Cum se face instructajul SSM

Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Protecţia Muncii este format dintr-un ansamblu de măsuri de organizare a protecţiei muncii ce constituie forma legiferată a instruirii angajaţilor. Instruirea SSM se face prin completarea unor fișe SSM şi are ca scop asigurarea dobândirii cunoştinţelor necesare angajaţilor astfel încât aceştia să îşi desfăşoare activitatea în cele mai bune condiţii pentru a apăra sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi psihică a acestora şi a altor persoane participante la locul de muncă.

Măsurile adoptate în domeniul SSM au rolul însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor de securitate la locul de muncă, precum şi cunoaşterea riscurilor activităţii profesionale. În România, angajatorii sunt obligaţi prin lege să asigure tuturor lucrătorilor din subordine condiţii de muncă în mod corespunzător şi instruirea adecvată în domeniu.

Cadrul legislativ al instructajului SSM

Domeniul SSM beneficiază la momentul actual de un cadru legislativ important, construit astfel încât să urmărească integrarea şi transpunerea în sistemul românesc a directivelor şi principiilor prezente şi adoptate în cadrul european.

Domeniul SSM este reglementat pe baza dreptului la sănătate şi la securitate în muncă, drept garantat prin constituţie, prin prevederile legiilor 53/2003 şi 319/2006 cu modificările ulterioare.

Când se face instructajul SSM şi cui i se adresează?

Instruirea angajaţilor unei companii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la nivel de întreprindere şi de unitate are loc numai în timpul programului de lucru. Conform legislaţiei, se va ponta timpul în care angajaţii beneficiază de instruire şi se va ţine cont de norma de lucru.

Prevederile SSM se adresează atât angajaţilor noi ai unei companii, cât şi ucenicilor şi altor participanţi la procesul desfăşurării activităţii la locul de muncă. De asemenea, instructajul este făcut şi de către angajaţii care îşi schimbă locul de muncă în aceeaşi întreprindere, dar şi angajaţii temporari care sunt detaşaţi de la o altă întreprindere sau angajaţii temporari.

Cum se face instructajul SSM?

Instructajul SSM se face în trei etape mari şi importante:

  • Instruirea generală introductivă

Această instruire SSM este efectuată cu scopul de prevenire şi protecţie, prin informarea angajaţilor cu privire la activităţile întreprinderii. Se va încheia instruirea generală cu o verificare a însuşirii cunoștințelor de bază.

  • Instruirea SSM la locul de muncă

Această etapă are loc în întreprindere, de către conducătorul direct al locului de muncă, care va prezenta riscurile pentru sănătate şi securitate la locul de muncă şi activităţile de prevenire şi protecţie a angajaţilor.

Durata acestei etape va fi stabilită de către angajator împreună cu responsabilul SSM şi va include şi demonstraţii practice.

  • Instruirea SSM periodică

Ultima etapă a instruirii SSM are loc în mod periodic pentru a reîmprospăta şi a actualiza cunoştinţele angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, fiind realizată pe baza tematicilor întocmite de responsabilul SSM şi angajator.

Instruirea SSM periodica are loc la maxim 6 luni pentru angajaţi şi maxim 12 luni pentru personalul tehnico-administrativ.

Responsabilul cu instruirea SSM

Persoană responsabilă cu instruirea SSM a angajaţilor la locul de muncă este un lucrător desemnat, un reprezentant al lucrărilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM sau medicul în medicina muncii.

Sursa foto: https://pixabay.com/photos/industrial-security-logistic-1636403/

Articolul Cum se face instructajul SSM apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*