Imobilul cu locuințe sociale de pe Aleea Cătinei din Ploiești va fi modernizat cu bani europeni

Degradat, blocul a revenit în actualitate după ce unul dintre chiriaşi, luna trecută,
a ameninţat că va produce intenţionat o explozie

 

Nicoleta Dumitrescu

Cu siguranță, niciunul dintre actualii chiriași ai Primăriei Ploiești nu și-a dorit să se regăsească pe lista acelora care au cerut și au primit o locuință socială, însă soarta a făcut ca atribuirea acesteia – în imobile unde băile și bucătăriile sunt la comun – să fie singura posibilitate de a avea patru pereți și un acoperiș deasupra capului. Conform datelor solicitate municipalității, în evidențe figurează aproape 200 de familii din Ploiești care beneficiază de un contract de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale. Asta în contextul în care în oraș sunt 220 de locuințe sociale, alte 12 având statutul de locuințe sociale de necesitate. Atribuirea, la cerere, a unei locuințe sociale se face în baza întocmirii unei liste de priorități abrobată anual de consilierii locali, fiecare chiriaș în parte fiind obligat să respecte o serie de reguli ce țin de traiul și folosirea unor spații în comun, cei care nu se conformează riscând să fie evacuați. Timpul a făcut însă dovada faptului că este destul de greu ca să fie păstrată liniștea, dar mai ales ordinea, cât de cât, într-un imobil cu statut social, cel mai bun exemplu fiind blocul 27 A din Aleea Cătinei. Cu suflete multe în cămăruțe mici, imobilul s-a degradat atât în interior, cât și în exterior. Iar imaginile de la fața locului vorbesc de la sine, amprenta socială fiind vizibilă atât prin înșiruirea de cutii și borcane, unele peste altele, pe pervaz, cât și în agățatul rufelor de la o fereastră la alta, multe dintre ele fiind luate de vânt și rămase, poate de ani buni, zdrențuite, în crengile copacilor din spatele acestui bloc. Ca să-i fie redată o altă față acestui imobil și în ideea de a oferi inclusiv condiții mai bune de trai celor care stau cu chirie aici, Primăria Ploiești a inclus acest bloc într-un proiect de reabilitare și modernizare, ce va fi realizat cu fonduri europene. Numai că nu toți locatarii acestui imobil au înțeles acest beneficiu, chiar luna trecută unul dintre chiriași amenințând că dacă nu va mai locui aici va produce intenționat o explozie.

Potrivit informațiilor solicitate Primăriei Ploiești, blocul 27A din Aleea Cătinei face obiectul unei finanţări cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban derulat de “Grupul de Acţiune Locală Ploieşti – dezvoltarea sustenabilă a zonelor marginalizate din Municipiul Ploieşti”. Investiţiile vor consta în realizarea de lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă şi de intervenţie la nivelul fiecărui etaj, prin amenajarea a câte două garsoniere, şapte apartamente cu o cameră şi două apartamente cu două camere, în total urmând să fie amenajate 55 de unităţi locative. De asemenea, lucrările la acest imobil mai vizează termoizolarea clădirii, montarea de tâmplărie exterioară de aluminiu cu geam termopan, montarea de panouri fotovoltaice pe acoperişul de tip terasă ce va asigura iluminatul spaţiilor comune ale clădirii, montarea de sisteme parasolare la ferestre, asigurarea alimentării cu apă prin branşarea la reţeaua publică, realizarea sistemului de evacuare a apelor menajere şi pluviale printr-un canal colector de canalizare publică în sistem unitar. Nu în ultimul rând, investițiile vor consta și în asigurarea încălzirii prin utilizarea agentului termic primar de la CET, a alimentării cu gaze naturale prin branşarea la reţeaua publică existentă, dar și asigurarea alimentării cu energie electrică. ”Durata de realizare a proiectului este de 35 luni, din care durata de execuţie este de 12 luni. La acest moment, proiectul este transmis la G.A.L. Ploieşti şi se află în faza de evaluare”, ne-au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.
Trebuie menționat însă faptul că acest imobil este de o vreme atent monitorizat de către reprezentanții autorității locale, motivul fiind incidentul petrecut luna trecută, mai exact pe data de 11 februarie, când unul dintre chiriași a amenințat locatarii că va produce intenționat o explozie în imobilul care locuiește. Potrivit unui comunicat de presă emis la acea dată de către Primăria Ploiești, a fost vorba despre o persoană asistată social. ”Bărbatul este cunoscut cu antecedente penale, acesta ispășind o pedeapsă pentru omor. Deoarece, după ispășirea pedepsei, a depus dosar pentru atribuirea unei locuințe sociale, în anul 2019, conform legii, acestuia i-a fost repartizată o unitate locativă, în blocul cu locuințe sociale de pe Aleea Cătinei. De-a lungul timpului, persoana respectivă a avut un comportament agresiv, inclusiv cu un angajat al administrației publice locale care, între timp, a depus și o plângere la poliție. Administrația publică ploieșteană are în proiect reabilitarea imobilului cu locuințe sociale din Aleea Cătinei, proiectul respectiv urmând să se realizeze cu fonduri europene. Pentru punerea în aplicare a acestei investiții, se impune mutarea chiriașilor din acest bloc în alte locuințe sociale aflate în patrimoniul municipalității ploieștene, incidentul fiind generat de refuzul extrem al chiriașului amintit de a se muta în căminul de locuințe sociale Fero”, precizau, la data de 11 februarie a.c., reprezentanții Primăriei Ploiești. În ceea ce-l privește pe chiriașul menționat, s-a făcut precizarea că reprezentanții serviciilor de specialitate din cadrul municipalității vor evalua cazul acestuia, având în vedere faptul că, potrivit Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 106/2013, chiriașii municipalității care au un comportament neadecvat pot fi evacuați din locuințele sociale.

