanitare în cazul în care sunt necesare în cadrul unei anchete
epidemiologice;
– să asigure distanțarea socială prevăzută de lege;
– să identifice și să marcheze corespunzător locurile necomercializate;
– să asigure accesul spectatorilor cu precauția necesară și cu evitarea intersectării
sau apropierii de zonele destinate jucătorilor, staff-urilor tehnice, oficialilor de meci și reprezentanților
deținătorilor de drepturi media;
– să securizeze accesul în zonele 1 și 2;
– să asigure respectarea locurilor stabilite și evitarea migrării între locuri/sectoare.

7. Controlul temperaturii
Obligațiile organizatorului de meci:
– să asigure măsurarea temperaturii la toți spectatorii ce vor intra în stadion. Pentru evitarea
formării de aglomerări, sunt recomandate tehnologiile moderne cum ar fi camerele video cu
senzor termic.
– să evite accesul spectatorilor a căror temperatură depășește limita admisă;
– să respecte procedurile legale în situația depistării unor posibile cazuri de spectatori infectați.

 

8. Managementul aglomerărilor
Obligațiile organizatorului de meci:
– să stabilească planul sanitar și de igienă și să pună îl pună în aplicare, în vederea
reducerii la minimum a producerii de aglomerări;
– se va lua în calcul mărirea duratei pentru care este posibil accesul suporterilor în stadion,
înainte de începerea partidei de fotbal;
– să stabilească trasee specifice de acces și evacuare, cât și pentru folosirea zonelor
ospitaliere și sanitare, identificabile facil prin folosirea semnelor pictografice și a marcajelor
pe podele.
9. Comunicarea cu spectatorii
Obligațiile organizatorului de meci:
– Folosirea de postere, instrucțiuni și ghidaje pictografice, inclusiv a anunțurilor periodice de reamintire
a obligațiilor impuse de autorități privind folosirea măștilor, folosirea dezinfectanților și păstrarea distanței. sociale;
– Indicarea numărului maxim de persoane admise în zonele accesate, cum ar fi zonele ospitaliere,
toaletele,etc;
– Procedura în cazul spectatorilor care prezintă simptome specifice COVID-19.
Organizatorilor de meci le este recomandat să aloce un număr suficient de personal care să instruiască
spectatorii cu privire la obligațiile ce le revin și măsurile specifice în incinta arenelor sportive.

 

10. Folosirea tribunei de către spectatori
Obligațiile organizatorului de meci:
– Asigurarea de locuri pe scaune;
– Asigurarea distanței de 1,5 m între scaune;
– Asigurarea purtării măștii și a dezinfectării mâinilor cu regularitate de către
staff-ul care deservește zona;
– Montarea în incinta stadionului a unui număr suficient de dispozitive non
contact pentru igienizarea mâinilor

11. Obligațiile spectatorilor
În termenii și condițiile generale pentru vânzarea de bilete, este necesar să fie incluse
următoarele cerințe minime către spectatori:
– Spectatorii care prezintă simptome nu trebuie să se prezinte la stadion și sunt obligați să
anunțe autoritățile locale competente;
– Spectatorii nu trebuie să vină la stadion dacă în ultimele 14 zile au fost testați pozitiv sau
au intrat în contact cu persoane testate pozitiv pentru COVID-19
– Spectatorii trebuie să confirme faptul că sunt la curent cu informațiile legate de riscul provocat de pandemia de COVID-19;
– Spectatorii sunt obligați să respecte toate regulile de pe stadioane, incluzând aici:
o Supunerea la triajul temperaturii;
o Purtarea măștii care să le acopere nasul și gura pe toată durata pe care acesta o petrece în stadion;
o Păstrarea distanței sociale în stadion
o Respectarea locului alocat
În planul de comunicare cu spectatorii vor fi incluse anunțuri clare care să facă cunoscute obligațiile
spectatorilor, celor care nu sunt de acord cu acestea urmând a li se refuza accesul sau a fi escortați în afara
incintei de către reprezentanții organizatorului de meci.
De asemenea, o serie de recomandări vor fi făcute spectatorilor, cu regularitate de către crainicul
stadionului, precum:
– Dezinfectarea mâinilor cu regularitate;
– Evitarea aglomerațiilor și formării de grupuri;
– Identificarea și folosirea traseelor indicate de organizator;

12. Cazurile de infectare sau potențială infectare în rândul
spectatorilor pe durata meciurilor
Organizatorul de meci are obligația de a urma procedurile stabilite de autoritățile competente
teritorial în cazul depistării unor cazuri de infectare sau potențială infectare cu virusul COVID-19,
la fel ca în cazul persoanelor care prezintă simptome sau consideră că prezintă simptome de
COVID-19.
13. Fanii fără bilete de acces
Organizatorul meciului va stabili împreună cu autoritățile competente teritorial un plan de evitare a
aglomerării zonei stadionului sau vecinătatea acestuia, de către persoane/fani fără bilete de acces.
14. Mențiuni
Așa cum am arătat și în preambulul prezentului document, lista măsurilor expuse anterior nu este una
exhaustivă și va fi completată/adaptată cu cerințele transmise de autoritățile competent, Ligii Profesioniste
de Fotbal.

sursa: lpf.ro

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*