Continuăm proiectele! Investiții de peste 20 de milioane de euro în comuna Dumbrava

Investițiile în comuna Dumbrava vor continua și în ur­mă­torii ani. La final de man­­dat, primarul Ioan Ihasz a ținut să ne prezinte reali­ză­rile, proble­mele întâmpinate, dar și proiectele de viitor, care, la fel cum s-a întâmplat în ultimii 10 ani, vor schim­ba fața unității administrativ te­ritoriale.

”Dacă stau să mă gândesc bine, sunt cel puțin 20 de mili­oane de euro investiți în lucrări de infrastructură, atrași prin proiecte implementate de noi. Acești bani se plătesc firmelor contractante după un control riguros la fiecare etapă a proiectului, de către fiecare finanțator în parte, de către organismele agreate de Uniunea Euro­pea­nă. Consider că o mare im­por­tanță pe lângă inves­tițiile realizate de-a lungul anilor este și faptul că în perioada desfășurării lucrărilor, am reușit să oferim locuri de muncă tinerilor din comună. Mare parte dintre cei care lucrează la realizarea lu­cră­rilor sunt din satele comunei Dumbrava”, a declarat Ioan Ihasz, primarul comunei Dumbrava.

Edilul șef spune că nu a fost deloc ușor în toată această perioa­dă.

”Este un efort susți­nut, ba chiar atletic, pentru că au fost zeci, poate chiar sute de drumuri la Timișoara și București, pentru a depune proiecte și a încerca să evităm în parte problemele birocrati­ce, lucru realizat în mare parte, însă din cauza întârzierilor celor de la nivel central suntem și acum în execuție cu mai multe lu­crări. Chiar și-așa, am reușit să ma­turizăm proiectele câști­g­a­te, atât în mandatul 2012 -2016, cât și pe cele câștigate la începutul acestui mandat. Am atras un proiect pentru 9,7 kilometri de asfalt, din care deja 9 kilometri au fost mo­der­­ni­zați. Proiectul e finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și are o valoare de 8 milioane lei. Avem 9 kilometri de asfalt turnat în două straturi și acum lucrăm la ultimele podețe transversale și la finalizarea celor cinci in­ters­ecții cu drumul ­națio­nal. Pe lângă acest proiect, mai avem în fază de implementare încă două programe, cu un total de 1,8 kilometri de asfalt. Am finalizat și investiția la cei 7,3 kilometri de drumuri agricole realizate pe teritoriul comunei. Din aceștia, conform proiectului, a fost pre­vă­zută asfaltarea a 1,3 ki­lo­­metri, porțiune care este ca o semi­centură pentru sa­tele Dumbra­va și Răchita. Aceasta a fost construită în paralel cu linia de cale ferată de la fosta haltă Răchita și se intersectează cu drumul na­țio­­nal din dealul Mănăș­tiu­­rului, scurtând accesul lo­cui­­torilor către Lugoj, cu aproape 1,5 kilometri. Avem șase clădiri în reabilitare și con­strucție.  Conti­nuăm să lucrăm la primăria nouă, unde vor fi birouri, o sală mare pentru ședințele de consiliu, casa de căsătorii și oficiul poștal”, a declarat primarul Ioan Ihasz. Valoarea proiectului este de aproape 100.000 de euro.

Camin Cultural RachitaCămine culturale moderne, în toată comuna

O altă clădire foarte im­por­tan­tă, Căminul Cultural din Ră­chita, este finanțată din fon­duri europene, prin Agen­ția pentru Finanţarea In­vestiţiilor Rurale, pentru rea­bilitare și extindere, cu 600.000 de euro.

Căminul este finalizat în proporție de 90%. Mai trebuie finalizată gresia pe interior, montarea aparatelor de aer condițio­nat, sistem de alarmă, marmura în șopronul din curte, unde se vor ține evenimentele exterioare, pa­va­jul, stâlpii ornamentali pen­tru iluminat, băncile și coșurile de gunoi.

”Cu această amenajare exterioară din jurul căminului continuăm amenajarea centrului civic din satul Răchita. Tot la Căminul Cultural din Răchita avem și dotări complete finanțate pe proiect european, pentru care suntem în faza de lici­tație. Clădirea va beneficia de mobilier complet, biblio­tecă amenajată, club pentru tineri dotat cu tot ce e ne­voie, de la mese de ping pong și șah la costume populare complete pentru for­­mația de dansuri, instalație de sonorizare și iluminat profesional pentru organizarea diverselor evenimente, o scenă mobilă din aluminiu, profesională, de 6 pe 8 metri, care va fi folosită atât în Ră­chita, cât și la restul evenimentelor din comună”, a declarat primarul Ioan Ihasz.

