La cerere, prahovenii pot primi informaţii cu privire la serviciile medicale de care au beneficiat în anul precedent

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova anunţă că, potrivit unor noi reglementări privind reforma în domeniul sănătăţii, începând cu data de 10 august a.c., persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de care au beneficiat în anul precedent. “Pentru obținerea acestor informații, persoana asigurată va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descarcată de pe site-ul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul, din secțiunea “Informații pentru asigurați”, subsecțiunea „Cetățeni asigurați”. Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică (semnătură calificată) şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire. În cazul în care asiguratul depune cererea la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului”, se arată într-un comunicat al CAS Prahova. În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, solicitantul va primi o listă cu serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora. Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*