Evaluarea activităţilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Maramureş     

 În ziua de joi, 18 ianuarie a.c., în municipiul Baia Mare a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş în anul 2017, activitate care s-a desfăşurat în sala de conferinţe ,, Millenium III ”, de pe strada Vasile Lucaciu.  La eveniment au participat: domnul Colonel Mîrza Traian, Şeful Direcţiei Cabinet din cadrul Inspectoratului General al Jandarmerie Române şi cadrele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, iar în calitate de invitaţi, domnul Vasile Moldovan- prefectul Judeţului Maramureş, domnul Gabriel Zetea- preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, doamna Noemi Vida- viceprimar al  Municipiului Baia Mare, comandanţii şi şefii instituţiilor din segmentul ordine, siguranţă publică şi securitate naţională, reprezentanţii instituţiilor descentralizate ale statului, a administraţiilor publice locale şi a unor colaboratori.

Anul 2017 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş o perioadă de consolidare instituţională adaptată la dinamica fenomenelor social – politice, vizând concomitent eficientizarea activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor. Activitatea desfăşurată a avut la bază direcţiile de acţiune şi obiectivele fundamentale stabilite prin: „Programul de guvernare 2017 – 2020”, „Planul de activităţi al Jandarmeriei Române pentru anul 2017”, „Planul de acţiuni al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „Pintea Viteazul” Maramureş  pentru anul 2017” .  Punerea în aplicare a acestor documente, s-a concretizat prin realizarea celor două mari obiective generale asumate: creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor respectiv eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale.

În perioada supusă evaluării, structurile operative şi-au direcţionat efortul pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea criminalităţii stradale, vizând creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine şi siguranţă publică. Priorităţile care au stat la baza executării misiunilor specifice au fost întrebuinţarea judicioasă a structurilor de ordine publică şi asigurarea capabilităţilor de intervenţie a structurilor specializate la evenimentele semnalate, atât prin SNUAU 112 cât şi prin alte mijloace.

Activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică ale inspectoratului s-a materializat în executarea a 6.223 misiuni specifice cu un efective total de 22.188 jandarmi. Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor manifestări şi adunări cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 510 misiuni de asigurare a ordinii publice, reprezentând cu 44 misiuni mai mult decât în 2016. În îndeplinirea misiunilor specifice am fost sprijiniţi de către colegii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj Napoca, care au executat un număr de 15 misiuni în zona de competenţă. Cooperarea foarte bună existentă la nivel judeţean între instituţiile cu atribuţii în domeniu, şedinţele de cooperare/colaborare organizate şi desfăşurate la sediul inspectoratului cu toţi actorii implicaţi în gestionarea evenimentelor, au asigurat premizele desfăşurării în condiţii normale a acestora. Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o prioritate a structurilor de ordine publică din cadrul inspectoratului, în acest sens fiind executate 125 acţiuni de restabilire a ordinii publice, constând în 27 de intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 81 intervenţii la alte solicitări şi 17 intervenţii de salvare-evacuare a unor persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane. Pe timpul executării acestor misiuni jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru 9 fapte de natură penală săvârşite de 7 făptuitori, au aplicat 81 sancţiuni contravenţionale din care 22 avertismente scrise şi 59 amenzi, în valoare totală de 11.790 lei. În ceea ce priveşte executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, structurile inspectoratului au participat, la executarea a 4.039 misiuni de menţinere a ordinii publice cu un total de 13.928 jandarmi. Posturile de jandarmi montane au executat 1.394 misiuni specifice de menţinere a ordinii publice însumând 1.648 patrule de jandarmi în staţiunile montane Borşa, Şuior – Mogoşa, Izvoare, Cavnic şi Valea Vaserului, cu un total de 3.339 jandarmi, desfăşurând activităţi de informare şi îndrumare a turiştilor, de prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente şi în zona locurilor de agrement, dar şi 17 participări la acţiuni de salvare, ocazie cu care au fost evacuate/salvate 74 persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.

