În prag de alegeri, prahovenii sunt mobilizaţi să intre în legalitate

N. Dumitrescu

Pe data de 26 mai, la sfârşitul acestei săptămâni, va avea loc scrutinul electoral, când cetăţenii cu drept de vot sunt chemaţi să-şi exprime opţiunile atât în ceea ce priveşte desemnarea membrilor din România în Parlamentul European, cât şi în legătură cu cele două întrebări ale referendumului naţional pe tema justiţiei. Prezenţa la urne se poate face, însă, numai în baza unui act de identitate valabil, situaţie care nu se regăseşte în cazul tuturor acelora care, poate, s-au gândit ca duminică să se prezinte la vot. Astfel, în momentul de faţă, peste 13.000 de prahoveni nu au acte de identitate valabile, situaţia fiind confirmată de către Ornella Zecheru, directorul general al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova. Cele mai multe dintre persoanele menţionate, care nu sunt în legalitate, ar trebui să aibă buletin de oraş, respectiv de Ploieşti şi Câmpina, tocmai de aceea autorităţile din cele două municipii au lansat, în prag de alegeri, o campanie care are drept scop să-i mobilezeze pe cetăţenii cu drept de vot, în sensul ca, înainte de a merge la urne, să treacă mai întâi pe la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanei. Asta în contextul în care solicitările pentru eliberarea unui nou act de identitate vor fi onorate chiar şi în ziua votului! De altfel, toate cele 33 de servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanei vor avea, sâmbătă şi duminică, program special de lucru cu publicul, pe 26 mai aceste instituţii desfăşurându-şi activitatea în intervalul orar 7.00-21.00. 

Având în vedere faptul că dintre cei peste 13.000 de prahoveni care nu sunt în legalitate cei mai mulţi sunt din Ploieşti şi Câmpina, autorităţile locale din cele două municipii au lansat o campanie al cărei scop este de a-i determina pe cetăţenii care se regăsesc în această situaţie să se adreseze serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanei pentru a solicita eliberarea unui nou document de identitate. Concret, având în vedere că mai sunt câteva zile până la scrutinul electoral din 26 mai, autorităţile locale din cele două municipii au anunţat că serviciile publice care eliberează documentele de identitate vor avea program prelungit de activitate, solicitările putând fi onorate chiar şi în ziua votului. Astfel, Primăria Ploiești informează cetățenii că, în vederea exercitării dreptului la vot la alegerile europarlamentare, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești va asigura un program de lucru prelungit pentru eliberarea de noi cărți de identitate persoanelor cărora le-au expirat, le-au pierdut sau le-au fost furate aceste documente, dar și pentru eliberarea certificatelor de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot. Ca urmare, serviciul menţionat va funcționa, în perioada 25-26 mai 2019, după următorul program special: la Serviciul de Stare Civilă, pe data de 25 mai, între orele 9.00-16.00, se vor eliberarea doar certificatele de stare civilă duplicate, necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot; între orele 9.00 – 12.00 alţi angajaţi ai serviciului amintit efectuând înregistrări ale deceselor şi oficierea de căsătorii, conform programărilor efectuate; pe data de 26 mai, programul aceluiaşi serviciu va fi între orele 9.00-13.00 doar pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă, necesare întocmirii actelor de identitate pentru exercitarea dreptului la vot şi pentru oficierea de căsătorii, conform programărilor efectuate. Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanelor va funcţiona, pe 25 mai, între orele 8.00-16.00, iar pe 26 mai, între orele 7.00-21.00. În zilele de 25 și 26 mai 2019, pot depune documente pentru eliberarea actelor de identitate numai persoanele cu drept de vot, care nu au sau dețin un act de identitate cu termenul de valabilitate expirat. Pentru eliberarea unui nou act de identitate – carte de identitate sau carte de identitate provizorie – ca urmare a expirării termenului de valabilitate, a pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmește și se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, a datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române și a domiciliului. În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie. Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești are sediul pe Bulevardul Independenței nr. 10.

Program prelungit şi la Câmpina

Reglementările de la Ploieşti vor fi valabile şi la Câmpina. Astfel, pentru obţinerea cărţii de identitate, în vederea alegerilor din 26 mai 2019, cetăţenii sunt invitaţi să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei, din Bd. Culturii nr.27, în vederea depunerii cererii pentru eliberarea cărţii de identitate şi a preluării imaginii titularului, însoţite de documentele necesare. Ca urmare, la sediul instituţiei menţionate sunt aşteptate persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: au cărţi de identitate expirate, sau au actele de identitate pierdute, furate, deteriorate. În vederea obţinerii de noi documente, sunt necesare următoarele acte: actul de identitate expirat; certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (după caz), certificatul de deces al soţului /soţiei decedat /decedate, în cazul soţului supravieţuitor, toate în original şi copie xerox ; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie xerox ; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ( pt. cei din mediul rural -adeverinţă rol, al cărei termen de valabilitate este de 30 de zile) sau, după caz, dovada adresei de reşedinţa; în original şi copie xerox, fiind necesară prezenţa titularului spaţiului de locuit şi dovada plăţii taxei de 7 lei. Persoanele care au împlinit 18 ani şi care nu sunt în posesia cărţii de identitate vor trebui să prezinte, în afara actelor menţionate anterior, şi următoarele documente: declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori fotografia ataşată cererii aparţine solicitantului; fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie. Programul de lucru cu publicul este următorul: 22 mai: orele 8.00 – 18.00 ; 23 mai: orele 8.00 – 16.00; 24 mai: orele 8.00 -13.30; 25 mai: orele 8.00 – 16.00; 26 mai:orele 7.00 – 21. 00. Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii sunt următoarele: certificate de stare civilă – naştere, căsătorie, deces, hotărâre de divorț, certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz- original şi copie erox; actul de proprietate – original şi copie xerox, fiind necesară şi prezenţa titularului (proprietarului) spaţiului de locuit; dovada taxei de 1 leu; trei poze tip buletin de identitate ( ¾, având la bază banda albă de 7 mm).

