Noi reglementări privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (I)

Deputat PSD Prahova, Rodica Paraschiv
În cadrul lucrărilor Comisiei permanente pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a fost aprobat proiectul de lege Plx 209/2016 de completare a Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, adoptat de plenul Parlamentului în ședința din 7 noiembrie.
În detaliu, Legea 255/2010 stabilește cadrul juridic pentru luarea măsurilor de pregătire a realizării unor obiective de interes național, județean și local și a obiectivelor de importanţă strategică și siguranță națională, care să reglementeze relația dintre expropriat și expropriator, cu respectarea drepturilor ce revin fiecărei părți. Modificările și completările aduse acestui act normativ au venit ca urmare a necesității eliminării situațiilor neacoperite în practică.
De asemenea, propunerea legislativă are ca obiect reglementarea operațiunilor de restituire de către expropriatori a imobilelor către proprietari, ca urmare a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuție și, implicit, a renunțării la unele imobile expropriate. Toate formalitățile referitoare la restituire a imobilelor vor fi efectuate de către expropriator în termen de maximum 60 de zile de la data la care au intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuție, a detaliilor de execuție.
În ceea ce privește bunurile imobile, aflate în proprietatea publică sau privată a statului și în administrarea instituțiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum și a oricăror altor autorități publice, al căror regim a fost stabilit prin legi speciale, actual reglementare prevede transferul dreptului de administrare prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor. Prin punerea în aplicare a acestor dispoziții s-a constatat că, în practică, nu este posibilă obținerea unei hotărâri de Guvern în termenul prevăzut și, de asemenea, nu se regăsește în textul Legii nr. 255/2010 nicio reglementare cu privire la efectuarea operațiunilor de transfer către entitățile enumerate în conținutul art. 28 alin. (3) din lege.

Continuarea, în ediția de vineri, 17 noiembrie

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*