În timp ce alte instituții își reduc organigrama, Guvernul Cîțu mărește schema de conducere a prefecturilor!

Violeta Stoica

 

Pe 4 martie, prefectul Cristian Ionescu, reînvestit în funcție după o zi de pauză oficială la conducerea Instituției Prefectului – Județul Prahova, dar și subprefecții numiți conform algoritmului politic al alianței de la guvernare – Alexandru Vane (PNL) și Felix Bulearcă (USR-PLUS), au depus jurământul ca reprezentanți ai Guvernului Cîțu în teritoriul prahovean. Însă acestea nu vor fi singurele schimbări de la Prefectura Prahova, ci formula de conducere va fi completată cu un secretar general, conform deciziei luate de Guvernul Cîțu.
În timp ce în alte instituții publice (de exemplu Consiliul Județean Prahova), se restrânge schema de personal în nenumărate tentative de a trimite angajații în șomaj, la nivelul conducerii instituției prefectului se înființează, din nou, funcția de secretar general, înalt funcționar public subordonat nemijlocit prefectului, potrivit unei ordonanțe de urgență dată de Guvernul Cîțu la începutul acestui an.
Într-o hotărâre de guvern ulterioară, care a intrat în vigoare la 1 Martie, sunt prevăzute și atribuțiile secretarului general al instituției prefectului. Atât de multe, încât îți pui întrebarea de ce mai este nevoie de doi subprefecți și de un prefect în fiecare județ al României!
Agenția Națională a Funcționarilor Publici a lansat, pe de altă parte, o serie de recomandări către Instituțiile Prefectului din întreaga țară, în pregătirea ocupării noilor posturi de secretari generali de prefecturi.
De fapt, după ce prefecții și subprefecții (în acest ultim caz – câte doi în fiecare județ) au fost numiți oficial în baza algoritmului politic al alianței de la guvernare, secretarii generali ar trebui să ocupe o funcție de conducere operativă a instituției. Practic, dacă ar fi să luăm în seamă ce scrie în lege, secretarul general al unei prefecturi ar trebui să fie mâna forte din instituție.
Deși se afirmă că este nevoie de apariția funcțiilor de secretari generali de prefecturi “în scopul profesionalizării și creșterii prestigiului funcției publice”, ca urmare a numirilor politice în funcțiile de prefect și de subprefecți, până la ocuparea prin concurs a acestor posturi, pe fotoliul de secretar general poate fi numită temporar orice persoană care îndeplinește o serie de criterii, atât din prefecturi, cât și din afara acestora.
Așadar, încă o funcție pentru care se vor putea bate apropiații partidelor din coaliția de guvernare. Aflaţi în pagina a 3-a ce atribuții va avea secretarul general.

 

Atribuţiile secretarului general de prefectură

Conform HG 66/2021, secretarul general de prefectură va avea următoarele atribuții principale:
a) asigurarea stabilității funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției prefectului;
b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect;
d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;
g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;
i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ- teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;
l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;
m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;
n) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;
o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;
p) îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*