La Ploiești, taxele și impozitele locale pentru 2021 s-au indexat doar cu rata inflației

N. Dumitrescu

Începând de ieri, contribuabilii ploieșteni – persoane fizice și juridice – pot achita taxele și impozitele locale pe anul 2021 pentru bunurile aflate în proprietate – imobile, terenuri sau mașini. Cuantumul este nemodificat în raport cu anul 2020, acesta fiind indexat doar cu rata inflației de 3,8%, potrivit prevederilor din Codul fiscal, proiectul de hotărâre ce vizează stabilirea taxelor și a impozitelor locale pentru anul 2021 fiind aprobat de către consilierii locali ploieșteni într-o ședință din ultima lună a anului trecut. Dând timpul în urmă, se observă că, din anul 2016, când taxele şi impozitele locale s-au redus cu 10%, la Ploieşti cuantumul s-a menţinut acelaşi, la care s-a adăugat doar rata inflației. Taxele și impozitele locale se pot achita prin următoarele modalități: în numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti situate în Strada Basarabi nr. 5, Şoseaua Vestului nr. 19, Bd. Independenţei nr.16, la parterul sediului Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr.1 A, la oficiile poştale; online, plata prin ghișeul unic al Sistemului Național Electronic de plată, online cu Cardul Bancar GHISEUL.RO; plata online cu telefonul în aplicația pentru terminale mobile disponibilă pentru sistemele Android – și IOS. Ca și anii trecuți și în 2021 se acordă bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie pentru întregul an a impozitelor și taxelor locale, în cazul imobilelor, terenurilor și autovehiculelor, până la data de 31 martie. În ceea ce privește facilitățile, și anul acesta este valabilă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fară venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia, în suprafaţă de maximum 500 mp. În acest caz, contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren deţinută (dacă este mai mare de 500 mp) şi cei 500 mp scutiţi prin această hotărâre, scutirea urmând să fie acordată doar pentru cota deţinută de contribuabili şi în următoarele condiții: să deţină în proprietate un singur imobil și să aibă achitate obligațiile restante la bugetul local. S-a menționat că această scutire se va acorda pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă până la data de 31 martie 2021, pe baza unui referat aprobat de conducerea fiscului local ploieștean. Pe de altă parte, în continuare, ploieștenii cu mai multe proprietăți în afara celei trecute pe actul de identitate vor plăti mai mult. Astfel, se va aplica o cotă de 0,15 % pentru prima clădire în afara celei de domiciliu; 0,2 % pentru a doua clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu. Nu intră sub incidenţa acestei prevederi clădirile dobândite prin moștenire legală, ordinea numerică a proprietăţilor fiind determinată în funcție de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar, luând în calcul numai clădirile amplasate pe raza municipiului Ploiești. În aceste cazuri , contribuabilii au obligația de a depune o declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în termen de 30 zile de la data dobândirii clădirii rezidențiale.
De menționat că, la finalul anului trecut, în bazele de date ale Serviciului Public Finanțe Locale Locale Ploiești erau înregistrate, în cazul clădirilor – peste 120.800 de persoane fizice proprietare și peste 1.800 de persoane juridice, proprietare de teren – peste 39.500 de persoane fizice și peste 1.400 de persoane juridice, iar în cazul mijloacelor de transport- peste 62.300 de persoane fizice și peste 4.800 de persoane juridice.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*