ISU Prahova recrutează candidaţi pentru Şcoala de Pompieri de la Boldeşti-Scăeni

F. T.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” Prahova anunță, printr-un comunicat de presă, că instituția, care are sediul în Ploiești, pe strada Rudului nr. 96, desfășoară acțiuni de recrutare a candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formării iniţiale a cadrelor militare pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti-Scăeni.
Sunt disponibile 300 de locuri, bărbaţi (subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri; maistru militar auto – 25 de locuri.
Candidaţilor de etnie romă le sunt alocate două locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.Durata studiilor postliceale este de 1 an.
În comunicatul de presă se mai precizează: “Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi, în anul participării la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă înălţimea minimum 1,70 m.
Pentru recrutare, fiecare candidat se va prezenta la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Rudului nr. 96, zilnic, în intervalul orar 09:00-15:00, cu un dosar plic şi copie de pe actul de identitate, urmând să completeze dosarul de recrutare cu următoarele documente: cererea de înscriere; diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017; foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie); copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil; copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; curriculum vitae – Europass (CV); tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar; trei fotografii color 3×4 şi 1 fotografie color 9×12 cm; fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare. Dosarele de recrutare se vor completa cu documentele menţionate, în volum complet, până la data de 22.12.2017”.
Alte date şi informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine şi în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, telefoane 0244/27102, 0244/27006 sau pe pagina de internet a instituției (www.isuprahova.ro).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*