Sâmbătă şi duminică au activitate toate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanei

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova îi sunt subordonate 33 de servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, directorul instituţiei – Ornella Zecheru – menţionând că acestea, fără nicio excepţie, vor funcţiona la sfârşitul acestei săptămâni după un program special, astfel încât prahovenii care nu sunt în legalitate să-şi poată procura, chiar şi în ziua votului, un nou document de identitate. Concret, sâmbătă, 25 mai, programul de lucru cu publicul va fi între orele 8.00-16.00, iar duminică, între orele 9.00-21.00. Lista celor 33 de instituţii menţionate este următoarea, cu precizarea că fiecare dintre instituţii are arondată una sau mai multe localităţi din judeţ: Azuga (Azuga); Băicoi (Băicoi, Floreşti); Boldeşti- Scăeni (Boldeşti-Scăeni, Lipăneşti); Breaza (Breaza, Adunaţi, Talea); Buşteni (Buşteni); Câmpina (Câmpina, Băneşti, Brebu, Cornu, Măgureni, Poiana Cîmpina, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Şotrile, Telega); Comarnic (Comarnic, Secăria); Mizil (Mizil, Călugăreni, Ceptura, Colceag, Fîntînele, Fulga, Gura Vadului, Jugureni, Tomşani, Vadu Săpat); Ploieşti (Ploieşti, Balta Doamnei, Berceni, Cocorăştii Colţ, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa, Gorgota, Măneşti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari); Plopeni (Plopeni, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Vîlcăneşti); Sinaia (Sinaia); Slănic (Slănic, Aluniş, Bertea, Ştefeşti, Vărbilău); Urlaţi (Urlaţi, Albeşti Paleologu, Apostolache, Chiojdeanca, Gornet-Cricov, Iordăcheanu, Tătaru); Vălenii de Munte (Vălenii de Munte, Bătrâni, Ceraşu, Gornet, Gura Vitioarei, Izvoarele, Măgurele, Poseşti, Predeal Sărari, Starchiojd, Teişani); Brazi (Brazi, Şirna, Tinosu); Bălţeşti (Bălţeşti, Ariceştii Zeletin, Surani, Şoimari, Cărbuneşti, Păcureţi); Valea Călugărească (Valea Călugărească); Scorţeni (Scorţeni); Bucov (Bucov, Plopu); Ciorani (Ciorani, Sălciile); Baba Ana (Baba Ana, Boldeşti Grădiştea); Valea Doftanei (Valea Doftanei); Podenii Noi (Podenii Noi); Drajna (Drajna); Filipeștii de Pădure (Filipeștii de Pădure); Tîrgșoru Vechi (Tîrgșoru Vechi); Măneciu (Măneciu); Bărcăneşti (Bărcăneşti); Sîngeru (Sîngeru, Salcia, Lapoș); Rîfov (Rîfov,Olari); Filipeștii de Tîrg (Filipeștii de Tîrg); Ariceștii Rahtivani (Ariceștii Rahtivani).

Secţii de votare mutate, la Ploiești

Cu doar câteva zile înainte de alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai, Primăria Ploiești a anunțat cetăţenii care doresc să îşi exercite drepturile electorale cu ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 și a referendumului național din 26 mai 2019 că mai multe secții de votare s-au mutat.
Astfel, conform sursei menționate, au survenit următoarele modificări în amplasamentele secţiilor de votare: Secția de votare nr. 34 se mută de la Sediul S.C. COMCEREAL S.A., Str. Văleni, nr. 137 la Şcoala Gimnazială „Candiano Popescu”, Str. Nucilor, nr. 39; Secția de votare nr. 38 se mută din Spaţiul Municipiului Ploieşti din str. Ştrandului, nr. 19 la Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Str. Luminişului, nr. 8; Secția de votare nr. 44 se mută de la Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” str. Mihai Bravu nr. 241 la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, strada Mihai Bravu nr. 249; Secția de votare nr. 70 se mută de la Sediul TMUCB, Str. Rudului, nr. 262 la Sediul S.C. APA NOVA S.R.L., str. Rudului nr. 203; Secția de votare nr. 131 se mută de la Sediul ELCO, Şos. Vestului, nr. 26 la Grădiniţa cu program prelungit nr. 23, Str. Râşnovenilor, nr. 46; Secția de votare nr. 149 se mută de la Policlinica Cina, Str. Andrei Mureşeanu, nr. 56 la Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşeanu”, Str. Trotuş, nr. 4, iar Secția de votare nr. 150 se mută de la Policlinica Cina, Str. Andrei Mureşeanu, nr. 56 la Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşeanu”, Str. Trotuş, nr. 4.
Celelalte locaţii ale secţiilor de votare organizate în municipiul Ploieşti rămân neschimbate.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*