Liceele tehnologice cu profil agricol vor fi susținute financiar de Ministerul Agriculturii

Dintre cele 57 de instituții de învățământ din țară, unul este la Valea Călugărească

N. Dumitrescu

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va susține financiar liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, decizia fiind luată în ședința Guvernului din data de 9 iulie. Astfel, se creează cadrul legal privind stabilirea modalităților și a condițiilor în care se realizează finanțarea celor 57 de licee cu profil preponderent agricol existente în România – unul dintre acesta fiind în Prahova, Liceul Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești” din Valea Călugărească – de către ministerul menționat, care completează Legea educației naționale. Potrivit actului normativ aprobat, susținerea financiară se realizează în baza unui program anual de finanțare a investițiilor specifice activității de învățământ, precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor, aprobat prin hotărâre de către consiliul de administrație al liceului, pe baza unei fundamentări și avizat de autoritățile administrației publice locale pe raza cărora funcționează respectivele licee și se aprobă de către Ministerul Agriculturii. Finanțarea acestor cheltuieli va fi asigurată de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul MADR, fiind aprobate anual prin Legea bugetului de stat.
În vederea relansării învățământului liceal agricol, Ministerul Agriculturii va viza și susținerea înființării de noi specializări/calificări profesionale care să fie în concordanță cu noile cerințe ale agriculturii moderne, fundamentarea cifrei anuale de școlarizare, îmbunătățirea structurii organizatorice a liceelor, perfecționarea cadrelor didactice de specialitate, reactualizarea manualelor școlare, organizarea stagiilor de practică în funcție de cerințele și opțiunile elevilor și ale angajatorului, precum și promovarea învățământului dual. Prin decizia susținerii liceelor cu profil agricol, Ministerul Agriculturii urmărește realizarea obiectivului de întinerire și profesionalizare a forței de muncă din agricultură în concordanță cu progresul realizat în acest sector.
Conform reprezentanţilor instituției de învățământ, oferta educaţională a Liceului Tehnologic „Gheorghe Ionescu-Șișești” din Valea Călugărească pentru anul școlar 2020-2021 este următoarea: la liceu, pentru profilul resurse naturale și protecția mediului- câte o clasă cu 28 de elevi pentru calificările profesionale Tehnician veterinar și calificarea Tehnician ecolog și protecția mediului înconjurător; la Școala profesională- câte o clasă cu câte 28 de elevi pentru calificările Cofetar- patiser, Mecanic auto, Apicultor sericicultor/horticultor, Preparator produse din carne, pește/mecanic agricol; pentru clasa a IX-a Seral – câte o clasă cu câte 28 de elevi pentru calificările profesionale Tehnician zootehnist și Tehnician în industria alimentară; pentru Școala postliceală, câte o clasă cu câte 28 de locuri pentru calificările profesionale Tehnician controlul calității produselor alimentare și Tehnician protecția plantelor.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*