Gură mare, deloc folositoare

Simpatici politicienii a­ceș­tia care vin din urmă! Tinerii adică. Au en­tu­ziasm, chef de lucru, am­biție, dorință, sau cel puțin asta vrem să cre­dem. Tot așa, pre­supunem că ei vin cu idei noi, cu o altă metodă de a face politică, cu chestiuni mo­der­ne, care să lase la vatră pe mai prăfuiții poli­ti­cieni. Sună bine, dar de la descriere și până la tran­s­pu­nerea în realitate e di­ferență mare, iar în cele mai multe cazuri nimic din cele de mai sus nu se regăsesc în portofoliul ce­lor tineri. În loc de soluții, de fapt aceștia poate nici nu le au, astfel încât, în loc de puterea e­xem­plu­lui, primim același meniu ca din partea veteranilor. Care sunt cei mai buni la dat explicații, găsesc me­reu vinovați pentru tot ceea ce se întâmplă în ju­rul lor, ei nu sunt nicio­dată în culpă și totul conspiră să le meargă lor aiurea. Așa este și în clasa noastră politică locală, unde cei mai tineri, care sunt într-o funcție câști­ga­tă la alegeri sau au ratat din plin, strigă în gura mare că toți fură, sunt cum­părați, obedienți, de­di­cați, etc. Ceea ce îi fac doar să fie buni la dat din gură și deloc con­vin­gă­tori. Obiceiul de a [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*