Familiile defavorizate din Câmpina pot beneficia de tichete sociale pentru cumpărarea de rechizite copiilor

N.D.

Potrivit Primăriei Câmpina, familiile defavorizate şi care au copii sunt sprijinite pentru începerea noului an şcolar. Astfel, cei care au copii în învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din Câmpina pot depune cererile pentru obținerea tichetului social pentru sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, până la data de 18.09.2020, la Serviciul asistență socială și autoritate tutelară, cu sediul pe Bd. Culturii nr. 27. Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de rechizite necesare frecventării școlii sau grădiniţei. Printre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții se regăsesc: să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Câmpina; venitul mediu lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an sa fie de maximum 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (pentru preșcolari); să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală în anul școlar 2020-2021.Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau cel legal al copilului, până la data menţionată anterior, în intervalul orar 8,30 – 16,00 (vinerea între orele 8,30-13,00) și vor fi însoţite de următoarele documente: actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal (în original și copie); certificatele de naștere ale copiilor (original și copie); dovada înscrierii la grădiniță/ școală; certificat de căsătorie al părinților în original și copie ( după caz); acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz); cerere tip. “Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat, precum și pentru cei ai prevederilor Legii privind alocația pentru susținerea familiei, ce se regăsesc în evidențele Serviciului Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Câmpina, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite de către această instituţie. Menţionăm că lista beneficiarilor finali va fi actualizată lunar şi, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, beneficiarii urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii. Informații suplimentare se pot solicita și telefonic, la numerele: 0344.802.241/0344.802.242, e-mail: asistenta_sociala@primariacampina.ro sau asistenta_scociala1@primaria campina.ro”, se arată într-un anunţ al Primăriei Câmpina.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*