E vremea schimbării! A venit timpul să ne implicăm cu toţii pentru a decide împreună ce facem cu viitorul nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri!

Dragi lugojeni,

Mă adresez dumneavostră în primul rând ca cetăţean preo­cu­pat de viitorul oraşului nos­tru, ca părinte care îşi duce co­piii la şcoală şi grădiniţă în Lugoj şi ca părinte care ştie ce înseamnă să ai un copil plecat pe meleaguri străine. Mă adre­sez dumnea­voastră ca tată care nu îşi poate strânge fiul în braţe, atunci când simte ne­voia, din cauza distanţei care ne desparte şi ca fiu al unor părinţi care au muncit cinstit î­n­treaga viaţă sperând că mă­car copiii lor o vor duce mai bine şi nu vor fi o altă ge­ne­ra­ţie de sacrificiu. Părinţi care au ieşit la pensie cu gândul că, poate, măcar nepoţii lor vor trăi într-o societate normală în care contează cinstea, co­rec­ti­tu­dinea şi valorile creştine. Vă scriu ca fiu care a fost nevoit să îşi privescă neputincios pă­rin­tele cum se stinge pe patul spi­talului lugojean, unde u­neori nu se poate face mare lu­cru pentru cei bolnavi, iar dacă nu dispui de bani să mergi la specialişti la Ti­mi­şoa­ra sau în străinătate nu ai nicio sansă la viată, ca prieten, coleg sau cunoscut, ca simplu lu­gojean care munceşte cinstit la fel ca dumneavostră si care îşi plăteşte taxele şi im­po­zi­te­le şi, mai ales, ca om care vrea să ajute cu orice poate, atunci când cineva are nevoie de o mână de ajutor!

M-am născut şi am cres­cut în Lugoj, oraşul în care am absolvit şcoala gimnazială, liceul şi facultatea, iar mai apoi masteratul în Ad­mi­nis­tra­ţie publică locală. Am 48 de ani, am trei copii şi am în­ce­put să muncesc încă de la vâr­sta de 18 ani, aici în Lugoj, locul în care m-am căsătorit şi în care am ales să îmi cresc co­piii, cu toate greutăţile, ne­drep­tăţile şi pie­dicile de care fie­care dintre noi, părinţi, co­pii sau bunici a­vem parte. Am decis în urmă cu patru ani să mă implic în viaţa ad­mi­nis­tra­tivă şi mai târziu în cea po­litică a Lugojului, fiindcă am stat prea mult timp pe mar­gine şi am constatat că lu­crurile nu se vor schimba nicio­dată dacă nu te implici şi nu încerci să le schimbi. Am luat această decizie după ce fiul meu a emigrat din ţară, pe consi­de­rentul că aici nu îşi poate con­strui un viitor. M-am impli­cat pentru ca nu cumva mai târziu fetiţele mele să îi urmeze exemplul şi să plece din Lugoj, reprosandu-mi că nu am făcut mai mult pentru a contribui la schimbarea în bine a acestui oraş. Îmi doresc ca fiii şi fiicele noastre să aibă şi varianta de a rămâne la Lu­goj alături de noi, părinţi sau bunici, nu doar aceea de a ple­ca să îşi caute un viitor mai bun în alte locuri.

Orice schimbare porneşte însă de la fiecare dintre noi şi se poate face doar cu oameni competenţi şi oneşti, oameni care înţeleg cum ar trebui să funcţioneze corect lucrurile în ad­ministraţia locală, în să­nă­ta­te, în învăţământ, în mediul de afaceri şi în toate celelalte do­menii, oameni care respectă legile, oameni care ştiu unde s-a greşit şi mai ales ce trebuie schimbat pentru ca Lugojul să se dezvolte, oameni care au so­luţii şi pot crea punţi de le­gă­tură între unii şi ceilalţi şi care acceptă ideile şi pro­pu­ne­rile benefice pentru oraş care vin de la cetăţeni. Eu ştiu să discut cu oamenii şi împreună cu ei să găsesc soluţii pe care apoi să le implementăm în fo­lo­sul nostru, al tuturor. Voi face asta alături de dumnea­voas­tră, fiindcă de prea multă vreme suntem dezbinaţi, cu­prinşi de furie şi privim cu rău­tate orice proiect sau idee care vine de la celălalt, iar din această atitudine nimeni nu are nimic de câştigat. Dim­po­trivă, avem cu toţii de pierdut. Şi noi, şi Lugojul nostru!

