Localitățile Lugoj, Coştei şi Balinț, principali poluatori ai râurilor Timiş şi Bega

Monitorizările efectuate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș au scos la iveală că în Lugoj, Coștei și Balinț există mai multe zone critice, de poluare a apei cu substanţe organice, amoniu, mangan sau fosfaţi. Potrivit specialiștilor de la A.P.M “pe râul Bega, în sectorul Balinţ, a fost con­sta­tată o poluare masivă cau­zată de ineficiența drenării a­pelor uzate şi de administra­rea incorectă de îngrăşăminte chimice pe terenurile agricole. Un alt curs de apă poluat major este considerat a fi Timişul, în zona Lugojului, şi în aval de Coştei până la frontieră. Aici poluarea pro­vine de la gospodării, in­su­fi­cienţa reţelei de canalizare şi lipsa staţiilor de epurare a apelor menajere. Totuși, muni­cipiul Timișoara ră­mâ­ne principalul factor de poluare al râului Bega. Apele u­zate provenite de la po­pu­la­ţie şi de la agenţii econo­mici sunt deversate în aval de oraş, iar acestea determină o înrăutăţire fizico-chimică a apei pe o lungime de 34 de kilometri până la frontieră, ceea ce reprezintă 20% din lungimea totală”. Nici cu a­pele subterane nu stăm mai bine. Conform APM Timiş, în stratul de apă de adâncime calitatea apei este ne­co­res­pun­zătoare în multe foraje investigate, unde există o concentraţie de substanţe or­ga­ni­ce, amoniu, nitriți, compuși de fier sau bacterii [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*