Jale mare la examenul de titularizare, cu cele mai slabe rezultate din ultimii cinci ani!

• În Prahova sunt doar trei note de 10 • La Educaţie fizică şi sport, doi candidaţi au obþinut nota… 1 • Nici maiştrii instructori n-au fost mari… meseriaşi!

N. Dumitrescu

Publicarea, ieri, a rezultatelor obținute de cadrele didactice care au susținut, săptămâna trecută, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021, a mai scris o nouă pagină – negativă – în domeniul Educației din România! Fiindcă la această sesiune de titularizare se înregistrează cele mai slabe rezultate din ultimii cinci ani! Situația este valabilă la nivel național, iar rata notelor peste 7 este de 44,47%, în scădere față de rezultatele consemnate în ultimii ani (58,66% în 2020; 46,86% în 2019; 47,40% în 2018; 45,73% în 2017). Pe de altă parte, tot la nivel național, dintre cei peste 5 mii de candidați care au obținut note sub 5 (înainte de contestații), 15 candidați au obținut nota 1 (unu), 99 au obținut note între 1 și 1,5, 220 au luat note între 1,5 și 2.8.893 candidaţi au luat note între 5 și 7, ceea ce le permite să ocupe posturi de suplinitori, iar 11.144 au obţinut note mai mari de 7, putându-se titulariza, dintre care 3.497 candidați au luat note între 7 – pragul minim la care poate începe titularizarea și 7,5, iar lucrările a 130 de candidaşi au fost evaluate cu nota maximă 10.
În ceea ce privește județul Prahova, conform rezultatelor făcute publice ieri, au participat la acest concurs 1081 de candidaţi, procentul notelor între 7 și 10 fiind de 50,4%, în cazul absolvenţilor din seria curentă, doar trei candidaţi obținând nota maximă – 10, la disciplinele Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii; Religie ortodoxă, respectiv Limba germană modernă.
De departe, însă, îngrijorătoare sunt rezultatele întregistrate la polul opus al clasamentului, cei mai slabi candidați dovedindu-se a fi cei care au susținut examen pentru disciplina la care au fost scoase la concurs printre cele mai multe posturi – Educație fizică și sport. Astfel, doi dintre candidați au reușit chiar performanța de a lua nota… 1, în dreptul altora care, la fel, au susținut examen la aceeași disciplină fiind trecute note extrem de mici, respectiv: 2,05; 3,75; 4,10. Note sub 5,00 au mai fost înregistrate și la alte discipline: Economie, educație antreprenorială, economie aplicată și educație specială, educație – financiară: note de 1,10; 1,15; 2,50; Chimie – 1,95; Bilologie – 3, 45; Educație muzicală – 3,05; Pedagogie specială – 3,70; Limba și literatura română – 3, 75; Limba și literatura franceză – 2,65; Fizică – 3,45; Educație plastică – 2,90 și lista poate continua. Pe de altă parte, nici cadrele didactice al căror rol este acela de a forma generațiile într-o profesie – maiștrii instructori – n-au excelat, destui fiind cei care nu au reușit nici măcar să ia nota 5, un candidat care a susținut examenul la Electrotehnică, electromecanică, energetică obținând nota 2,95, un altul care a optat pentru Alimentație publică obținând nota 2,00, iar un altul luând nota 3,10 la disciplina Agricultură, horticultură.
La nivel județean sunt disponibile 196 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată ( 114 în mediul urban şi 82 în mediul rural), cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizând următoarele discipline/specializări: educație fizică – 31 posturi (89 candidați), educatoare – 48 (247 candidați), învățători – 26 posturi, 131 candidați.
Potrivit calendarului anunțat de către Ministerul Esducației, contestațiile au putut fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice imediat după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, dar se pot depuse inclusiv astăzi, 28 iulie, dar până la ora 12:00. Rezultatele finale se vor afișa în data de 3 august la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). De menționat că, din cauza pandemiei, proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 -5 august.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*