O altă investiție im­por­tantă se derulează la Căminul Cultural din Bucovăț, care be­neficiază, de asemenea, de o reabilitare completă tot pe AFIR, printr-o finanțare eu­ro­peană în valoare de 338.000 de euro.

Din acești bani se va reabilita complet toată clădirea, se lucrează la acoperiș, se va reface pardoseala, scena, instalația e­lec­trică pe led, aer con­dițio­nat, sistem de alar­mă, se va introduce încăl­zir­ea centrală, iar corpul clă­dirii va fi extins prin construirea de grupuri sanitare, hol de legătură, vestiar, camera ca­za­nului și magazie de lemne. Lucrările au fost demarate și întreaga față a clădirii va fi schimbată complet.

”Pot spu­ne că la un moment dat din aceasta vor mai rămâne doar zidurile, pentru că va fi înlocuit acoperișul și edificiul va fi extins. În plus, vom achiziționa mobilier nou, instalații de sonorizare și iluminat profesionale, dar și costume populare. La partea exterioară, vom amenaja peri­­me­trul înconjurător, care va fi pavat, se vor monta bănci și coșuri de gunoi. Prin aceste lucrări se continuă și amenajarea centrului civic din Bucovăț. Dorim să putem organiza evenimentele cultura­le, atât pe partea de interior, cât și pe cea de exterior. După terminarea lucrărilor priori­tară va fi organizarea activi­tăților educative și culturale, respectiv a cursurilor de dans popular pentru copii”, a mai spus primarul Ioan Ihasz.

Cinci milioane de euro atrase de la Dumbrava, prin fonduri europene, pentru toată Țara Făgetului

Au fost achiziții de tractoare și utilaje agricole, sprijin pentru întreprinderi mici, clinica de cardiologie la Făget, achiziții de tractoare și buldoexcavatoare la primării, reabilitări de clădiri și trotuare, proiecte care dezvoltă întreaga Microregiune și ajută cetățenii să dezvolte o mică afacere cu bani europeni.

Primarul Ioan Ihasz nu uită nici importanța curățeniei în toate satele aparținătoare comunei, astfel că în comuna Dumbrava, an de an sunt plantați zeci de pomi și ar­buști.

”Chiar dacă avem o mână de oameni, reușim în fiecare an să extindem spațiul verde de pe teritoriul comunei. Cu același personal lucrăm și la curățirea parcurilor, zonelor de lângă drumul național, județean și drumurile comunale, la decolmatarea podu­rilor, la lucrările de în­tre­ți­nere necesare la școlile, grădinițele și bisericile din comună”, a declarat primarul Ioan Ihasz.

Serviciu voluntar de pompieri, pe proiect european

”Vom dota cu echipamente profesionale și cu mașină nouă Serviciul Voluntar de Pompieri, pe un proiect european România-Serbia depus, care așteaptă finanțarea și prin care vom primi și acreditarea pentru serviciul de voluntari, pentru a putea asigura un ajutor real în situații de incendii și inundații la nivel de co­mună. Am avut întotdeauna în vedere și Gara Răchita. Chiar dacă este proprietatea CFR-ului și nu putem investi în renovarea și întreținerea ei, am cu­rățat spațiul verde și adunăm periodic gunoaiele din jurul clădirii. De asemenea, am îndepărtat copacii prăbușiți pe acoperiș în timpul furtunilor, cu sprijinul pompierilor. Sesizările noastre la adresa CFR-ului cu privire la starea clădirii au rămas fără răsp­uns. La începutul acestui an am solicitat predarea clădirii în custodia Primăriei Dum­bra­va, pentru a putea face primele reparații. Ca proiecte de viitor vreau să amintesc drumurile de legă­tură cu Be­gheiu Mic, pe sub autostradă care leagă tabla I, tabla II și tabla III, drumul de legătură Bucovăț-Traian Vuia de la cimitir-Tramici-Gârnița, drumul de legătură Bucovăț –Drăgsinești prin livezi și drumul de legătură Răchita-Bichigi. Din păcate, unele investiții au fost încetinite de obținerea avizelor necesare, pe perioada pandemiei. Noi ne doream ca din primăvara acestui an să predăm amplasamentele și să începem toate lucrările de construire si reabilitare”, declară primarul Ioan Ihasz.

