Către Europa! Nou proiect Erasmus la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Lugoj

Reconoscut pentru deschiderea către parteneriatele cu școlile europene, Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” de­marează un nou proiect Erasmus+.

Eforturile de moderniza­re ale Liceu­lui Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Lu­goj, de formare profesio­nală, de pro­movare a fair-play-ului, de com­ba­tere a marginalizării, intoleranței și rasismului au ȋndru­mat paşii in­sti­tuției de învățământ lugojene către parteneri europeni ȋntr-un nou proiect Erasmus+ cu posibilitatea de a pla­ni­fica activități pentru a dezvolta stra­tegia liceului lugojean pe termen mediu și lung prin dezvoltarea de competențe atât pentru proprii copii cât și pentru partenerii noştri.

”Un alt proiect Erasmus aprobat pentru liceul nostru este R.E.F.U.G.E. – stRategic alliancE For encoUraginG intEgra­tion.  Ȋn acest proiect intenționăm să or­ganizăm schimburi între școlile eu­ro­pene pentru a încuraja inclu­ziu­nea socială și integrarea elevilor noştri, care este o prioritate în toate sec­toa­rele programului Erasmus +”, ex­plică prof. Silvia Gheleșian, direc­torul liceului.

Parteneriatul strategic R.E.F.U.G.E. va dezvolta activități de cooperare cu rezultate de ȋnvăţare și schimb între școlile care operează în diferite zone din Europa: coor­don­ator- Berufskolleg Brilon – Germany, parteneri: IES Pintor Colmeiro – Spain, Liceul Tehnologic Aurel Vlai­cu Lugoj – Romania (prin concursul prof. Gheleşian Mihaela Silvia – di­rec­torul şcolii), Polo Tecnico Fermi-Gadda – Italy.

Toate aceste şcoli se confruntă cu aceeași pro­vo­care de a construi oportunități in­cluzive și egale pentru toți elevii noştri.

”Liceul nostru va implica întreaga comunitate școlară, inclusiv părinții și personalul nedidactic în grupurile internaționale de lucru pentru discuții și dezbateri deschise și schimburi de rezultate şi de bune practici ȋntre şcolile noastre, ducȃnd totodată numele orăşelului nostru de pe Timiş pe meleaguri europene. Ele­­vii liceului nostru reprezintă vii­to­rul nostru, iar proiectul R.E.F.U.G.E. – stRategic alliancE For encoUraginG intEgration ne oferă ocazia să modelăm acest viitor, să promovăm cetățenia și valorile comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație”, a­daugă prof. Silvia Gheleșian. Li­ceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” a derulat cu succes numeroase proiecte eu­ro­pe­ne și în anii precedenți.

Articolul Către Europa! Nou proiect Erasmus la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Lugoj apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*