„Construire hală I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și împrejmuire, branșamente utilități, sistematizare verticală”

Construire hală I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și împrejmuire, branșamente utilități, sistematizare verticală

Titlul proiectului: Construire hală I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și împrejmuire, branșamente utilități, sistematizare verticală”
Numele beneficiarului SC MOMAR S.R.L.
Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest” 
Valoarea totala a proiectului: 662,515.06 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 378,168.81 RON

Proiectul „Construire hală I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și împrejmuire, branșamente utilități, sistematizare verticală”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC MOMAR S.R.L., și are ca și obiective specifice:

  1. Introducerea unui serviciu nou ca urmare a investiției în construcție si in achizitia unui flux tehnologic modern
  2. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului
  3. Realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de sanse si tratament prin angajarea a cel putin unei persoane apartinand categoriei persoanelor defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*