Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene dă lecţii de transparenţă Consiliului Judeţean Prahova

Violeta Stoica

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management Programul Operațional Infrastructură Mare, are în evaluare o serie de proiecte depuse spre finanțare de către Consiliul Județean Prahova atât în perioada în care autoritatea județeană era condusă de social-democratul Bogdan Toader, dar și ulterior, după ce în fruntea CJ Prahova a fost ales liberalul Iulian Dumitrescu.
Pentru că solicitarea ziarului Prahova privind proiectele depuse spre finanțare din POIM de către CJ Prahova din luna noiembrie 2020 și până în prezent a fost tratată cu o totală lipsă de transparență, am solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene informațiile de interes public privind proiectele depuse, aflate în evaluare sau în implementare la AM POIM.
Echipa de comunicare a ministerului a transmis datele solicitate, cu informații complete. Astfel, în prezent, pe POIM, în Prahova a fost finalizat un proiect, alte două sunt în implementare și alte trei – în etapa administrativă și de eligibilitate.

 

Potrivit datelor transmise la solicitarea noastră, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene precizează: „În cadrul apelurilor POIM 2014-2020, Consiliul Județean Prahova are contractate trei proiecte în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, dintre care unul aferent Obiectivului Specific 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte fazate și două aferente Obiectivului Specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației. Astfel, CJ Prahova a derulat în cadrul AP 3 O.S 3.1 proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, cod SMIS 112630, în valoare totală eligibilă de 47.639.697,46 lei, proiect care a fost finalizat în data de 31 decembrie 2019.
Referitor la cele două proiecte aflate în implementare în cadrul AP 3, O.S 3.2, unde beneficiari sunt, conform POIM, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali de Apă, datele referitoare la acestea fiind după cum urmează: 1. Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020”, cod SMIS 110387, unde beneficiar este Operatorul Regional de Apă HIDROPRAHOVA, este prevăzut a fi finalizat în data de 30 decembrie 2021. Valoarea totală a acestuia este de 11.773.669,60 lei; și 2. Proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, cod SMIS 104337, unde beneficiar este Operatorul Regional de Apă HIDROPRAHOVA, este prevăzut a fi finalizat în data de 31 decembrie 2023. Valoarea totală a acestuia este de 332.744.555,32 lei. De asemenea, vă informăm că, în cadrul apelurilor POIM, CJ Prahova a depus și are în evaluare trei proiecte, după cum urmează: 1. Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2, depus la data de 12 noiembrie 2020, se află în etapa administrativă și de eligibilitate și are o valoare totală de 49.255.972,20 lei; 2. Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente medicale, depus la data de 02.12.2020, aflat de asemenea în etapa administrativă și de eligibilitate și are o valoare totală de 14.624.949,58 de lei și 3. Dotarea unităților sanitare aflate in subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale şi de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați, depus la data de 22 septembrie 2020, în etapa administrativă și de eligibilitate, cu o valoare de 8.407.037,60 de lei. Total valoare proiecte în evaluare: 72.287.959,38 de lei.
Menționăm faptul că procesul de evaluare a proiectelor se desfășoară conform procesului de evaluare și selecție descris în cadrul Capitolului IV Procesul de evaluare și selecție din fiecare ghid al solicitantului aferent celor două apeluri de proiecte pe Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, în cadrul căreia CJ Prahova a depus proiecte spre finanțare. Apelurile de proiecte au fost apeluri de proiecte cu depunere continuă. Având în vedere numărul mare al cererilor depuse spre finanțare în cadrul POIM (aproximativ 951 cereri de finanțare aflate în proces de evaluare pe AP 9), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM POIM, are ca prioritate și depune eforturi continue pentru urgentarea procesului de evaluare, prin suplimentarea numărului de evaluatori.
De asemenea, vă informăm faptul că perioadele de implementare sunt cele specificate în ghidurile solicitantului cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru proiectele depuse pe apelul 881 – 18.06.2021 și pe apelul 819 – 31.12.2021, cu posibilitatea extinderii acestora în funcție de evoluția epidemiei”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*