Piste pentru biciclete, poduri, capele și iluminat public modern

Un alt proiect de infra­struc­tu­ră, care deși a fost câștigat în 2012 prima dată, a dema­rat ca și execuție abia acum. Este vorba de pistele pentru bicicliști și trotuare în comuna Dumbrava. La vremea res­pectivă, finanțatorul programului Administrația Fondului de Mediu a retras ghi­dul de finanțare și a anulat toți câștigătorii. În final, s-a reușit depunerea proiectului pe o altă finanțare și ob­ți­nerea de fonduri euro­pene, pentru a o realiza, fiind prima de acest fel în Microregiunea Țara Făgetului.

Pis­ta va fi realizată în paralel cu Drumul Național 68 A, pe intravilan, de la prima casă din Dumbrava, până la ultima și între halta Răchita și școala din centrul de co­mu­nă.

În total, trotuarele și pistele vor lega cele două școli din Răchita și Dumbrava și vor descărca drumul național pe partea de intravilan. Se lucrează la modernizarea ilu­mi­natului public din co­mu­nă. În satul Răchita, Enel a finalizat lucrările de schimbare a stâlpilor de cu­rent, a tuturor cablurilor vechi și a transformatoarelor.

Pri­măria Dumbrava va schimba și toa­te corpurile de iluminat vechi pe corpuri pe led și se vor monta pe fiecare stâlp e­xis­tent atât în Răchita, cât si pe Bucovăț și Dumbrava. Lu­crarea face parte din Pla­nul de Investiții pe anul 2020 și urmărește îmbu­nă­tățirea ca­li­tății iluminatului public și scă­derea consumului de cu­rent în toate satele comunei. Pe lângă acestea, vor fi construite capele funerare pentru satele Răchita și Bu­cov­ăț și se va reabilita și extinde capela în Dumbrava, con­form planu­lui de inves­tiții. Proiectele sunt în fază de avizare la instituții. Comuna Dumbrava va avea pe viitor mai multe poduri și po­dețe.

”Avem poduri în diferite faze de proiectare și avi­zare, cum ar fi podul spre Pă­durani, acces podeț la gos­podării în zona Uzoni, podeț pietonal peste Pețe în Dumbrava, podeț pentru piste de bicicliști la podul de la cimitir, in­ves­tiții la care se va începe exe­cuția după fi­nali­zarea tuturor avizelor și autorizațiilor acestora”, a spus primarul Ioan Ihasz.

autobuze scolareSănătatea, educația și digitalizarea instituțiilor, prioritare pentru Primăria Dumbrava

O importantă investiție se realizează la dispensarul me­dical uman, unde sunt lucrări de reabilitare și extindere. Proiectul se ridică la o valoa­re de 165.000 de euro și va fi realizat prin Programul Național de Dezvoltare Lo­ca­lă.

Din acești bani se rea­bilitează complet clădirea veche, se reface acoperișul, cu țiglă nouă, sală de aște­p­ta­re, grupuri sanitare separat pentru medici și pacienți, cabinete medicale moderne dotate cu echipamente medi­cale și de stomatologie de ultimă generație, dar va fi extinsă și clădirea pe o suprafață de 60 de metri pătrați, unde va fi construit un cabinet stomatologic.

Cur­tea va fi amenajată cu pa­vaj, bănci, coșuri de gu­noi. Se lucrează la ridicarea pereților, la extinderea imobilului și urmează achiziția pentru dotări și pentru scau­nul de stomatologie.

În plus, Primăria Dumbrava este prin­tre puținele unități admi­nistrativ teritoriale, din Ju­de­țul Timiș, care are încheiat pro­tocolul de colaborare pentru digitalizarea institu­ției. Aparatura (PIOS, soft, re­țea) este instalată și ur­mea­ză să fie demarat sistemul de plată online, dar funcțio­nea­ză plata cu cardul a taxe­lor și impozitelor.

Pe lângă aceasta, actuala administrație locală, con­tinuă să asigure transportul gratuit al elevilor de liceu, zilnic până la liceul din Făget și înapoi, respectiv pe ruta Dumbrava –Timi­șoara în fiecare duminică, pen­tru elevii de liceu și stu­denți.

Centru de fizioterapie și grădiniță nouă

Tot la Dumbrava, va fi reali­zat și un Centru de Fizioterapie, în clădirea fostei mori, pentru care au fost atrase 1,9 milioane lei, fonduri europene, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Centrul va avea cinci cabinete, club de 90 de metri pătrați, pentru activitățile per­soanelor vârstni­ce și pentru socializare. La început vor fi doi fizioterapeuți, care vor asigura serviciile pentru cetățenii comunei Dumbra­va.

