Consiliul Județean Prahova așteaptă propuneri pentru… stabilirea valorii unor investiții cu fonduri europene

Greșeli cu duiumul în adresele oficiale semnate de conducerea CJ

Violeta Stoica

Consiliul Județean Prahova a inițiat o variantă mult prea puțin uzitată pentru a estima costurile lucrărilor de execuție pentru trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Este vorba despre consultarea pieței pentru proiectele tehnice și devizele generale, dar și pentru estimarea costurilor lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 720, pentru extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Ploiești și pentru construirea, reabilitarea, modernizarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă, din comuna Filipeștii de Târg.
Interesant este că, oficial, aceste consultări publice au menirea de a pregăti licitațiile destinate lucrărilor pentru obiectivele menționate, proceduri care au fost lansate și anulate de mai multe ori, inclusiv pentru că nimeni nu a fost interesat să participe la aceste achiziții.
Toate vor fi discutate, de principiu, la grămadă, pe 30 iunie, la ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Prahova. Potrivit anunțurilor postate pe site-ul oficial al CJ Prahova, autoritatea contractantă (Consiliul Județean) va organiza la ora și în ziua menționate o întâlnire cu persoanele/organizațiile interesate, în cadrul căreia se vor purta discuții cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările transmise, dacă sunt solicitări din partea acestora.
Așteptăm rezultatele acestor consultări, având în vedere că, potrivit legislației în vigoare, aceste proceduri trebuie să fie extrem de transparente.
De asemenea, tot legislația privind achizițiile publice precizează clar că, în cadrul unei proceduri de consultare a pieței, autoritatea contractantă (în acest caz CJ Prahova) trebuie să se asigure că prin consultarea pieței nu se oferă niciun avantaj necuvenit și nu se creează niciun dezavantaj pentru oricare și toți operatorii economici interesați să participe la procedură. Și, de asemenea, să respecte principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică: transparență, tratament egal, principiul proporționalității și nediscriminării.
P.S. Poate că funcționarii care redactează adresele ce poartă semnătura președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, sau pe cele ale vicepreședinților instituției ar trebui să fie mult mai atenți la problemele gramaticale. Două exemple de greșeli cu repetiție, care se regăsesc în toate cele trei anunțuri privitoare la declanșarea procedurilor de consultare publică privitoare la cele trei proiecte: „Autoritatea contractantă poate să organizeze (…) o întâlnire cu persoanele/organizațiile interesate, în cadrul căreia se va purta discuții cu privire la opiniile…” sau o nefericită tentativă de a ocoli o cacofonie: „vă aducem la cunoștință că, Consiliul Județean Prahova”…

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*