MMPS: Rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 3,85%, la finele lunii martie

• Judeţul Prahova – pe locul II, după Bucureşti

Numărul total de persoane cu dizabilităţi era la 31 martie 2020 de 852.565 persoane, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României fiind de 3,85%, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi preluate de Agerpres.
Din totalul persoanelor cu dizabilităţi, 97,95% (835.069 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 2,05% (17.496 persoane) se aflau în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi coordonate de MMPS prin Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii. Femeile reprezentau 53,1% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.
Faţă de rata de 3,85% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori, calculată la nivelul României, regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi de Nord-Vest înregistrau cele mai mari rate, de 4,93%, 4,36% şi, respectiv, 4,22%.
Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (72.607 persoane) urmat de judeţul Prahova (37.795 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna (6.345 persoane).
Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezentau 72,58% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă a rezultat că 53,51% erau persoane cuprinse între 18-64 ani (419.549 persoane) şi 46,49% aveau peste 65 ani (364.569 persoane).
Numărul persoanelor cu handicap grav reprezentau 40,03% din total (faţă de 39,14% la 31 martie 2019), cele cu handicap accentuat 48,72% (faţă de 49,64% la 31 martie 2019) iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,26% (faţă de 11,22% la 31 martie 2019).
Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la 31 martie 2020 era de 500 (faţă de 497 la 31 martie 2019), dintre care 444 rezidenţiale (faţă de 434 la 31 martie 2019) şi 56 nerezidenţiale – de zi (faţă de 63 la 31 martie 2019).
Aproximativ două treimi (62,16%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi sunt: centre de îngrijire şi asistenţă (29,73%), având 6.623 de beneficiari, şi locuinţe protejate (32,43%), având 1.048 de beneficiari.
Un număr semnificativ de beneficiari exista şi în cele 58 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 5.372 persoane (30,7%).
Din cele 444 instituţii publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 95 erau centre cu peste 50 de beneficiari. Aceste centre se află în proces de restructurare.
Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*