La nivel judeţean, continuă campania de sprijinire a fermierilor care vor să cultive roşii

N. Dumitrescu

Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova a anunţat că şi anul acesta continuă campania ce vizează sprijinirea fermierilor care vor să cultive roşii. “Începând cu 4 ianuarie 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcțiile pentru Agricultură Județene, continuă aplicarea programului Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate. Valoarea sprijinului financiar acordat este de 3000 euro/beneficiar/an şi se acordă celor care exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, pe o suprafaţă de minimum 1000 mp”, au menţionat reprezentanţii instituţiei. Beneficiarii eligibili ai programului menţionat sunt: producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli persoane juridice;condiţiile fiind să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate (sere, solarii) de minimum 1000 mp; să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp; să facă dovada valorificării unei cantități de tomate de minimum 2000 kg, cu documente justificative; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol; să facă dovada valorificării producției în lunile 1 ianuarie – 31 mai inclusiv și, respectiv, în perioada 1 noiembrie – 20 decembrie inclusiv. Persoanele interesate de acest program vor trebui să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova o serie de documente, respectiv: cerere de înscriere, copie BI/CI persoană fizică sau împuternicire/procură notarială + copie BI/CI reprezentant legal (forme juridice); copie atestat de producător; copie certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul național al asociațiilor și fundațiilor; dovadă cont activ bancă sau trezorerie; adeverință în original obţinută de la primărie, din registrul agricol, cu suprafața de teren utilizată în anul 2018, în baza oricărui act juridic ce conferă dreptul de folosință; declarație pe propria răspundere a beneficiarului. “Pentru a primi sprijinul acordat, solicitanţii se înregistrează în Registrul unic pentru accesarea acestui program şi apoi sunt verificaţi la înfiinţarea culturii, respectiv începutul rodirii. După verificarea de către specialiştii noştri, următoarea etapă este prezentarea documentelor justificative (bon fiscal/fila / file din carnetul de comercializare/factură) care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinută în spaţiile protejate în perioadele 1 ianuarie – 31 mai inclusiv și/sau, după caz, 1 noiembrie – 20 decembrie 2018 inclusiv. La nivelul judeţului Prahova, de programul „Tomate în spații protejate” au beneficiat un număr de 270 fermieri, care au primit câte 13.481,4 lei, reprezentând contravaloarea a 3000 de euro. Numărul mare de fermieri care s-au înscris în acest program demonstrează interesul deosebit manifestat pentru această formă de sprijin, iar banii primiţi vor fi investiţi pentru achiziţionarea de sisteme de irigat şi centrale de încălzit pentru perioada rece. Sperăm ca, în anul 2018, să crească numărul beneficiarilor acestui program de sprijin ,’’ au menţionat reprezentanţii Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*