Pentru creşterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate 65 de acţiuni în colaborare cu reprezentanţii acestora, cu un efectiv de 214 jandarmi. Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate 340 fapte de natură penală (din care 57 constatate de către jandarmi), săvârşite de 324 făptuitori (din care 58 autori  identificaţi de către jandarmi), a fost identificat 1 urmărit naţional, au fost aplicate 2.857 sancţiuni contravenţionale, din care 1.985 amenzi în valoare totală de 662.230 lei şi ridicate bunuri în vederea confiscării în valoare de 3.369 lei. Aspectele importante ce au vizat această linie de muncă au fost cele referitoare la coordonarea activităţii de întocmire a actelor de constatare pentru faptele de natură penală, gestionarea activităţii de înregistrare, urmărire şi îndeplinire a procedurilor pe linie de constatare a contravenţiilor, cameră de corpuri delicte şi executare a mandatelor de aducere, precum şi executarea activităţilor preventiv-educative şi de informare în instituţiile de învăţământ sau cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive. În conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, personalul inspectoratului şi-a adus contribuţia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în zona de competenţă, prin constatarea şi întocmirea actelor de constatare în 2017 pentru 57 fapte de natură penală (59 în anul 2016) săvârşite de 58 făptuitori (68 în anul 2016). Urmare a intensificării activităţilor pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în domeniul silvic, au fost organizate, coordonate şi desfăşurate un număr de 200 astfel de acţiuni, pe parcursul cărora au fost constatate 4 fapte de natură penală şi un număr de 60 de contravenţii sancţionate cu amenzi în valoare totală de 59.600 lei.

În cadrul misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, în perioada analizată, activitatea agenţilor constatatori se reflectă în constatarea a 381 fapte de natură penală săvârşite de 394 făptuitori. Ca urmare a activităţilor specifice executate de către structurile operative, a fost reţinută şi predată organelor competente o persoană dată în urmărire naţională. Pe linia activităţilor criminalistice din totalul celor 38 de dosare cu acte de constatare întocmite au fost efectuate activităţi specifice în cadrul a 7 infracţiuni, fiind întocmite un număr de 2 planşe fotografice. În ceea ce priveşte finalitatea şi executarea sancţiunilor contravenţionale cu amendă, am constatat faptul că au fost achitate un număr de 89 amenzi contravenţionale, în valoare de 15887 lei, ceea ce reprezintă 3,1% din totalul amenzilor contravenţionale aplicate, restul fiind trimise în debit organelor de executare silită. Organizarea şi funcţionarea camerei de corpuri delicte s-a realizat cu respectarea prevederilor legale, în perioada evaluată fiind introduse un număr de 136 bunuri, provenite din constatarea unor fapte de natură contravenţională, toate fie intrând în proprietatea statului, fie distruse cu respectarea normelor legale în vigoare. În cursul anului s-au primit spre executare un număr de 795 mandate de aducere toate executate conform prevederilor legale, inspectoratul neînregistrând sancţiuni judiciare pentru neexecutare. În ceea ce priveşte activităţile preventiv-educative, acestea s-au desfăşurat prin participarea la un număr de 103 activităţi preventiv-educative şi de informare, în instituţiile de învăţământ preuniversitar, cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive sau în cooperare cu organele administraţiei publice locale, ocazie cu care au fost abordate teme privind violenţa şi cauzele care generează comportamente violente în rândul tinerilor, prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive.

În perioada supusă evaluării, activitatea pe linie de pază a fost direcţionată pentru coordonarea şi îmbunătăţirea misiunilor permanente şi temporare, în scopul asigurării climatului de normalitate civică pentru desfăşurarea în siguranţă atât a activităţilor instituţiilor fundamentale ale statului, cât şi pentru securitatea obiectivelor şi a cetăţenilor, în corelare cu implementarea reglementărilor noi apărute. Inspectoratul asigură paza unui număr de 19 obiective din care 18 obiective fără plată şi un obiectiv cu plată, cu un efectiv mediu zilnic de 46 jandarmi. În perspectiva instituirii pazei la noi obiective date în competenţă, în cursul anului 2017 au fost continuate activităţile prevăzute în calendarul întocmit la nivel central în vederea instituirii pazei la obiectivele stabilite. În perioada de referinţă s-a asigurat paza şi protecţia a 46 transporturi de produse cu caracter special cu 92 jandarmi, 70 transporturi de bunuri şi valori cu 139 jandarmi şi s-a participat la asigurarea protecţiei a 455 transporturi de corespondenţă clasificată cu o medie de 4 jandarmi zilnic. Structurile de pază şi protecţie instituţională au aplicat 54 sancţiuni contravenţionale din care: 11 amenzi, în valoare de 5.300 lei şi 43 avertismente scrise, toate pentru tulburarea ordinii publice sau încălcarea regulilor de acces la obiectivele din competenţă.

