INFORMAȚIE DE PRESĂ: Strategia HIDRO PRAHOVA SA pentru reducerea pierderilor în sistemul de transport și distribuție

Ploieşti, 5 mai 2021

Una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă în prezent operatorii regionali de apă din România se referă la reducerea indicatorului numit “Apa care nu aduce venituri”, echivalent cu pierderile de apă înregistrate în sistemul de transport și distribuție. În ultimii ani, la nivelul sectorului, acesta a înregistrat valori medii de peste 48 %, prin raportare la apa intrată în sistem.

În acest context, pierderea de apă înregistrată în anul 2020 de operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, în sistemul de transport și distribuție, s-a situat sub media națională, la un nivel de 47,68 %.

În scopul gestionării acestei situații, HIDRO PRAHOVA SA are ca principală provocare o zonă extinsă de activitate, care situează societatea pe poziția nr. 5 în țară, în raport cu alți operatori regionali, în privința lungimii rețelelor aflate în exploatare, cea mai mare parte dintre acestea cu durata normală de utilizare îndeplinită.

În plus, numărul mare de localități aflate în aria de operare plasează HIDRO PRAHOVA SA în primii 6 operatori regionali din țară în ceea ce privește UAT-urile deservite și impune necesitatea alocării de resurse pe zone extinse și cu problematici diverse, specifice sistemelor locale de alimentare cu apă.

Suplimentar față de parametrii prezentați, nivelul pierderilor de apă este monitorizat și prin alți indicatori relevanți, respectiv:

  1. Pierderi pe rețeaua de transport și distribuție pe km de rețea (mc/km/zi).       

Conform ultimelor date disponibile, în anul 2019, valoarea acestui indicator pentru HIDRO PRAHOVA SA a fost de 14,21 mc/km/zi, sub media celor 43 operatori regionali din țară care au furnizat date, respectiv 21,72 mc/km/zi. Tendința de scădere sub nivelul mediu s-a păstrat constantă pentru întrega perioada 2016-2019, conform graficului prezentat.

  1. Pierderi pe rețeaua de distribuție pe branșament (l/bransament/zi)

Și valoarea acestui indicator s-a menținut sub media națională în cazul HIDRO PRAHOVA SA, pentru intervalul 2016-2019. Conform statisticilor raportate, în anul 2019, pierderile HIDRO PRAHOVA pe rețeaua de distribuție pe branșament au fost de 357.71 l/brans./zi, sub media celor 43 de operatori regionali din țară care au furnizat date, respectiv 426.67 l/brans./zi.

Pentru reducerea nivelului pierderilor, indiferent de natura acestora, societatea HIDRO PRAHOVA SA a inițiat o serie de măsuri permanente, ce au avut în vedere atât reducerea pierderilor fizice (reale), cât și a pierderilor comerciale (aparente).                                                                                                                 

  • Măsuri și acțiuni specifice pentru reducerea componentei “Pierderi fizice”:

– Organizarea “Serviciului detectări pierderi și reglare sisteme de alimentare cu apă”;

– Utilizarea aparaturii specifice procesului de identificare a traseelor conductelor, pentru detectarea avariilor și măsurarea pierderilor care nu ies la suprafață;

– Stabilirea unor Districte de Măsurare (DMA), necesare monitorizării pierderilor pe zone mai restrânse ale rețelelor de distribuție, prin utilizarea unor echipamente de măsură;

– Înlocuirea etapizată a conductelor vechi de distribuţie a apei, pentru care se înregistrează un număr mare de intervenţii, în vederea remedierii/reducerii avariilor;

– Scoaterea conductelor vechi (subdimensionate) de pe proprietăţi private și amplasarea acestora pe domeniul public;

–  Sectorizarea reţelei de distribuţie, prin execuţia de cămine și reabilitarea căminelor existente (după caz), dotarea acestora cu vane funcţionale, mijloace de măsurare, reductoare de presiune;

– Trecerea branşamentelor de pe conductele vechi de distribuţie, pe reţele noi (PEHD) executate de primării sau operatorul regional HIDRO PRAHOVA SA, în vederea anulării conductelor care înregistrează pierderi de apă considerabile;

– Executarea unor lucrări de automatizare la nivelul stațiilor de apă, pentru reglarea automată a funcționării unor componente din cadrul sistemelor de alimentare cu apă, cu preluarea informaţiilor în timp real, în sistem SCADA.

  • Măsuri și acțiuni pentru reducerea componentei “Pierderi comerciale”:

– Derularea planului anual de montare a apometrelor la nivel de branșamente, în vederea contorizării tuturor utilizatorilor;

– Implementarea Programului anual de reabilitare a parcului de contoare existent, prin înlocuirea/redimensionarea celor existente, vechi și supradimensionate în raport cu debitele tranzitate, respectiv cu istoricul consumurilor;

– Organizarea activității de depistare a consumurilor frauduloase.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*