Modul de desfășurare a cursurilor online, făcute publice abia la sfârșitul săptămânii trecute

Organizarea haotică a noului an școlar de la nivel central,de pe o zi pe alta, a fost certificată inclusiv prin faptul că modul de desfășurare a cursurilor online în anul școlar 2020-2021 a fost reglementat foarte târziu, ordinul ministrului Educației fiind publicat abia la sfârșitul săptămânii trecute în Monitorul Oficial. Regulile se adresează profesorilor, elevilor și părinților, dar și directorilor de școli și grădinițe și inspectoratelor școlare. Potrivit acestui ordin, profesorii vor putea să noteze elevii fără să mai ceară acordul părinților. Este interzisă înregistrarea cursurilor predate online, elevii care nu participă nemotivat la orele online vor primi absențe, iar părinții pot participa la ore cu elevii minori. “Prin participant la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se înțelege: cadrul didactic, preșcolarul, elevul, părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal al elevului minor sau un membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat elevul minor”, se menționează în ordinul ME. Ordinul privind predarea online în noul an școlar reglementează și modul în care profesorii acordă note elevilor. “În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare”, se arată în document. Ordinul mai prevede, de asemenea, ca temele date elevilor să fie creative și să nu obosească elevul sau să îi consume prea mult timp. “În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc”, se arată în metodologie. Printre responsabilitățile elevilor pentru școala online, cele mai importante sunt următoarele: participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat; rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite; nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal; au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate; au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs”.

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*