Documentele operative şi de suport existente la nivelul inspectoratului sunt adaptate la particularităţile zonei de responsabilitate, asigurând în timp operativ şi organizat, realizarea capacităţii operaţionale a structurilor din organică. Viabilitatea, eficienţa, precum şi modul de punere în aplicare a acestora a fost verificată periodic, cu ocazia exerciţiilor şi antrenamentelor desfăşurate şi nu în ultimul rând pe timpul executării misiunilor specifice în zona de competenţă. Între inspectorat şi structurile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile sunt dezvoltate relaţii de cooperare/colaborare/acţiune/intervenţie, pe probleme de specialitate, conform actelor normative în vigoare, pe domenii de interes public clar determinate şi în limitele legii. Colaborarea cu aceste structuri presupune atât schimbul de informaţii, precum şi susţinerea în executarea unor activităţi specifice în comun. Astfel, pe segmentul de ordine publică au fost planificate şi executate 769 acţiuni comune, o creştere cu 7,78%, faţă de anul 2016. Pe timpul executării misiunilor în cooperare/colaborare au fost constatate 6 fapte de natură penală sesizate şi aplicate, 127 sancţiuni contravenţionale aplicate şi bunuri ridicate în vederea confiscării în valoare de 603 lei. Cooperarea interinstituţională în domeniul executării misiunilor de pază s-a concretizat prin actualizarea documentelor specifice ca urmare a modificărilor nou apărute, precum şi prin desfăşurarea unui număr de 12 exerciţii de intervenţie în cooperare cu structurile cosemnatare. Pe linia situaţiilor de urgenţă, în perioada analizată inspectoratul a participat la 10 exerciţii comune de pregătire, cu un efectiv de 44 de jandarmi şi la un număr de 18 misiuni de intervenţie, cu un efectiv de 72 de jandarmi.

Activitatea de recrutare, încadrare şi promovare personal , la nivelul unităţii s-a axat pe asigurarea personalului corespunzător în vederea ocupării funcţiilor vacante din structurile unităţii. În perioada analizată s-a desfăşurat un număr de 41 activităţi de selecţie în vederea ocupării a 41 posturi vacante şi 3 comisii de concurs în vederea ocupării a 2 posturi de conducere şi a unui post de execuţie. Activitatea de recrutare şi selecţionare a candidaţilor, pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne desfăşurată a avut în vedere identificarea şi atragerea unui număr cât mai mare de tineri, care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare. Activităţile desfăşurate în anul 2017 au avut ca rezultat creşterea numărului de candidaţi recrutaţi şi candidaţi admişi la instituţiile de învăţământ faţă de anul trecut. Obiectivul specific urmărit a fost creşterea performanţei în activitatea de formare profesională”. Pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv s-a avut în vedere: formarea profesională continuă în context formal pentru dezvoltarea carierei militare asigurată prin participarea la pregătirea prin cursuri de carieră a personalului; formarea profesională continuă în context nonformal  organizată de către unitate prin programe pe categorii de pregătire.

Pentru anul 2017 serviciul logistic şi-a asumat obiectivul de realizare a unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii misiunilor. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost stabilite obiective specifice, activităţi concrete şi indicatori de performanţă pentru fiecare compartiment şi linie de muncă. Concluzionăm faptul că serviciul logistic şi-a îndeplinit obiectivele stabilite asigurând suportul de specialitate în vederea îndeplinirii în bune condiţii a  misiunilor şi activităţilor Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş.

