Credem că vă interesează: Informaţii din domeniul administraţiei locale (I)

La propunerea unora dintre cititorii ziarului nostru, publicăm o serie de informaţii din domeniul administraţiei locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, cei interesaţi vor putea afla, de pildă, cine reprezintă autoritatea executivă și cea deliberativă, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi care sunt atribuţiile primarului și consilierilor locali etc., conform Codului administrativ.
Codul administrativ reglementează cadrul general pentru organizarea și funcţionarea autorităţilor și instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organisme centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autorităţile administrative autonome.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt: consiliile locale, primarii și consiliile judeţene.
Administraţia publică reprezintă totalitatea activităţilor desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public. Administraţia publică de la nivel central reprezintă totalitatea activităţilor desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public naţional/general.
Administraţia publică locală reprezintă totalitatea activităţilor desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local.
Autonomia locală reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condiţiile legii.
Aleșii locali sunt: primarul, viceprimarul, consilierii locali, președintele consiliului judeţean, vicepreședinţii consiliului judeţean și consilierii judeţeni. În exercitarea mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică.
Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sunt: consiliile locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și consiliile judeţene.
Autorităţile executive la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sunt: primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului judeţean.
Autorităţile administraţiei publice din comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, și primarii, ca autorităţi executive.
Consiliile locale și primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orașe și municipii, în condiţiile legii.
(va continua)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*