Curtea de Conturi: plăți nelegale pentru lucrări supradimensionate, la primăriile prahovene

V. Stoica

 

Raportul Curții de Conturi – Camera de Conturi Prahova aferent activității desfășurate în 2020 scoate la iveală, ca în fiecare an, că auditorii financiari ai instituției au găsit nenumărate nereguli în timpul controalelor efectuate.
Anul trecut, Camera de Conturi Prahova a avut programate 206 acţiuni de control/audit pentru unități de subordonare locală, din care până la 4 decembrie 2020 au fost finalizate 204 acţiuni de control/audit (33 acţiuni de audit financiar, 4 acţiuni de control și 169 acţiuni control privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie). Până la aceeași dată, concomitent cu verificarea ordonatorilor principali de credite s-au desfăşurat şi 42 acţiuni ce au vizat verificarea transferurilor către entităţi subordonate ordonatorului principal, acţiuni necuprinse distinct în programul de activitate pe anul 2020.
Pentru acţiunile finalizate s-au întocmit 113 acte de control, din care 33 procese – verbale de constatare, 37 rapoarte de audit/control, 42 note de constatare, 1 proces – verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, pentru care au fost emise 29 decizii și 169 rapoarte privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii.

Deși se cunoaște faptul că reprezentanții Curții de Conturi sunt cu ochii în patru atunci când vine vorba despre cheltuirea banilor publici, în urma verificărilor efectuate în cursul anului trecut de către auditorii și inspectorii Camerei de Conturi Prahova au fost găsite nereguli fără număr!
De exemplu, la capitolul plăților nelegale pentru lucrări supradimensionate prin înscrierea unor cantități mai mari decât cele real executate, rezultate din măsurători, Camera de Conturi Prahova a avut, la verificările de anul trecut, multe surprize din partea autorităților publice locale. Printre acestea s-au aflat comunele Bălțești, Filipeștii de Pădure, Lapoș, cărora li s-au adăugat și alte localități prahovene. De menționat că toate controalele din 2020 au vizat finanțele publice locale aferente anului 2019.
La Bălțești, de exemplu, în raportul Camerei de Conturi se arată că “În anul 2019, în derularea unui contract de lucrări având ca obiect „Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălțești, comuna Bălțești, județul Prahova”, cu finanțare prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – Subprogramul Modernizarea Satului Românesc, U.A.T.C. Bălțești a efectuat plăți nejustificate în suma totală de 245 mii lei urmare decontării unor situații de lucrări în care s-au înscris cantități de lucrări neefectuate și materiale nepuse în operă. În timpul misiunii de audit reprezentanții entității auditate au calculat majorări în sumă de 23 mii lei. De asemenea, în urma verificării în teren a obiectivelor de investiții ”Amenajare drumuri locale comuna Bălțești”, „Amenajare vestiare bază sportivă, sat Podenii Vechi, comuna Bălțești, județul Prahova” și „Reparații împrejmuire și alee pietonală Școala Generală cu clasele I-IV comuna Bălțești” s-a constatat existența unor cantități de lucrări neefectuate în sumă totală de 96 mii lei”. Nici comuna Filipeștii de Pădure nu s-a lăsat mai prejos, pentru că, după cum afirmă auditorii Camerei de Conturi Prahova, “în anul 2019 U.A.T.C. Filipeștii de Pădure a plătit în mod nejustificat unui constructor suma nedatorată de 118 mii lei pentru lucrări neexecutate în cadrul unui contract de realizare a sensului giratoriu în satul Dițești, în timpul misiunii de audit financiar fiind calculate penalități contractuale pentru imobilizarea acesteia, în sumă de 4 mii lei”.
De asemenea, se arată în raportul Camerei de Conturi Prahova, „în cadrul derulării contractului de lucrări având drept obiect “Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Modernizare drumuri comunale și vicinale în comuna Lapoș, judeţul Prahova”, finanţat din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, U.A.T.C. Lapoș a efectuat plăți nejustificate în sumă de 115 mii lei urmare înscrierii în situaţiile de plată de către executant a unor cantităţi de materiale nepuse în operă, fiind calculate majorări de întârziere în sumă de 18 mii lei. La U.A.T.C. Vâlcănești au fost efectuate plăți nejustificate către un constructor în sumă totală de 85 mii lei urmare decontării contravalorii unor cantități de lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale și construirea a două podețe în satul Trestioara, comuna Vâlcănești, județul Prahova”, fiind calculate accesorii de 3 mii lei”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*