”A fost un vis mai vechi de-al meu, care a devenit realitate odată cu achiziția clădirii, încă din 2008 și înființarea unui centru social prin această finan­țare. Centrul va fi dezvoltat în conti­nua­re și pe partea socială, deoarece vrem să asi­gurăm pe viitor o masă caldă pentru cei care solicită, atât la centru, cât și la domiciliu. Clă­direa a fost deja predată constructorului, pentru a începe lucrările”, a spus primarul Ioan Ihasz.

O altă investiție, câș­tigată tot pe proiect european, prin Programul O­pe­­rațio­nal Re­gio­nal vi­zea­ză construcția noii grădinițe, cu trei grupe, din centrul de comună, la care deja s-au ridicat zidurile și s-a turnat pla­­ca.

Are o valoare de 300.000 de euro. Fiecare gru­pă va avea grup sanitar separat, astfel încât să se asigure toate condițiile sanitare actuale din legislație. Lângă grădiniță, mai există o altă clădire începută în care se va dezvolta o creșă și un program afterschool, pentru cei mici, cu asigurarea mesei calde. Lucrarea la grădinița nouă a fost atribuită la sfâr­șitul anului 2019 și va fi finalizată în 2021.

Stație de epurare performantă și încă 17 kilometri de drumuri modernizate

În cadrul programului de canalizare menajeră, stația de epurare pentru Răchita și Dumbrava este printre cele mai moderne din țară, în mediul rural, fiind pusă deja în funcțiune.

Probele la ieșirea din stația de epurare sunt conforme cu legea, se lucrează la racorduri, urmând a se monta și stațiile de pompare pentru a se putea lega toate gospodăriile pe traseul executat.

Se continuă și cu extinderea canalizării pe satele Răchita și Dumbrava.

”În acest sens avem depuse proiecte de extindere a canalizării cuprinzând toate străzile din cele două sate, cât și pentru parcelele pentru tineri. Pentru satul Bucovăț am depus un proiect nou de canalizare și microstație de epurare la Compania Națio­nală de Investiții, din cadrul Ministerului Dezvoltării. Pre­gătim documentațiile de avizare pentru mediu, ape, Enel și celelalte instituții. Sis­temele de apă și ca­na­lizare din comună nu vor fi predate Aquatim-ului. În a­cest sens am înființat, cu da­ta 1 septembrie, prin Ho­tă­râre de Consiliu, Serviciul de Gos­po­dărire Co­mu­nală cu cod fiscal separat, serviciu care va asigura administrarea rețe­lelor de apă și canal, între­ținerea domeniului public și a spațiilor verzi din satele aparținătoare comunei. Avem în fază de proiectare și un program de asfaltare și 17 kilometri de drumuri în două straturi de asfalt, depus tot la CNI SA, pentru a finaliza asfaltarea tuturor străzilor din comună, cât și pentru zonele rezi­dențiale noi din cele trei sate, conform extinderii intravilanului cu peste 100 de loturi de casă noi”, a declarat primarul Ioan Ihasz.

Intabulări și internet gratuite, pentru toți locuitorii comunei Dumbrava

Acesta va rezolva toate pro­ble­mele terenurilor și pro­prie­tăților existente în in­tra­vilanul și extravilanul co­munei.

Proiectul este extrem de important pentru locuitorii comunei și este tot cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 11, are o valoare de peste un milion de lei (n.r: 231.000 de euro, fără TVA) și vizează întocmirea cadastrului general, atât pe intravilan, cât și pe extravilan, în toate satele comunei, pe o suprafață de 5.667 de hectare. Toate ope­ra­țiunile, de la măsurători și până la întocmirea cărților funciare vor fi efectuate gratuit de către specialiști, conform prevederilor Hotărârii Gu­vernamentale Nr. 294 pe 2015, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

La nivelul județului sunt patru comune care au câștigat un astfel de proiect, ele făcând obiectul dez­voltării părții de infra­struc­tu­ră prevăzute în masterplanul ge­neral de transport al Ro­mâ­niei. Prin acest proiect, de fapt salvăm banii cetățenilor pentru o astfel de procedură. Pentru că avem multe in­ves­tiții cu finanțare eu­ropeană atrase pe raza comunei am primit un punctaj mult mai mare pentru câștigarea pro­iec­tului.

Acesta vizează implementarea Programului Național de Cadastru și Car­te Funciară prin care sunt înregistrate gratuit toate pro­prietățile la nivel de co­mu­­nă, adică fiecare clădire, curte, grădină stabilinduse limitele de proprietate foarte clare. Beneficiile sunt de ne­prețuit, pentru că se face un inventar complet și pe viață al tuturor proprietăților imobiliare atât pe intravilan, cât și pe extravilan.

