Implicare! Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște”, model de bună practică în medierea conflictelor dintre elevi

La începutul lunii decembrie, Nata­nael Iriciuc, elev la Liceul Teh­nologic ”Valeriu Braniște”, recla­ma că a fost ținta comentariilor răutăcioase ale colegilor din pricina implicării în deciziile Consiliului Elevilor, al cărui vicepreședinte este, dar și în proiectul Școli Curate, unde este ambasador.
În ultimii
Tânărul este de ase­menea director al departamentului de învățământ tehnic, profesional și vocațional din Consiliul Județean al Elevilor Timiș.

Recunoscut pentru inițierea și de­rularea numeroaselor proiecte anti-bullying, Liceul Tehnologic ”Va­leriu Braniște”, prin repre­zen­tanții săi, a decis să se implice în vederea medierii conflictului iscat între elevi.

”În urma sesizării făcute de ele­vul Natanael Iriciuc, conducerea Li­ceului Tehnologic Valeriu Braniște a solicitat întrunirea membrilor Co­mi­siei Anti-bullying, pentru dez­baterea și soluționarea situației create. Astfel, în cadrul ședinței online, la care au fost prezenți mem­bri comisiei, prof. diriginte al ele­vului, elevul însuși și mama aces­tuia, a fost prezentata în detaliu întâmplarea care a condus la o po­si­bila încadrare a acesteia în categoria bullyingului. Întrucât acest tip de violență presupune un caracter re­petitiv, elevul însuși a menționat că incidentul creat din pricina im­pul­si­vității caracteristice vârstei a­doles­centine a fost sursa con­flictului, un conflict pe care el îl con­sideră încheiat, susținând că va lua legătura cu una dintre colegele implicate pentru a-și cere scuze reciproc. Așadar, situația a fost cla­ri­ficat, neîncadrându-se într-un act de bullying, insistându-se chiar a­su­pra necesității evitării unor conflicte între adolescenți, conflicte care nu fac altceva decât sa provoace un dezechilibru în armonia vieții de licean”, a declarat prof. dr. Oana Ior­dache, responsabil comisie.

Natanael Iriciuc dorește ca situația prin care a trecut să fie un exemplu atât pentru colegii de la liceul lui cât și pentru elevii altor școli care se confruntă cu probleme asemănătoare, explicând că soluția cea mai bună pentru rezolvarea aces­tora o reprezintă comunicarea.

”Din toate este important să în­vă­țăm câte ceva și să avem grijă pe viitor cum să acționăm, de aceea mă bucur că ambele părți ale acestui “conflict” am înteles unde am greșit și conștietizăm că toate se pot rezolva prin dialog! Vreau să su­bli­niez că genul acesta de conflict se poate petrece în orice unitate de în­vă­țământ, dar nu acestea ca­­­rac­te­rizează liceul sau calitatea pro­fesorilor din această unitate de învățământ. În fond, acesta este liceul pe care l-am ales să mă pregătesc pentru viitor”, conclu­zio­nează elevul.

Articolul Implicare! Liceul Tehnologic ”Valeriu Braniște”, model de bună practică în medierea conflictelor dintre elevi apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*