Consiliul Judeţean a parcurs etapa finală în vederea certificării Sistemului propriu de management al calității

Consiliul Judeţean Maramureș implementează, în prezent proiectul „MaraQuality”, cod SIPOCA 73/MySMIS+122738, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice, 2016-2020.

În perioada 16-17 iulie s-a derulat misiunea de  audit în vederea certificării Sistemului de management al calității, conform standardului ISO 9001:2015, im-plementat în cadrul instituției, în cadrul căreia cei doi auditori externi, Ovidiu Bucur și Mihai Soțan au auditat compartimentele funcționale din Consiliul Jude-țean Maramureș. Concluziile și recomandările auditorilor au fost prezentate în cadrul ședinței de închidere a auditului, în prezența președintelui Gabriel Zetea și a conducătorilor direcțiilor și compartimentelor funcționale.

”Prin certificarea sistemului de management al calității se va asigura creșterea permanentă a calității activității Consiliului Județean Maramureș, orientată spre beneficiari: cetățeni, instituții publice, ONG-uri”, a subliniat președintele Consi-liului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*