Mâine începe distribuirea formularelor pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire

Ana Maxim

 Ploieștenii cu venituri foarte mici vor putea obține, începând de mâine, formularele de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sezonul rece 2017-2018. Oamenii pot solicita ajutoare fie de la bugetul local, fie de la Guvern, fie din ambele surse, dacă îndeplinesc condițiile legale, mai exact dacă veniturile lor se încadrează în anumite sume și nu dețin anumite categorii de bunuri, precum: a doua locuință, autoturisme, terenuri, utilaje agricole, un număr mare de animale etc. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se va acorda începând cu luna depunerii cererii pentru cei care depun documentele până la data de 20 a lunii în curs și începând cu luna următoare pentru cei care depun documentele după data de 20 a lunii respective.

Începând cu data de 3 octombrie, la Ploiești se va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2017 – 2018, au anunțat reprezentanții Primăriei Ploiești. Administratorii asociațiilor de proprietari/locatari sunt cei care pot ridica formularele pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, de la următoarele adrese: sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, Piața Eroilor nr.1A ( fosta clădire Petrom din centrul orașului ), sediul S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L., Str. Gheorghe Doja nr.154A, Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, cu sediul în Ploiești Str. General Vasile Milea nr.1. bl.A7, parter. Cetățenii care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, lemne sau energie electrică pot prelua formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței direct de la: sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, Piața Eroilor nr. 1A și de la Centrele de informare pentru cetățeni și recreere pentru pensionari aflate la adresele: Str. Mihai Bravu nr.214, bl. 24B, parter; Str. Înfrățirii nr.5A, bl.67 bis; Str. Măgurii nr.2; Cartier 9 Mai – fosta Stație Hidrofor; Str. Cătinei nr.17A. Formularele pentru acordarea ajutoarelor se vor putea depune începând de mâine, la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, Piața Eroilor nr.1A, după următorul program: marți 8,30 – 16,30, miercuri 8,30 – 16,30, joi 8,30 – 16,30, vineri 8,30 – 14,00. Informații suplimentare privind condițiile de acordare ale acestui sprijin financiar se pot obține de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, http://asscploiesti.ro/ sau la numărul de telefon 0749.160761, au mai precizat reprezentanții Primăriei Ploiești.

A crescut numărul tipurilor de venituri ce nu se iau în calcul

Și în sezonul rece 2017-2018, ploieștenii pot obține ajutoare fie de la bugetul local, fie de la Guvern, dar pot exista și situații în care să fie acordate ambele tipuri de ajutoare dacă solicitanții îndeplinesc toate condițiile legale în acest sens. Ajutoarele de încălzire a locuinței se acordă familiilor care au venituri de până la 1.400 de lei lunar/ membru de familie, persoanelor singure cu venituri de până la 1.500 de lei lunar, familiilor monoparentale cu venituri de până la 1.800 de lei lunar/membru. Anul acesta, a crescut numărul veniturilor care nu se iau în considerare la stabilirea dreptului de a primi ajutoare de încălzire. Pentru prima dată, în listă se regăsesc: stimulentul educațional pentru stimularea participării la învățământul preșcolar și bursa profesională a elevilor din învățământul profesional. Alte bunuri care nu se iau în considerare sunt: bugetul personal complementar pentru persoanele cu handicap, ajutoarele de stat pentru producătorii agricoli, bursele școlare, sprijinul financiar Bani de liceu, ajutorul social, veniturile realizate de zilieri, alocația de stat pentru copii.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă astfel: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care depun documentele până la data de 20 a lunii în curs, începând cu luna următoare pentru cei care depun documentele după data de 20 a lunii
respective, începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lună. Trebuie menționat că sezonul rece va începe la 1 noiembrie 2017 și se va încheia la 31 martie 2018.
Titularii cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza municipiului Ploiești, ceilalți membri ai familiei să aibă obligatoriu domiciliul/reședința în locuința pentru care se solicită ajutor de încălzire. Celor care cer ajutor de la bugetul local li se mai solicită să nu aibă datorii la bugetul local, să nu înregistreze datorii la plata cheltuielilor comune de întreținere mai mult de trei luni, față de asociația de proprietari/locatari, să nu dețină în proprietate bunuri mobile și imobile care să conducă la neacordarea ajutorului, conform HCL nr. 346/2013. Lista acestor bunuri, care poate fi consultată la sediul ASSC Ploiești, cuprinde printre altele: al doilea autoturism aflat în proprietatea familiei, a doua locuință deținută de familie, autoutilitare, autocamioane, utilaje agricole, anumite tipuri de terenuri etc. De altfel, și ajutoarele de la Guvern sunt condiționate de inexistența mai multor categorii de bunuri : autoturisme noi, utilaje, terenuri, alte clădiri decât locuința de domiciliu, un număr mai mare de animale etc. În funcție de veniturile realizate de familia sau de persoana singură solicitantă, ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă diferențiat, prin acordarea unei compensări în funcție de consum sau a unor sume de bani. De exemplu, o familie cu un venit net pe membru de familie între 155,1 lei și 201 lei va primi lunar, de la bugetul local, o compensare de 10 % la factură dacă beneficiază de energie termică în sistem centralizat, 90 de lei dacă are sistem de încălzire cu gaze naturale, 39 de lei dacă are un sistem de încălzire pe bază de energie electrică și 37 de lei dacă are sistem de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Doar cei care se încălzesc cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri primesc sume de bani ( câte o sumă pentru tot sezonul rece, în funcție de venituri), pentru cei care au alte sisteme de încălzire se va scade din factură contravaloarea ajutorului primit. În ceea ce-i privește pe cetățenii care au sisteme de încălzire pe bază de energie electrică, aceștia vor primi ajutoare pentru încălzire numai dacă s-a constatat, în urma anchetei sociale, că nu dețin altă sursă de încălzire.
De la bugetul de stat, o familie cu venituri între 155, 1 lei și 201 lei va primi lunar o compensare de 80% din valoarea facturii dacă utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, 216 lei dacă utilizează încălzire cu energie electrică, 190 de lei pentru încălzire cu gaze, 48 de lei pentru încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. De la bugetul de stat beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței toate persoanele singure și familiile cu venituri reduse care îndeplinesc condițiile de acordare conform OG nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*