Cele mai mărunte fapte, valorează mai mult decât cele mai măreţe intenţii!

Lugojul are nevoie de oameni de­dicaţi şi responsabili, care sunt dispuşi necondiţionat să lucreze îm­preună pentru binele tuturor ce­tă­ţenilor, oameni care sunt capabili să vadă şi să înţeleagă problemele cu care se confruntă oraşul nostru şi noi cetăţenii, dar mai ales care ştiu să găsească şi să implementeze soluţii pentru rezolvarea pro­ble­me­lor cu care ne confruntăm cu toţii, in­diferent de statut sau poziţie so­cială. Eu sunt unul dintre aceşti oa­meni şi am demonstrat acest lucru în ultimii patru ani, în calitate de consilier local, iar împreună cu echipa PMP Lugoj îmi doresc să pot continua pe acest drum şi în următorii patru ani ca Primar.

Alături de colegii mei îmi propun ca în următorii patru ani să asi­gu­răm finanţarea de la bugetul local a programului “After School”, pen­tru ca părinţii să nu mai fie ne­voiţi să plătească această taxă. Tot­odată, “fondul clasei”, pe care şi eu sunt nevoit să îl plătesc, va deveni istorie, fiindcă voi face de­mersurile necesare pentru fi­nan­ţa­rea corespunzătoare a pro­ce­sului de învăţământ în toate şcolile şi grădiniţele din oraş, pentru că părinţii să nu mai fie ne­voiţi să cumpere din banii lor ju­cării, imprimante, rechizite, pro­du­se de igienă şi alte lucruri ne­cesare procesului de învăţământ preşcolar, gimnazial sau liceal.

Realizarea tuturor bran­şa­men­telor la noua reţea de apă pentru toate scările de bloc şi toate casele din Lugoj, pentru ca aceasta să poată face faţă solicitărilor, iar pre­siunea la robinete să nu mai fie o problemă, pentru nicio familie din Lugoj şi anularea taxei pentru apa meteorică (apa de ploaie), taxă care umflă ilegal facturile tuturor lugojenilor. Achiziţionarea unor generatoare de mare capacitate, ne­cesare pentru funcţionarea uzi­ne­lor de apă şi a fântânilor din Lugoj, pentru ca oamenii să nu mai rămână fără apă sau presiune la robinete.

Rezolvarea tuturor pro­ble­me­lor legate de canalizarea oraşului, care creează problem atât lu­go­je­nilor care locuiesc la case, dar şi celor care locuiesc la bloc şi pu­ne­rea în funcţiune a Staţiei de E­purare de la Jabar.

Reluarea lucrărilor la cele 48 de apartamente din Blocul MApN începute acum 12 ani şi nefi­na­li­zate până în prezent, pentru fa­miliile cu mulţi copii din Lugoj, familii care nu au spaţii suficiente de locuit şi care aşteaptă de prea mult timp să beneficieze de un loc în care să poată locui decent. Construcţia de locuinţe sociale şi pentru tineri în cartierul Mondial Bocşei rezol­va­rea problemelor cu care se con­frunta cetăţenii din acest cartier care locuiesc în chirie pe partea dreaptă şi care nu îşi pot întocmi decât acte de identitate provizorii. Tot în acesta zona vor fi modernizate trotuarele şi va fi construit un parc şi locuri de joacă pentru copii, dar şi un teren de sport şi vor fi modernizate in­sta­la­țiiile electrice şi iluminatul public şi se vor introduce reţele de gaz, apă şi canalizare.
Finalizarea Grădiniţei din Cartierul Eftimie Murgu (Baltă Lată), care va include şi o creşă şi construcţia unei creşe, grădiniţe şi a unei şcoli în Cartierul Stadion, pentru ca părinţii din această zonă a Lugojului să nu mai fie nevoiţi să se deplaseze până la celelalte creşe, grădiniţele şi şcoli din oraş.
Realizarea unui teren de sport şi cel puţin a unui loc de joacă pentru copii în fiecare cartier din Lugoj, precum şi întreţinerea şi igienizarea corespunzătoare şi în permanență a acestora.

Transportul public de călători va rămâne gratuit pentru toate categoriile de persoane care se încadrează în lege şi va fi unul permanent în condiţii civilizate şi de siguranţă a tuturor copiilor, în drumul lor spre şcoală sau către domiciliu, indiferent în ce cartier al Lugojului locuiesc sau la ce şcoală din oraş învaţă şi reabilitarea şi modernizarea tuturor staţiilor de autobuz şi dotarea acestora cu sis­teme de siguranţă pentru călători.
Salubrizarea în permanență a tuturor cartierelor, fiindcă un program de curăţenie pentru oraş, parcuri, străzi cu case şi cartiere de blocuri NU înseamnă doar adu­na­tul pubelelor, ci şi măturatul, as­piratul şi spălatul străzilor, cură­ţa­rea parcurilor şi igienizarea lo­curilor de joacă pentru copii, după un program care să fie res­pectat şi verificat.Toate acestea se vor realiza cu ajutorul unor echi­pamente moderne, de la as­pi­ratoare stradale, până la echi­pamente moderne şi eficiente pentru spălatul străzilor şi aleilor sau deszăpezirea acestora şi utilaje pentru adunatul frunzelor, ridicatul şi transportul deşeurilor vegetale şi municipale.
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Lugoj şi îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale pentru toţi cetăţenii.
Animalele fără stăpân vor fi ridicate de pe străzi şi vor fi îngrijite şi tratate corespunzător în Adă­postul Primăriei.

