Hotărârea Adunării Generale a FRF din 2 octombrie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Fotbal întrunită la data de 2 octombrie 2020, ora 11:00, la Arena Națională din București, hotărăște:

 1. Constată întrunirea cvorumului prevăzut de art. 36 din Statutul FRF, Adunarea Generală Ordinară a FRF din data de 2 octombrie 2020 fiind constituită în mod statutar.
 2. Aprobă ca următoarele persoane să aibă calitatea de scrutatori: Csiki Zsolt (LPS Târgu-Mureș) – stânga; Lolea Viorel (AJF Caraș-Severin) – centru și Radu Niculina (Selena Constanța) – dreapta.
 3. Aprobă desemnarea următoarelor persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial: Marian Lumânare (AMFB), Ion Bărbăcioru (AFC Fair-Play), Constantin Giurăscu (Sport Team).
 4. Ia act de alocuțiunea Președintelui FRF, dl. Răzvan Burleanu.
 5. Aprobă ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a FRF din data de 2 octombrie 2020.
 6. Aprobă afilierea cluburilor menționate în cuprinsul referatului întocmit de Direcția Licențe și Afilieri care face parte din materialele comunicate membrilor afiliați ai FRF.
 7. Aprobă dezafilierea definitivă (pierderea calității de membru al FRF) a cluburilor prezentate în cadrul acestei Adunări Generale.
 8. Aprobă lista nominală a celor 283 de membri ai Federației Române de Fotbal ca urmare a afilierilor și dezafilierilor anterior aprobate.
 1. Aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv al FRF, Comisiilor și Administrației FRF pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală și până în prezent.
 2. Aprobă bilanțul contabil pe anul 2019, precum și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv.
 3. Aprobă raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul 2019 ale SC Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia SRL.
 4. Aprobă raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul 2019 ale Fundației “Fotbal pentru Comunitate”.
 5. Aprobă raportul de activitate și bilanțul contabil pe anul 2019 ale Fundației “Academia Națională de Fotbal-FRF”.
 6. Aprobă raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2019.
 7. Ia act de raportul de audit extern pentru anul 2019.
 8. Aprobă planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
 9. Adoptă Hotărârea Adunării Generale a FRF din data de 02.10.2020.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*