Madam Viorica și nea Nicu, o perlă în oglindă

Începutul dezbaterii doamnei Viorica Dăncilă prin care se felicita “pentru ale­ge­rea acestei teme, de mare interes atât pentru Guvern, cât și pentru mediul de afaceri” și care continua prin a spune că “2019 este anul în care Guvernul a­cor­dă o atenție sporită pro­iec­te­lor de dezvoltare a Ro­mâniei, atât în plan local, regional și național” mi-a adus aminte de un discurs ținut de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 1985, cu prile­jul realegerii sale în func­ția supremă de preșe­din­te al Republicii Socialis­te România. Și tovarășul Nicu începuse izbitor de asemănător: “poporul nostru a votat pen­tru hotărârile Congresului al XIII-lea al partidului, pentru Programul partidului, pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noas­tre în cel de-al optulea cincinal și pentru înaintarea ei fermă spre comunism”. Ambii, la o distanță de peste 30 de ani, au acordat în discurs o atenție sporită proiectelor de dezvoltare, cu toate că acum, pe pretendenta la fotoliul suprem al țării o cam contrazice realitatea. Nu se construiește aproa­pe nimic. Nu se reabi­litează, nu avem autostrăzi, spitale noi sau monumente istorice restaurate. Noi doar comandăm studii prin care concluzionăm că ”expertiza a arătat că…” și mai stăm câțiva ani până la următ­o­rul. Dar, să revenim la com­parație și la marile realizări a [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*