În Prahova, mii de contribuabili sunt beneficiari ai amnistiei fiscale

15 decembrie, termenul limită pentru depunerea solicitării de anulare a accesorilor de plată

 

N. Dumitrescu

 

După cum se știe, și domeniul economic a avut și încă mai are de suferit din cauza pandemiei, nu puține fiind firmele care după perioada stării de urgență n-au mai reușit să se redreseze, mai mult decât atât, unii patroni fiind nevoiți să pună definitiv lacăt la porțile societăților pe care le administrau, situația fiind valabilă și în Prahova, ca peste tot în țară. În încercarea de a sprijini mediul de afaceri, inclusiv contribuabilii persoane fizice, Ministerul de Finanțe a venit, în decursul acestui an, cu o serie de facilități, unele dintre acestea vizând inclusiv reducerea ori anularea unor restanțe la plata impozitelor și a taxelor datorate către stat, în anumite condiții. Una dintre acestea vizează amnistia fiscală pentru companiile care își achită principalele restanțe. Potrivit guvernanților, principalele beneficii ale introducerii amnistiei menționate ar fi pe de o parte relansarea economiei dar, mai ales, depășirea unor probleme economice ale contribuabililor, precum și diminuarea datoriilor acestora. În acest caz, cei mai mulți beneficiari sunt din sectorul economic privat, însă facilitățile fiscale vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020, respectiv persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice etc. Amnistia fiscală se aplică din vara acestui an, odată cu publicarea normelor și a modelelor de formulare necesare, însă, pentru a beneficia de această măsură, datornicii mai au timp doar până pe 15 decembrie 2020 pentru a depune cererea de anulare a accesoriilor de plată. Potrivit unui răspuns solicitat Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova, la nivelul judeţului nostru, până la data de 25 noiembrie a.c., peste 300 de contribuabili au depus notificare privind intenţia de a beneficia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, iar un număr de peste 5.000 de contribuabili persoane fizice au beneficiat de reducerea de până la 10% a obligaţiilor fiscale înregistrate prin depunerea on-line a declaraţiei unice aferentă veniturilor obţinute în anul 2019, în acest ultim caz termenul de depunere al solicitării fiind sfârșitul lunii iunie a.c.

Conform Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova, în contextul problemelor generate de criza SARS-CoV-2 au fost adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 o serie de facilitaţi fiscale printre care şi anularea obligaţiilor de plată accesorii. Obiectul facilităţilor fiscale reglementate de ordonanța menționată este acela de a acorda amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. Categoriile de obligaţii de plată care pot face obiectul procedurii de anulare sunt: dobânzi/majorări de întârziere; penalităţi de întârziere; orice alte obligaţii de plată accesorii, iar acestea trebuie să fie aferente, printre altele, celor restante la data de 31 martie 2020 inclusiv. ”Printre condiţiile cumulative pe care contribuabilii trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii anulării obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 sunt: stingerea tuturor obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare; toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv trebuie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege; debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. Cei care pot beneficia de facilităţi sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale ori instituţii publice”, se arată în răspunsul primit de la insituția fiscală menționată. Totodată, s-a mai făcut precizarea că de facilitățile menționate pot beneficia și debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii; cei aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare; cei cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020, inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020. ”Debitorii trebuie să depună o notificare prin care îşi pot expima intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, notificare ce are drept scop obţinerea amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se depune după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020. La nivelul judeţului Prahova, până la data de 25 noiembrie, un număr de 345 de contribuabili pe au depus notificare privind intenţia de a beneficia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, iar un număr de 5.564 de contribuabili persoane fizice au beneficiat de reducerea de până la 10% a obligaţiilor fiscale înregistrate prin depunerea on-line a declaraţiei unice aferentă veniturilor obţinute în anul 2019, cu termen de depunere 30.06.2020”, se mai arată în răspunsul primit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*