În ultimii doi ani, peste 300 de prahoveni și-au găsit de lucru peste mări și țări, inclusiv în Libia și Nigeria

Nicoleta Dumitrescu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, luna trecută, campania inițiată la nivel național privind verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate. Obiectivele acestor acțiuni au vizat, printre altele, identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor de funcţionare, de neînregistrare a activităţii la inspectoratul teritorial de muncă şi de nerespectare a prevederilor legale în domeniu. În urma controalelor desfăşurate în județ, inspectorii de la ITM Prahova au aplicat două sancţiuni contravenţionale, dispunând şi măsuri cu termene ferme de remediere a deficienţelor constatate, respectiv cele care au vizat lipsa tuturor clauzelor din contractele de mediere şi din contractele de muncă. Acțiunea menționată nu a fost singulară, și Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale demarând, împreună cu Inspecţia Muncii, o campanie de informare a românilor care intenţionează să lucreze în străinătate cu privire la modul de recrutare, condiţiile de muncă şi drepturile acestora, în acest scop materialele informative elaborate de către Inspecţia Muncii fiind comunicate, prin intermediul ITM Prahova şi al Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, primăriilor din judeţ, în vederea afişării acestora la propriul sediu.
De menționat că la nivelul județului Prahova sunt nouă societăți înregistrate ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate, toate cu sediul în Ploiești. Reprezentanții firmelor au intermediat încheierea de contracte individuale de muncă de la ingineri până la instalatori, sudori, fierar betoniști, dulgheri, chiar și muncitori necalificați, în ultimii doi ani peste 300 de prahoveni ajungând să muncească în țări precum Olanda, Danemarca, Franța, chiar și peste mări și țări, respectiv în Libia și Nigeria!

În cadrul campaniei naționale de informare a acelora care se află în căutarea unui loc de muncă în străinătate, inclusiv ca lucrător sezonier – care se află în desfășurare inclusiv la nivelul județului Prahova – recomandarea este ca să nu fie acceptate cu uşurinţă ofertele de muncă prin intermediul unor persoane sau prin intermediul anunţurilor on-line, să verifice dacă agenţiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă, să nu semneze niciun document fără să fie cunoscut conţinutul ori fără să-l înțeleagă. De asemenea, trebuie să solicite un exemplar al contractului individual de muncă redactat în limba română, care trebuie semnat înainte de plecarea din România, să nu accepte achitarea unor sume de bani cu titlu de comision, garanţii sau cheltuieli de transport neefectuat, să nu cedeze nimănui dreptul de a încasa banii pentru munca prestată, să nu îşi asume să muncească 24 de ore din 24 și să cunoască faptul că dreptul la odihnă este reglementat prin lege.Potrivit datelor solicitate Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, la nivelul județului nouă firme au fost înregistrate ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate, toate având sediul în Ploiești. Este vorba despre următoarele firme: COVEBO RECRUTARE S.R.L.; CONNECTWORK S.R.L.; S.C DRYS INVEST S.R.L.; CONECTWORK TEAM S.R.L.; RABABO RECRUITING S.R.L.; NEWORK RECRUITING GERMANY S.R.L.; TERAT RECRUITMENT SRL; PRIVATE STAFF SRL; ACTIVE RESURSE COMPETENCE SRL. ”Din datele comunicate de către cei nouă agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate înregistraţi la instituţia noastră, reiese că aceştia au intermediat încheierea de contracte individuale de muncă pentru următoarele funcţii: inginer mecanic, electrician, instalator, sudor, fierar betonist, operator producţie, muncitor necalificat, dulgher”, ne-a precizat Alina Notaru, inspector în cadrul Departamentului Comunicare și relații cu publicul din cadrul ITM Prahova. Contractele de muncă menționate au fost încheiate cu angajatori din străinătate, în ultimii doi ani peste 300 de prahoveni reușind să-și găsească un loc de muncă și peste mări și țări. Mai exact, potrivit datelor oficiale, în anul 2019, 183 de persoane au fost angajate prin intermediul firmelor respective în Olanda, Italia, Libia, Nigeria și Danemarca, iar anul trecut alți 181 de prahoveni și-au găsit de lucru în Olanda, Danemarca, Franţa și Libia.

Persoanele fizice din România nu pot dobândi calitatea de agent de plasare forţă de muncă

Conform informațiilor primite de la ITM Prahova, pentru a funcţiona ca agent de plasare forţă de muncă, persoana juridică trebuie să aibă drept activitate principală ”Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă“ şi să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, cu precizarea că persoanele fizice nu pot dobândi calitatea de agent de plasare forţă de muncă. Principalele obligaţii ale agenţilor de plasare a forţei de muncă în străinătate sunt : să încheie cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă; să aibă încadrat în muncă personal calificat în domeniul resurselor umane care face dovada experienţei în recrutare de personal; să organizeze o bază de date care să conţină: ofertele ferme de locuri de muncă din străinătate, cu toate specificaţiile acestora, atât în limba statului de primire sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională, cât şi în limba română; informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a locurilor de muncă; datele de identificare ale solicitanţilor locurilor de muncă, precum şi datele referitoare la calificările şi aptitudinile acestora. De asemenea, trebuie să încheie cu solicitanţii locurilor de muncă și contracte de mediere în formă scrisă; să efectueze în mod gratuit activităţi de mediere a cetăţenilor români în vederea angajării în străinătate, fără perceperea de la aceştia de comisioane, tarife sau taxe. Pentru statele în care contractele individuale de muncă se încheie, potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv, în formă scrisă, agenţii de plasare au obligaţia de a asigura încheierea acestora de către părţi atât în limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul, cât şi în limba română, precum şi punerea la dispoziţia lucrătorului român a acestui contract, înainte de plecarea acestuia din România. Pentru statele în care forma de angajare nu se realizează prin încheierea unui contract de muncă, agenţii de plasare au obligaţia de a asigura comunicarea şi punerea la dispoziţia lucrătorului cetăţean român, înainte de plecarea acestuia din țară, a documentului echivalent contractului de muncă potrivit legislaţiei statului de destinaţie, atât în limba română, cât şi în limba statului în care se află stabilit sau îşi desfăşoară activitatea angajatorul, păstrând la sediul societății și o copie a acestuia. Pe de altă parte, printre obligaţiile agentului de plasare a forţei de muncă în raport cu persoana care solicită medierea se mai regăsesc și următoarele: să ofere un loc de muncă în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele solicitantului pe durata contractului; să asigure, după caz, testarea aptitudinilor solicitantului; să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă sau a documentului echivalent conform legislaţiei statului de destinaţie cu angajatorul din străinătate, să întocmească și un dosar al solicitantului care trebuie să conţină o serie de documente printre care, obligatoriu, și un certificat medical din care reiese faptul că persoana în cauză este aptă pentru prestarea muncii pentru care va fi angajată în străinătate. ”Principala obligaţie a persoanelor care apelează la agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate este aceea de a-şi respecta obligaţiile ce decurg din contractul de mediere semnat cu agenţii de plasare forţă de muncă în străinătate, în caz contrar devenind incidente disp. art. 17 din Legea nr. 156/2000 republicată (2) cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora «În cazul plasării în străinătate a unor cetăţeni români care, după semnarea contractului de mediere, nu îşi respectă obligaţiile ce decurg din acestea, lucrătorii sunt obligaţi să achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare, în baza documentelor justificative, fără ca această sumă să depăşească 200 euro/lucrător»”, se mai arată în răspunsul primit de la ITM Prahova.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*