Va exista o si­guranță a circuitului civil al proprietăților, dar cel mai important lucru este faptul că se clarifică regimul juridic al tuturor, indiferent că sunt publi­ce sau private, astfel că va exista o situație con­cretă a tot ce înseamnă su­pra­fețe, proprietar, moș­te­ni­tor și vecinătate.

După ce va fi intabulată toată comuna cu acordul fiecărui proprietar, nimeni nu va mai putea să ”miște” în stânga sau în dreapta acea proprietate, chit că e pe intravilan ori extravilan. Un alt lucru bun este acela că se pun la punct actele pentru APIA.

Fiecare fermier care depune la APIA declarația pentru subvenție va ști foarte clar, în funcție de cartea funciară, locul de­ținut. Nu vor mai fi probleme, ca în trecut, cu su­pra­punerile sau cu tere­nu­rile care au fost date în folo­sință la alți fermieri.

Toate procedurile vor fi suportate din acești bani, iar cetățenii nu vor mai trebui să scoată din buzunare nici un leu pentru a-și rezolva proble­mele. Tot ce înseamnă specialiști și taxe se achită din acești bani.

Oamenii trebuie să vină doar la semnat cu documentele juridice asupra proprietăților. Urmă­toarele generații nu vor mai avea probleme pentru moș­tenire sau vânzarea unor terenuri. Se va ape­la doar la un aparat GPS, pentru orice neînțelegere între vecini, nemaifiind nevoie de ridicări topografice, ci doar de o ieșire în teren de 10 minute. Satelitul va da la minimetru suprafața și locația.

Proiectul se derulează pe o perioadă de doi ani.

Documentațiile pentru partea de intravilan vor începe în această toam­nă, însă în paralel se va lucra și pe partea de extravilan în acest sens”, a explicat primarul Ioan Ihasz. Proiectul ajută și la întocmirea Planului Urba­nis­tic General al comunei Dumbrava.

”În­toc­mirea cadastrului gene­ral se va corela și cu Planul Urbanistic General, care este un proiect aflat în fază de finalizare. Mai avem de obținut doar ultimele avize – OCPI, Ministerul Agriculturii, pentru a termina Planul Urbanistic și a extinde intravilanul, astfel încât să putem împărți teren gratuit tinerilor căsătoriți și celorlalți, care vor să-și con­struiască case, dar și pentru industria ușoară, prin construirea de hale, depozite și o piață agroali­men­tară la ieșirea din Dum­­brava înspre Făget, respectiv pentru in­ves­tiții în industria grea, pe dealul Mă­năștiurului, pe o suprafață de peste 20 de hectare. Suntem încrezători că vom putea aduce investitori în comună, pentru că avem ce să le ofe­rim: le­gătura cu autostrada, forță de muncă, inclusiv două foraje termale în apropierea celor 20 de hectare în zona in­dustrială, realizate în anii ‘80, pentru care încercăm să obținem aprobări pentru a vedea caracteristicile și calitatea apei. Sunt mai multe foraje la nivel de comună, dar noi am identificat trei, dintre care cele două sunt închise și sigilate. Sunt de viitor, pentru că dorim să înființăm un centru balnear cu un ștrand termal, care e un proiect mai vechi, dar nu am avut posibi­li­tatea de a obține finanțări europene în acest sens, care se ridică la milioane de euro.
În baza unei colaborări cu o firmă de telefonie, vom avea internet gratuit pentru toate instituțiile din comună, cât și în centrele localităților Răchita, Dumbrava și Buco­văț. Prin acest program ofe­rim de fapt tot ce înseamnă capacitate de internet pentru toate in­stituțiile școlare, cât și pentru Primărie, Dis­pensar, Po­liție și Cămine Culturale.  Au fost achiziționate 5 termo­scannere pentru școli si grădi­nițe și vom achi­ziționa și tablete cu internet gratuit pentru fiecare elev. Dorim sa asigurăm condiții europene de acces la in­ter­net atât pentru elevi, cadre didactice, cât și pentru zonele centrale. Se va oferi internet gratuit tuturor utilizatorilor din aceste zone”, a mai punctat Ioan Ihasz, primarul comunei Dumbrava.

Comandat de UDMR Timiș
Cod mandatar: 2320009
Executat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj S.R.L.

Articolul Continuăm proiectele! Investiții de peste 20 de milioane de euro în comuna Dumbrava apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*