Modernizarea Centrului de zi pentru adulţi cu handicap neu­ropsihic şi dotarea acestuia cu un mijloc de transport adecvat pentru beneficiarii centrului.
Realizarea unui spaţiu adecvat de relaxare şi agrement pentru seniorii din Lugoj şi includerea persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă, pentru men­ţinerea sau ameliorarea capa­cităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice, facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice prin implicarea în activităţi ce au caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni.
Reabilitarea tuturor sistemelor de semaforizare şi iluminarea trecerilor de pietoni cu echipa­mente inteligente cu led, pentru evitarea accidentelor care au loc în aceste locuri, precum şi pentru înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat public din Lugoj cu lămpi moderne cu led, fiindcă în condiţiile actuale cu toţii suntem nevoiţi să aşteptăm luni de zile pentru schimbarea unui bec ars.

Amplasarea în fiecare parc din Municipiul Lugoj a coşurilor speciale pentru animale de companie şi amenajarea locurilor destinate animalelor de companie, denumite canisite, pentru a se evita contactul acestora cu locurile de joacă pentru copii.

Sistematizarea traficului rutier pe sensuri unice în zonele rezi­denţiale şi crearea de piste de biciclete cu delimitarea clară a spaţiului intre drumul rutier şi acestea şi extinderea acestora către zonele industriale şi cele de agrement de pe raza Municipiului Lugoj, precum şi pentru reabilitarea şi asfaltarea tuturor străzilor şi trotuarelor din Lugoj care au mai rămas de asfaltat.

Spaţiile verzi din jurul blocurilor vor fi date în ad­mi­nistrare locatarilor care doresc să le îngrijească, fiindcă de multe ori cetăţenii au fost un bun exemplu pentru administraţia locală în privinţa amenajării şi îngrijirii acestor spaţii. Voi asigura sprijinul logistic pentru ridicarea tuturor deşeurilor vegetale, atât pentru cetăţenii care locuiesc la bloc, dar şi pentru cei care locuiesc la case.

Achiziţionarea unor toalete publice moderne, adaptate şi persoanelor cu dizabilităţi, care se dezinfectează singure după fiecare utilizare cu odorizant, distribuitor de hârtie igienică şi uşi cu deschidere şi închidere automată, racordabile la sistemul de ca­na­lizare, şi electricitate şi amplasarea acestora în special în parcuri, dar şi în alte zone de interes public.

Transformarea fostei Centrale Termice din cartieul Micro IV într-un Centru de joacă in-door (loc de joacă închis pentru copii) şi a unui parc în faţa acestui imobil, cu locuri de parcare pe părţile laterale, deoarece nu există nicio locaţie publică în care părinţii să îşi poată duce copiii să se joace în perioada sezonului rece, când afară plouă, ninge sau e prea frig şi locurile de joacă în aer liber nu pot fi folosite. Mulţi părinţi din Lugoj, între care mă număr şi eu, nu ne permitem să mergem întotdeauna cu copiii la Timişoara, la locurile de joacă din Mall, însă putem realiza un astfel de loc de joacă pentru copii la Lugoj, loc de care să ne bucurăm cu toţii, bunici, părinţi şi copii.

Vor fi multe de făcut pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii noastre a tuturor şi pentru a înfrumuseţa cartierele în care locuim, pentru a îmbunătăţi siguranţă şi integritatea noastră şi a copiilor noştri şi de aceea vom stabili împreună cu dumneavostra priorităţile, pentru a fi cu toţii de acord cu privire la modul de realizare a acestora. Cu votul dumneavostră din 27 septembrie, pentru candidatura mea la funcţia de Primar şi pentru cea de consilier local, împreună cu echipa formată din colegii mei din Partidul Mişcarea Populară Lugoj (PMP), voi reuşi să fac toate aceste lucruri pentru dumneavoastră!

Votaţi Liviu Brindusoni -PRIMAR şi echipa PMP la CONSILIUL LOCAL, poziţia 3 pe buletinul de vot! E vremea schim­bării şi e timpul să ne implicăm cu toţii pentru a decide împreună ce facem cu viitorul nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri! Toţi pentru Lugojul nostru!

Banner Liviu Brandusoni

Comandat de PMP Timiș
cod mandatar financiar 21200020

Articolul Cele mai mărunte fapte, valorează mai mult decât cele mai măreţe intenţii! apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*