DJTS Arad așteaptă solicitări până la finele lunii noiembrie pentru voucherele de 300 de lei pentru copiii care se legitimează la cluburile sportive!

Inspectorul de specialitate din cadrul Direcției Județene de Tineret și Sport Arad, Liliana Nica, a făcut o sinteză a Ordinului Ministrului de Tineret și Sport 1199, important pentru modalitatea de acordare a voucherelor pentru copiii ce se vor legitima în premieră la un club sportiv.

Iată anunțul DTSJ Arad:

”Miercuri, 16 septembrie, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 849, Normele Metodologice pentru acordarea voucherelor în valoare de 300 lei, acordate copiilor născuți în perioada 01.01.2005- 31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv deținător de certificat de identitate sportivă, în perioada 8 septembrie 2020-30 noiembrie 2020, în vederea practicării sportului de performanță. Voucherele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de echipament sportiv. Scopul acordării ajutorului financiar îl constituie încurajarea practicării sportului de performanţă”.

Beneficiarii de voucher sunt copiii născuți în perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv deținător de certificat de identitate sportivă, în perioada 08 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020, în vederea practicării sportului de performanță.

Voucherul în valoare de 300 lei se acordă de la bugetul de stat prin bugetul M.T.S. în limita bugetului aprobat cu această destinație pentru anul 2020 și se distribuie decătre cluburile sportive beneficiarilor eligibili.

Beneficiarii eligibili pentru a primi voucherul în valoare de 300 lei, trebuie să solicite acordarea acestuia, clubului sportiv la care s-au legtimat,începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme și până la data de 30 noiembrie 2020, inclusiv.

Solicitarea acordării voucherului se face pe baza următoarelor documente:
– Cerere pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher – anexa nr.1, însoțită de:

1) Certificat de naștere (original șicopie);

2) Act de identitatepărinte/reprezentant legal (original șicopie);

3) Legitimațiesportivă(original șicopie);

4) Declarațieprivindacordulprelucrăriidatelor cu caracter personal – anexa nr. 4.
Copiile sunt certificate conform cu originalul de către persoana desemnată să primească documentele.

Cererea de solicitare acordare voucher și declarația pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul legal/tutore al copilului și se depun în vederea centralizării la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

Activitatea de acordare a voucherului pentru copii, se va implementa de către cluburile sportive la care copiii sunt legitimați. Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și documentele doveditoare pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul cluburilor sportive.

Cluburile sportive transmit la D.J.S.T.-uri situația centralizată a solicitărilor de acordare voucher la sfârșitul fiecărei săptămâni în care au avut loc solicitări, în format electronic (excel) la adresa djst.arad@mts.ro și în format letric (document asumat de către reprezentantul legal al clubului sportiv). Data ultimei transmiteri este 4 decembrie 2020 la sediul institutiei de pe str. L. Blaga nr.20 Arad.

D.J.S.T.-urile transmit la M.T.S. săptămânal în fiecare zi de luni pentru săptămâna precedentă situația centralizată a solicitărilor de acordare de voucher, în format electronic (excel). Data ultimei transmiteri este 07 decembrie 2020.

Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret din cadrul M.T.S. centralizează și transmite în maxim 24 de ore necesarul privind comanda pentru emiterea voucherelor la direcția suport, respectiv Direcția Generală Economică Achiziții Investiții și Patrimoniu.

De remarcat că documentele care trebuie completate de părintele/tutorele legal al copilului care se legitimează, precum și documentul care trebuie completat de clubul ce depune solicitările la DJST, se pot descarcă de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Arad: www.djstarad.ro”.

0
0

Articolul DJTS Arad așteaptă solicitări până la finele lunii noiembrie pentru voucherele de 300 de lei pentru copiii care se legitimează la cluburile sportive! apare prima dată în sportarad.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*