Candidez la funcţia de Primar al Municipiului Lugoj, deoarece îmi doresc să fiu parte a factorului de decizie şi exe­cuţie în administraţia lo­ca­lă, iar problemele cu care ne confrun­tăm în prezent cu toţii să fie în cele din urmă re­zol­vate. Aş­teptăm de prea mult timp să a­vem parte de condiţii decente la spital, pentru că de­geaba avem aparatură pe­rfor­mantă dacă pacienţii nu sunt primiţi şi trataţi cu em­patie de medicii, asis­tentele şi tot personalul care, la rândul său, nu lucrează întot­deauna în condiţiile cele mai bune. Aşteptam de multă vreme soluţii moderne în trafic şi noi locuri de parcare, drumuri şi trotuare de calitate şi sperăm de prea mulţi ani la un oraş curat şi verde, în care cetăţenii să aibă apă de calitate şi presiune la robinete, locuinţe sociale şi terenuri destinate tinerilor, pen­tru ca aceştia să îşi poată con­strui o casă şi astfel să ră­mână în Lugoj, proiecte cul­tural-edu­cative şi servicii sociale adecvate pen­tru per­soa­nele cu diza­bilităţi, locuri de joacă sigure şi co­res­punzatoare pentru copii în fiecare cartier, de transport în co­mun civilizat, toalete pu­bli­ce moderne în toate zonele de interes public din oraş şi în mod special în parcuri, de condiţii decente şi corecte în creşe, şcoli şi grădiniţe, de locuri de diver­tisment pentru tineri şi multe altele. Pentru fiecare dintre ele există soluţii de rezolvare, iar eu ştiu cum să le implementez.

Împreună cu colegii mei din Partidul Mişcarea Popu­la­ră Lugoj am închegat o e­chipă de oameni pricepuţi, ini­moși şi dornici să arate cum se con­struiește o administraţie corectă de Lugoj, care să fie bazată pe transparență şi care să îşi des­făşoare activitatea în sprijinul tuturor cetăţenilor. Cu siguranță va fi mult de lucru, în absolut toate do­me­nii­le, însă eu şi echipa PMP Lugoj ne bazăm pe sprijinul real al dumneavoastră, fiindcă doar împreună vom putea reuşi. Am fost întotdeauna vo­cea cetățenilor şi am dus mai departe în Consiliul local şi pe masa executivului toate so­li­ci­tările şi propunerile dum­­­nea­voastră. Unele şi-au găsit rezolvare, altele au fost amânate de factorii de decizie din Primăria Lugoj, însă nu am renunţat niciodată în a-mi desfăşura activitatea în folosul lugojenilor şi am luptat în conti­nuare pentru că asta este obli­­gația celor pe care cetățenii i-au ales să îi reprezinte. Am convingerea că politica în general şi administraţia locală în mod special trebuie făcute separat, dar întotdeauna de către oameni competenți, cu simț ci­vic şi cu o deschidere largă faţă de problemele tuturor cetă­ţenilor. Voi fi alături de dum­nea­voastră şi mă voi implica şi de acum înainte în rezolvarea problemelor care, până la urmă, ne afectează pe toţi, fiindcă, cu toţii suntem locuitori ai acestui oraş şi tuturor ne pasă de el şi de viitorul său! Toţi pentru Lugojul nostru!

Votaţi Liviu Brindusoni -PRIMAR şi echipa PMP la CONSILIUL LOCAL, poziţia 3 pe buletinul de vot! E vremea schimbării şi e timpul să ne implicăm cu toţii pentru a decide împreună ce facem cu viitorul nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri! Toţi pentru Lugojul nostru!

Cu respect,
Emil Liviu BRÎNDUȘONI
Candidat pentru funcţia de PRIMAR al Municipiului Lugoj
Un PRIMAR pentru oameni!

banner liviu brindusoni

Comandat de PMP Timiș
cod mandatar financiar 21200020
Executat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj S.R.L.

Articolul E vremea schimbării! A venit timpul să ne implicăm cu toţii pentru a decide împreună ce facem cu viitorul nostru, al copiilor şi nepoţilor noştri! apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*