După cinci ani, doar pe 17,72% din suprafaţa judeţului s-au desfăşurat măsurători cadastrale

• Lucrările au fost încheiate într-o singură localitate

N. Dumitrescu

Potrivit reprezentanților Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor – terenuri, clădiri și apartamente – din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară – peste 4 miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional – aproximativ 313 de milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor. ”Înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare într-un registru unic, până la finalul anului 2023, este un deziderat comun al statului și al cetățenilor, care va asigura: realizarea unui inventar complet al imobilelor; siguranța circuitului civil; clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private; dezvoltarea economiei și a agriculturii la toate nivelurile. De altfel, principalele beneficii ale acestui program sunt: deschiderea, gratuită pentru cetățeni şi persoane juridice, a cărților funciare; înregistrarea posesorilor ca proprietari; dezbaterea gratuită a succesiunilor; eliberarea certificatelor de moștenitor, fără costuri pentru cetățeni; crearea unei evidențe clare a proprietăților, ceea ce duce la majorarea veniturilor obținute de primării din taxe și impozite; posibilitatea accesării fondurilor europene și dezvoltarea infrastructurii de orice fel”, au mai precizat reprezentanții instituției menționate. În județul Prahova, lucrările de cadastru general au demarat în 2016, atunci fiind deschise 3.970 de cărți funciare, aferente unei suprafețe de 2.457 de hectare, pentru sectoare cadastrale din 19 unități administrativ-teritoriale din județ. Apoi, pe lista lucrărilor de cadastru s-au adăugat, și în anii următori, noi și noi localități din județ, respectiv în 2017 – 38 de unități administrativ-teritoriale, în 2018 – 42 de localități, în 2019 – nouă localități, iar anul trecut 14, dar vor urma și altele. Pe de altă parte, în cadrul Programului Operațional Regional – Proiectul Major privind “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cu finanțare din Axa prioritară 11 POR 2014-2020, au fost incluse și 22 de unități administrativ-teritoriale din Prahova cu anumite suprafețe de teren ce vor face obiectul măsurătorilor cadastrale. E vorba despre Albești-Paleologu (4.973 ha), Ariceștii Rahtivani (8.148 ha), Baba Ana (7.866 ha), Bănești (2.140 ha), Bărcănești (3.725 ha), Berceni (3.101 ha), Brazi (4.546 ha), Ceptura (4.700 ha), Colceag (5.923 ha), Cornu (1.511 ha), Dumbrava (6.347 ha), Fântânele (1.772 ha), Florești (2.982 ha), Măgureni (4.814 ha), Mănești (4.833 ha), Păulești (5.132 ha), Poiana Câmpina (1.548 ha), Râfov (4.175 ha), Târgșoru Vechi (4.848 ha), Tomșani (4.334 ha), Valea Călugărească (5.217 ha), Valea Doftanei (28.594 ha), cei de la OCPI Prahova precizând că este în curs de pregătire și desfășurare procedura de achiziție publică de realizare a lucrărilor de cadastrare.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*