La nivelul inspectoratului, pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate un număr de 64 de petiţii adresate instituţiei, petiţii care au fost soluţionate în timp util, oferindu-se răspunsurile în termenele legale. Au fost emise 206  de buletine şi comunicate de presă, fiind organizate 7 conferinţe de presă la care au participat reprezentanţii mass-media locală. Din activităţile desfăşurate la nivel local de către Jandarmeria Maramureş amintim: Arta pentru mobilitate; Jandarmii şi artiştii susţin mobilitatea persoanelor cu dizabilităţi; Jandarmii alături de elevii maramureşeni; Jandarmii alături de Emanuel; Jandarmii prietenii copiilor; Vacanţă în siguranţă alături de jandarmii maramureşeni; Acordul de parteneriat încheiat cu Primăria Baia Mare şi Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş- pentru sprijinirea dezvoltării sectorului de tineret; Întrunirea  anuală  metodică şi de specialitate a preoţilor militari din Ministerul Afacerilor Interne; Aducerea în atenţia cetăţenilor a valorilor spirituale şi religioase a poporului român, cu privire la sărbătorile religioase ale Crăciunului prin susţinerea unor concerte de colinde de către „Corala Militară Pintea Viteazul” a Jandarmeriei Maramureş; Activitatea caritabilă în cadrul continuării campaniei „Din suflet, pentru suflet!”. În cursul anului 2017 au apărut în presa scrisă şi online  un număr de  1.116 articole, apariţii radio au fost în număr de 1.580  însumând aproximativ 2.000 de minute şi 1.910 prezenţe la posturi de televiziune locale însumând aproximativ 2.295 minute. Au fost acordate 171 interviuri de către cadrele instituţiei reprezentanţilor presei locale şi centrale.

Principiile lecţiilor învăţate precum şi asigurarea unui control intern managerial care să garanteze un standard la nivel european al instituţiei noastre sunt fundamentele ce vor asigura priorităţile pentru anul următor. De asemenea, raportat la concepţia conducerii Jandarmeriei Române cu privire la structurarea muncii, a atribuţiilor şi sarcinilor personalului, reformarea procesului de pregătire profesională şi de asigurare cu resursă umană precum şi identificarea unor soluţii ingenioase în asigurarea resurselor, Planul anual de acţiuni al Jandarmeriei Române va sta la baza concentrării efortului la nivelul inspectoratului şi a stabilirii planului de acţiune propriu, precum şi asigurarea menţinerii performanţei şi calităţii activităţilor operative şi de suport ca fundament în continuitatea asigurării atribuţiile stabilite de legiuitor. Pentru asigurarea performanţei activităţilor operative o atenţie deosebită va fi acordată în continuare creşteri gradului de siguranţă a cetăţeanului, prin preocuparea permanentă pentru adaptarea dispozitivelor jandarmeriei menite să asigurare ordinea publică cu ocazia desfăşurării de acţiuni cu public numeros.       Având în vedere deficitul mare de personal, ca urmare a trecerii în rezervă cu drept la pensie, se impune identificarea tuturor surselor externe şi interne, generatoare de resurse umane în vederea ocupării posturilor vacante existente la nivelul unităţii. Totodată, în ceea ce priveşte asigurarea resurselor materiale şi financiare trebuie asigurat şi pe viitor un management eficient al acestora în vederea asigurării logistice a activităţilor şi misiunilor inspectoratului.

Anul 2017 a fost un an cu complexe evoluţii la nivel politic şi social, eforturile depuse în vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică necesar societăţii noastre fiind din punctul nostru de vedere esenţiale în creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului. Prin aceasta considerăm că instituţia noastră şi-a consolidat rolul avut în societate şi încrederea în rândul populaţiei. Dialogul, dezvoltarea relaţiilor şi îmbunătăţirea activităţilor de consiliere a organizatorilor, mediatizarea intensă pe toate căile a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la manifestări, coroborat cu acţiunea fermă şi profesionistă atunci când situaţia a impus, a dus la obţinerea unor rezultate vizibile în menţinerea climatului de normalitate la nivelul judeţului, asigurarea dreptului la liberă exprimare concomitent cu protejarea celorlalte drepturi cetăţeneşti, protejarea proprietăţii publice şi private în condiţiile legii.

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*