Lugojeanul Constantin Tufan Stan, laureat al Festivalului Internațional ”Eminescu la Oravița”

Au fost decernate Premiile Festi­va­lului Internațional ”Eminescu la Oravița”, ediția 2021. La Secțiunea Studii Istorice, printre premianți s-a nu­mărat profesorul lugojean Con­stan­tin Tufan Stan, alături de Du­mitru Tomoni, din Făget, pre­șe­dintele Societății de Științe Istorice din Lugoj și Dușan Baiszki, jur­na­listul timișorean originar din Cenad.
La Secțiunea Literatură, a fost premiat poetul Virgil Diaconu, din Pitești, un bun prieten al Banatului, redactor șef al revistei de cultură ”Cafeneaua literară”. La capitolul Proză, premiul a fost adjudecat de Tudor Șerban, din Timișoara.

La Secțiunea Studii Filologice, premiile au fost adjudecate de Ioan Da­vid, Florina-Maria Băcilă din Timișoara și Irina Goanță, din Lie­bling. S-au decernat premii la Sec­țiunea Arte Plastice și Vizuale, pentru Maria Rodski, din Augsburg, Germania și la Secțiunea Muzică, pentru Ramona Elena Munteanu din Veneția, Italia.

Premianții la Sec­țiu­nea Management Cultural sunt Mi­rela Baba, din Novi Sad, Serbia și bucureșteanul Daniel Smuc. Pentru promovarea culturii române în medii culturale europene au fost premiați Erwin Josef Țigla, din Reșița și Editura David Press Print, din Ti­mi­șoara.

Tradiție de peste trei decenii

Despre Premiile Festivalului In­ter­național ”Eminescu la Oravița” ne-a vorbit inițiatorul acestora, poetul, criticul și istoricul literar Ionel Bota, directorul Teatrului ”Mihai Emi­nes­cu” din Oravița.

”Premiile se de­cernează din 15 ianuarie 1989, atunci a fost prima ediție. Mai sunt și alte concursuri E­mi­nescu în țară, așa că am dorit să îl localizăm, prin denumirea Eminescu și Oravița, cu referire la 1868, anul când poetul a fost prezent la Teatrul din Oravița, cu trupa lui Pascaly. Am dorit să depășim spațiul local și cu ajutorul de atunci al poetului Anghel Dum­bră­veanu, am reușit. De zece ani, ne gândim și la domeniile conexe. Încurajăm și pe cei tineri, nu există limită de vârstă, iar materialele trimise nu trebuie să fie neapărat dedicate lui Eminescu, ci să fie de calitate”, ne-a declarat Ionel Bota.

De zece ani, organizatorii au adău­gat, pe lângă poezie, proză, critică și domenii conexe, care au sporit atractivitatea concursului. Premiul constă în publicarea unei cărți, de regulă de poezie, dintre ma­

Articolul Lugojeanul Constantin Tufan Stan, laureat al Festivalului Internațional ”Eminescu la Oravița” apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*