CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Și tu poți deveni expert contabil sau contabil autorizat ! (IV)

Pentru cei interesaţi să acceadă în rândul unui corp profesional de elită, fără de care nu poate funcţiona niciun domeniu de activitate, prezentăm pe parcursul a 4 săptămâni, în fiecare zi de vineri, informaţii referitoare la CECCAR şi la modalităţile de a dobândi statutul de membru, precum şi la dezvoltarea profesională continuă ulterioară.

Cum poţi deveni membru CECCAR ?

Accesul la profesia de expert contabil și la cea de contabil autorizat se face pe baza examenului de admitere la un stagiu de trei ani, prin efectuarea acestuia și prin susținerea unui examen de aptitudini, la finalizarea stagiului. Se pot înscrie pentru susținerea examenului de acces la stagiu absolvenții de studii superioare economice cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale (pentru categoria expert contabil) sau studii medii (pentru categoria contabil autorizat).

Disciplinele la care se susține examenul de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil sunt:
*Contabilitate;
* Fiscalitate;
* Drept;
*Audit;
* Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor;
* Doctrină și deontologie contabilă;
* Expertiză contabilă.

Disciplinele la care se susține examenul de admitere la stagiu pentru obținerea calității de contabil autorizat sunt:
* Contabilitate;
* Fiscalitate;
* Drept.

Anul acesta, CECCAR organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiu.
Proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat, iar în data de 14 octombrie la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie doar pentru categoria expert contabil.
Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie.
Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR. Tematica examenului poate fi consultată pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro, rubrica Accesul la profesie, unde se găsesc și alte informații de interes cu privire la examenul de acces la stagiu.
În urma examenului sunt declarați admiși candidații care obțin cel puțin media 7.00 și minimum nota 6.00 la fiecare disciplină.
La cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor încheiate de universităţi cu CECCAR.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*