Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă din Lugoj, în elita arheologiei internaționale

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din Lugoj a fost implicat începând cu anul 2009, într-un amplu proiect inter­na­țional de cercetare știin­ți­fi­că. Proiectul presupune cer­ce­­tarea migrării omului homo-sapiens în paleoliticul superior din Orientul Apropiat spre Europa și căile de pătrundere a acestuia pe continent. ”Practic, s-a ur­mă­rit și s-au făcut cercetări ar­heologice în Israel, Siria – până la începerea răz­bo­iului civil, Turcia și în Pe­nin­sula Balcanică. În Banat, cer­cetările s-au făcut la Ro­mâ­nești și la Coșava. Pașii ur­mători ai pro­iectului sunt cercetări în sudul Moldovei, în Republica Mol­dova și în sud-estul Ucrainei”, ne-a declarat arheologul Răz­van Pinca, doctor în istorie. E­chipa de cercetare a fost for­mată din arheologi ce provin de la Institutul de Arheologie Preis­to­rică al Universității din Koln – Germania, Academia Na­­țio­nală Ucraineană de Științe din Kiev – Institutul de arheo­lo­gie, Departamentul de istorie și litere, Facultatea de științe u­maniste a Uni­ver­si­tății din Târgoviște, Institutul de Arheo­lo­gie Preistorică a U­niversității din Erlangen, Ger­­mania, Departamentul de Geo­grafie al Universității din Aachen, Germania, Universi­ta­tea din Berlin și Universitatea din Toulouse, Franța. ”Până acum, distinșii cercetă­tori au fost în două rânduri la Lugoj. Timp de patru ani, au luat la mână tot materialul paleolitic rezultat în urma cer­cetărilor efectuate în zonă, [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă din Lugoj, în elita arheologiei internaționale

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din Lugoj a fost implicat începând cu anul 2009, într-un amplu proiect inter­na­țional de cercetare știin­ți­fi­că. Proiectul presupune cer­ce­­tarea migrării omului homo-sapiens în paleoliticul superior din Orientul Apropiat spre Europa și căile de pătrundere a acestuia pe continent. ”Practic, s-a ur­mă­rit și s-au făcut cercetări ar­heologice în Israel, Siria – până la începerea răz­bo­iului civil, Turcia și în Pe­nin­sula Balcanică. În Banat, cer­cetările s-au făcut la Ro­mâ­nești și la Coșava. Pașii ur­mători ai pro­iectului sunt cercetări în sudul Moldovei, în Republica Mol­dova și în sud-estul Ucrainei”, ne-a declarat arheologul Răz­van Pinca, doctor în istorie. E­chipa de cercetare a fost for­mată din arheologi ce provin de la Institutul de Arheologie Preis­to­rică al Universității din Koln – Germania, Academia Na­­țio­nală Ucraineană de Științe din Kiev – Institutul de arheo­lo­gie, Departamentul de istorie și litere, Facultatea de științe u­maniste a Uni­ver­si­tății din Târgoviște, Institutul de Arheo­lo­gie Preistorică a U­niversității din Erlangen, Ger­­mania, Departamentul de Geo­grafie al Universității din Aachen, Germania, Universi­ta­tea din Berlin și Universitatea din Toulouse, Franța. ”Până acum, distinșii cercetă­tori au fost în două rânduri la Lugoj. Timp de patru ani, au luat la mână tot materialul paleolitic rezultat în urma cer­cetărilor efectuate în zonă, [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*