199 de familii – chiriașe la primărie

Din datele solicitate Primăriei Ploiești, în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploieşti se află, în momentul de față, un număr de 220 locuinţe sociale şi 12 locuinţe de necesitate. Blocurile de locuinţe sociale sunt compuse din una sau două camere, având băi şi bucătării comune, fiind situate la următoarele adrese: Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A; strada Mihai Bravu nr. 23; strada Rafinorilor nr. 13 şi strada Râfov nr. 2K. În evidenţele Serviciului Locuinţe Sociale din cadrul ASSC Ploieşti figurează 199 de familii care sunt beneficiare de contract de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale. ”Criteriile în baza cărora se alcătuieşte Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuinţe sociale se aprobă anual de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 332/22 septembrie 2020 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale, au fost aprobate criteriile în baza cărora au fost alcătuite listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea de locuinţe sociale pe anul 2021. Obligaţiile beneficiarilor de locuinţe sociale sunt cuprinse în contractele de închiriere şi vizează obligaţia acestora de a achita chiria şi întreţinerea, de a manifesta un comportament corespunzător, de a păstra curăţenia în camere, în spaţiile comune, cât şi în exteriorul blocurilor, să efectueze lucrările de întreţinere curentă, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţă exclusivă, pe cheltuiala sa, să nu aducă nicio modificare tehnică elementelor de construcţii şi instalaţii, fără acordul A.S.S.C. Ploieşti şi fără autorizaţie emisă de Primăria Municipiului Ploieşti, precum şi să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, să predea proprietarului/locatorului, la încetarea, din orice cauză, a contractului, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie, şi cu obiectele de inventar trecute în Procesul Verbal de Predare-Primire, întocmit la preluarea locuinţei”, se mai arată în răspunsul solicitat Primăriei Ploiești prin care am cerut detalii despre locuințele sociale din municipiu. Au fost însă și situații prin care s-a dispus evacuarea chiriașilor din locuințele sociale? Potrivit Primăriei Ploiești, în cursul anului 2019 a fost evacuată o familie din imobilul de locuinţe sociale situat în strada Mihai Bravu nr.231, din camera 13, din cauza încălcărilor în mod repetat a normelor de convieţuire în imobil, iar anul trecut a fost evacuată o altă familie din imobilul de locuinţe sociale situat în strada Rafinorilor nr.13, din camera 70, tot din cauza încălcărilor în mod repetat a normelor de convieţuire în imobil. Pe de altă parte, reprezentanții municipalității ne-au mai precizat că familiile care înregistrează debite la plata chiriei sunt somate să achite aceste restanţe, iar în cazul în care nu înţeleg să dea curs acestor somaţii sunt evacuate şi acţionate în instanţă în vederea recuperării acestor sume.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*